А Д Р Е С А Р

Е Н И Г М А Т С К О Г

С А В Е З А   С Р Б И Ј Е

ЗА 2008. ГОДИНУ

 

ОД СЛОВА Ђ - И

К О Р И Ш Ћ Е Н Е   С К Р А Ћ Е Н И Ц Е

ВЕКБ Ваљевски енигматски клуб Бранковина, Ваљево;

ЕДЂН Енигматско друштво Др Ђорђе Натошевић, Сомбор;

ЕКБЕ Енигматски клуб Београд, Београд;

ЕКБО Енигматски клуб Бор, Бор;

ЕКБР Енигматски клуб Браничево, Пожаревац;

ЕККР Енигматски клуб Крушевац, Крушевац;

ЕКЛИ Енигматски клуб Линија, Ваљево;

ЕКНЗ Енигматски клуб Нова загонетка, Београд;

ЕКНИ Енигматски клуб Ниш, Ниш;

ЕКПИ Енигматски клуб Пирамида, Нови Сад;

ЕКСР Енигматски клуб Србија, Аранђеловац;

ЕСВИ Енигматска секција РКУД Вискоза, Лозница;

ЕСС Енигматски савез Србије, Београд;

УЕВК Удружење енигмата Вук Караџић, Београд.

 (с) - телефон у стану, (п) - телефон на послу

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЕНИГМАТСКА АКТИВНОСТ АДРЕСА ТЕЛЕФОН E-MAIL КЛУБ
Ђидера Милан састављач 18000 Ниш

Седмог јула 38/18

018/527-209 (с)

064/3225-709

  ЕКНИ
Ђокић Велибор састављач 18000 Ниш

Књажевачка 103/8

018/710-102 (с)

063/655-807

   
Ђокић Жарко састављач, уредник и писац 11000 Београд

Радована Симића 13/38

011/3972-850 (с)

065/2532-846 (п)

063/8801-122

  ЕКНИ
Ђорђић Славиша састављач Ораховац код Зворника

Република Српска

99-387-56/592-239 (с)    
Ђукић Душан састављач 74000 Добој

Ђенерала Драже 26/15

Републ Српска

99-387-53/236-221 (с)

99-387-53/221-988(п)

99-387-65/267-706

dusan.djukic@gmail.com  
Екић Омер састављач 37000 Крушевац

Сликара Миловановића 3

037/35-083 (с)   ЕККР
Живанић Милорад састављач и уредник 11050 Београд

Господара Вучића 231

011/3809-887 (с)

011/2627-411/150 (п)

063/351-509

miloradzivanic@yahoo.com ЕКНЗ
Живановић Зоран састављач и уредник 12000 Пожаревац

Ситничка 4/11

 

063/393-816

  ЕКБР
Живановић Милан састављач 22222 Мартинци

Фрушкогорска 115а

012/221-585 (с)

012/211-327 (п)

063/8730-152

   УЕВК
Живановић Никола састављач 25000 Сомбор

Стевана Бељанског 10

025/450-659 (с)

025/26-206 (п)

064/1656-298

nikola.ziv@sezampro.rs  ЕДЂН
Живковић Милинко састављач 11000 Београд

Далматинска 65а/33

011/766-338 (с)    ЕКБЕ
Живковић Мирослав састављач, истраживач, теоретичар и писац 35000 Јагодина

Бошка Ђуричића 5/12

035/237-243 (с)

035/221-102 (п)

slovarim@ptt.rs ЕКНЗ
Жугић Станко састављач и писац 11000 Београд

Бубањских жртава 5/7

011/2335-674 (с)

064/1728-377

stankoz@beotel.net УЕВК
Жујовић Милан састављач 14240 Љиг

Зоре Бранковић 35

014/85-285 (с)

014/85-172 (п)

064/2666-017

  ЕКВА,ЕКБЕ
Зарић Владан састављач 14000 Ваљево

Милана Китановића 14

014/233-907 (с)   ЕКВА
Зекић Ново састављач и уредник 15318 Мали Зворник

Рибарска 9

062/334-002

064/5778-833

  ЕКНЗ
Земан Томислав састављач 22000 Сремска Митровица

Илирска 18

     
Златановић Бранко састављач 16230 Лебане

Цара Душана 92

016/843-408 (с)

016/403-408 (с)

    
Златановић Момчило писац 17500 Врање

22 Ударне дивизије 13

017/25-265    
Иванов Крста састављач, уредник, члан клупског председништва и председништва ЕССа 19210 Бор

Његошева 43

 

030/437-414 (с)

030/431-555/2850 (п)

063/7270-488

kivanov@mts.rs  ЕКБО, ЕКБЕ
Ивановић Радмило састављач 11040 Београд

Др Милоша Пантића 5

011/2472-714 (с)   УЕВК
Ивовић Миљан састављач 34313 Наталинци

село Јунковац бб

064/2030-426

063/632-257

  УЕВК
Игњатовић Светислав састављач 11000 Београд

Мих Аврамовића 16

011/3670-016 (с)   УЕВК
Илић Маја састављач 11300 Смедерево

Српског совјета 2/13

026/642-246 (с)

064/1581-113

  УЕВК

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА