ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

Енигматска такмичења

Енигматска литература

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

 

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕСС ЕТИЧКИ КОДЕКС KОНТАКТ

                                                                                         

ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИЦИ

ОСТАЛА ЕНИГМАТСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

П О П И С   Е Н И Г М А Т С К И Х   Р Е Ч Н И К А

ЕНИГМАТСКИ ПРИРУЧНИЦИ СЕМ ОПШТЕ ПОЗНАТИХ

 

1. Драгољуб Спалајковић: «ВЕЛИКИ ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИК», Београд, 1939.

2. Властимир Павловић – Симон Рацковић: «ЕНИГМАТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА»,

прилог у листу «Енигма» (трословни и недовршени четворословни речник),

Београд, 1957 – 1959.

3. Радојица Јовичић: «ЗАГОНЕТАЧКИ РЈЕЧНИК СА ДВА СЛОВА», Београд, 1970.

4. Радојица Јовичић: «ЗАГОНЕТАЧКИ РЈЕЧНИК СА ТРИ СЛОВА», Београд, 1970.

5. Радојица Јовичић: «ЗАГОНЕТАЧКИ РЈЕЧНИК СА ЧЕТИРИ СЛОВА», Београд, 1970.

6. Радојица Јовичић: «РЈЕЧНИК ЈЕДРИЦА И НЕКИХ ПРИГОДНИХ РИЈЕЧИ ЗА

КРИЖАЉКЕ», Београд, 1971.

7. Јосип Зидар: «РЕЧНИК ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СКРАЋЕНИЦА», Београд, 1971.

8. Радојица Јовичић: «ДВОСЛОВЧАНИ ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИК»,

прилог у листу «Еурека», Горњи Милановац, 1974.

9. Радојица Јовичић: «ТРОСЛОВЧАНИ ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИК»,

прилог у листу «Еурека», Горњи Милановац, 1976.

10. Недељко Николчић: «ОДОСТРАЖНИК РЕЧИ ОД ШЕСТ СЛОВА»,

прилог у листу «Еурека», Горњи Милановац, 1977.

11. Јурај Мађарић – Мирослав Мађарић: «ЛЕКСИКОН КРАТИЦА», Загреб, 1979.

12. Бранко Полић: «ЕНИГМАТСКИ РЈЕЧНИК – 5», у пет књига, Бјеловар, 1980 – 1982.

13. Јован Недић: «ОДОСТРАЖНИК – 5, А – Ж», Бјеловар, 1982.

14. Дамир Салопек: «ТРАНСКРИПЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРЧКИХ ИМЕНА»,

Загреб, 1986.

15. Јован Ћирилов: «НОВИ РЕЧНИК НОВИХ РЕЧИ», Београд, 1991.

16. Иван Клајн: «РЕЧНИК НОВИХ РЕЧИ», Нови Сад, 1992.

17. Твртко Прчић: «ТРАНСКРИПЦИОНИ РЕЧНИК ЕНГЛЕСКИХ ЛИЧНИХ ИМЕНА»,

Београд, 1992.

18. Бранко Полић: «ПЕТОСЛОВЧАНИ РЕЧНИК», прилог у листу «Загонетка»,

Панчево, 1993.

19. Стево Ћосовић: «РЈЕЧНИК СРПСКОГ ИМЕНА», Ново Сарајево и Подгорица, 1994.

20. Велимир Ракочевић – Петар Стојковић: «РЕЧНИК АНАГРАМА», Ниш, 1997.

21. Станко Жугић: «ТРОСЛОВНИ ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИК», Београд, 1997.

22. Станко Жугић: «ЧЕТВОРОСЛОВНИ РЕЧНИК – ПОДСЕТНИК», Београд, 1997.

23. Ратко Стојковић: «УНИВЕРЗАЛНИ РЕЧНИК СКРАЋЕНИЦА, АКРОНИМА И ОЗНАКА»,

Београд, 1997.

24. Мирослав Лазаревић: «ЈЕДНОСЛОВНИ ЋИРИЛИЧНИ ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИК»,

слова А – С, прилог у листу «Ослобођење мозаик», Српско Сарајево, 1997 – 1998.

25. Ђорђе Оташевић: «РЕЧНИК НОВИХ И НЕЗАБЕЛЕЖЕНИХ РЕЧИ», Београд, 1999.

26. Мирослав Николић: «ОБРАТНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА», Београд, 2000.

27. Миодраг Тошић: «РЕЧНИК 5 – I ТОМ (СЛОВА «А» и «Б»)», издање аутора,

Београд, 2001.

28. Вера Васић, Твртко Прћић, Гордана Нејгебауер: «РЕЧНИК НОВИЈИХ

АНГЛИЦИЗАМА», ИТП «Змај», Нови Сад, 2001.

29. Велибор Лазаревић: «СРПСКИ ИМЕНОСЛОВ. ОДАБРАНЕ РУКОВЕТИ»,

«Book – Marso», Београд, 2001.

30. Данко Шипка: «ЕНИГМАТСКИ ГЛОСАР, I ДИО: ОСНОВНИ ОБЛИЦИ»,

«Алма», Београд, 2002.

31. Данко Шипка: «ОБРАТНИ ЕНИГМАТСКИ ГЛОСАР, I ДИО: ОСНОВНИ ОБЛИЦИ»,

«Алма», Београд, 2002.

32. Слободан Танкосић: «РЕЧНИК СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СКРАЋЕНИЦА, ЕНГЛЕСКО –

СРПСКИ», Техничка књига, Београд, 2002.

33. Миодраг Тошић: «РЕЧНИК 5 – II ТОМ (СЛОВА «В» и «Г»)», издање аутора,

Београд, 2003.

34. Данко Шипка: «ЛЕКСИЧКА ЛИСТА: I, А – НЕОБИЧАН», «Алма», Београд, 2003.

35. Ратко Стојковић: «ЛЕКСИКОН ЛИТЕРАТА – ЛАУРЕАТА», ИП «Потез»,

Београд, 2004.

36. Ђорђе Оташевић: «ВЕЛИКИ РЕЧНИК НОВИХ РЕЧИ 1», «Алма», Београд, 2004.

37. Ђорђе Оташевић: «РЕЧНИК САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА 1»,

«Алма», Београд, 2005.

38. Ђорђе Оташевић и Миодраг Тошић: «ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ РЕЧНИК 1»,

«Алма», Београд 2005.

39. Миодраг Тошић: «РЕЧНИК 5 – III ТОМ (СЛОВА «Д» и «Ђ»)», издање аутора,

Београд, 2007.

40. Станко Жугић: "Седмословни речник-подсетник", књиге 1,2,3,4. "АЛМА", Београд, 2007

41. Ратко Стојковић: "Српске позоришне награде", издање аутора, Београд 2008

42. Павле Ћосић: "РЕЧНИК СИНОНИМА", КОРНЕТ, Београд, 2008

43. Бранко Миловановић: "Речник трословних иницијала",  Заложба Сфинга, Љубљана

44  Ратко Стојковић:  РЕЧНИК СКРАЋЕНИЦА, АКРОНИМА И ОЗНАКА, друго измењено и допуњено издање, ЕСС и аутор, Београд 2008.

45. Миодраг Тошић: «РЕЧНИК 5 – IV ТОМ (СЛОВА  E, Ж, З, И), издање аутора,

Београд, 2009.

46. Бранко Миловановић: "Енигматски речник с одостражником", четворословни, Љубљана 2010,

 српски језик

47. Ратко Стојковић: «ЛЕКСИКОН ЛИТЕРАТА – ЛАУРЕАТА», друга књига, Београд 2011

48. Ратко Стојковић: Енигматска енциклопедија личности и дела, ЕСС и Ратко Стојковић, Београд 2012 година

49. Миодраг Тошић: РЕЧНИК 5, ЈААЊА - ЉУШЧЕ, ЕК Нова загонетка и АЛМА, Београд, 2013

50. Крста Иванов: ЈЕДНОСЛОВНИ РЕЧНИК, ЕК "Нова загонетка", ЕК "Бор" и АЛМА, Бор 2014

51. Ратко Стојковић ЛЕКИКОН ЛИТЕРАТА – ЛАУРЕАТА», трећа књига, Београд 2016

52.Мирослав Лазаревић: РЕЧНИК етника и ктетика А - Ј, ЕК "Нова загонетка" и АЛМА, Београд 2017

 

 

 

ВРХ СТРАНЕ  НАСЛОВНА СТРАНА

 

П О П И С  К Њ И Г А

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СРПСКУ ЕНИГМАТИКУ

19. ВЕК

 

1. Вук Стефановић Караџић: «СРПСКИ РЈЕЧНИК», Беч, 1818. (1. издање)

2. Вук Стефановић Караџић: «НАРОДНЕ СРПСКЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ», Беч, 1821.

3. Теодор Влајић: «СРПСКИ ВЕНАЦ ОД НАРОДНИХ СРПСКИХ ИСТОРИЈСКИХ

НАРАВОУЧЕНИХ ПРИЧА, ПЕСАМА, БАСНИ, ПОСЛОВЦА И ЗАГОНЕТАКА ИСПЛЕТЕН»,

Београд, 1850.

4. Вук Стефановић Караџић: «СРПСКИ РЈЕЧНИК», Беч, 1852. (2. издање)

5. Вук Врчевић: «МОРАЛНО – ЗАБАВНЕ И ШАЉИВО – ПОУЧИТЕЛНЕ СРБСКЕ

ЗАГОНЕТКЕ», Задар, 1857.

6. Александар Андрић: «СТИХОТВОРЕНИЈА», Београд, 1863.

7. Ђорђе Натошевић: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Нови Сад, 1869.

8. Ђорђе Натошевић: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Нови Сад, 1876.

9. Стојан Новаковић: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд – Панчево, 1877.

10. Вук Врчевић: «НАРОДНЕ ХУМОРИСТИЧКЕ ГАТАЛИЦЕ И ВАРАЛИЦЕ»,

Дубровник, 1884.

11. Љубомир Ненадовић: «КЊИГЕ ЉУБОМИРА П. НЕНАДОВИЋА» – 13. свеска,

Београд, 1891.

12. Вук Стефановић Караџић: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ И ЗАГОНЕТКЕ»,

Београд, 1897.

 

 

П О П И С  К Њ И Г А

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СРПСКУ ЕНИГМАТИКУ

20. ВЕК

 

1. Мил. Марковић: «ЗАБАВНИК», Београд, 1903.

2. «РАЗБИБРИГА», Београд, 1912.

3. Маријана Жељезнова – Кокаљ: «ДУШАНОВЕ УГАНКЕ», Београд, 1928.

4. Вук Врчевић: «НАРОДНЕ СРПСКЕ ПИТАЛИЦЕ», Београд, 1930.

5. Вук Стефановић Караџић: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ И ДРУГЕ РАЗЛИЧНЕ

КАО И ОНЕ У ОБИЧАЈ УЗЕТЕ РИЈЕЧИ И ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1933.

6. Пјер Меракли: «ГОРДИЈЕВ ЧВОР», Београд, 1934.

7. Десанка Максимовић – Јованка Хрваћанин: «ЗАГОНЕТКЕ ЛАКЕ ЗА ПРВАКЕ ЂАКЕ»,

Београд, 1942.

8. Десанка Максимовић: «ЗАГОНЕТКЕ ОДГОНЕТКЕ», Београд, 1946.

9. Јаша Продановић: «АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА И ОСТАЛИХ

ПРОЗНИХ НАРОДНИХ УМОТВОРИНА», Београд, 1951.

10. Бранко Магарашевић: «НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ, ПРИПОВЕТКЕ, ПОСЛОВИЦЕ И

ЗАГОНЕТКЕ» (у четири књиге), Загреб, 1951 – 1953.

11. Гвидо Тартаља: «ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1953.

12. Олга Тимотијевић: «ЗАКУКУЉЕНО – ЗАМУМУЉЕНО», Београд, 1956.

13. Аница Шаулић: «АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПОСЛОВИЦА И ЗАГОНЕТКИ»,

Београд, 1962.

14. Миодраг Барјактаровић: «СТИХОВАНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1962.

15. Миодраг Барјактаровић: «ИЛУСТРОВАНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1963.

16. Миодраг Врачевић: «НОВИ ЕПИГРАМИ, ЕПИТАФИ, ЕПИГРАФИ, КСЕНИЈЕ, ГНОМЕ,

ГЛОСЕ И ПАРНАСКИ БОЕМИ», Београд, 1964.

17. Селимир Милосављевић: «ПЕСМАРИЦА ЛАКА ЗА СВАКОГА ЂАКА»,

Крушевац, 1964.

18. Татомир Вукановић: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Врање, 1970.

19. Живојин Карић: «РАСПЕВАНА ЕНИГМАТИКА ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ», Београд, 1971.

20. Живојин Карић: «РАСПЕВАНА ЕНИГМАТИКА ЗА ЂАКЕ ДРУГАКЕ», Београд, 1971.

21. Живко Пашић: «ДАШТО МИ ТИ ДАШТО», Букурешт, 1972.

22. Славко Пелех: «БИБЛИОГРАФИЈА ЕНИГМАТИКЕ», Бјеловар, 1978.

23. Владимир Бован: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ»,

Приштина, 1979.

24. Милисав Мијушковић: «НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1979.

25. Славко Пелех: «РЕБУСИ У СЛАВЕНА», Бјеловар, 1979.

26. Стјепан Хорват: «ЛЕКСИКОН ЗАГОНЕТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ», Бјеловар, 1979.

27. Драган Лакићевић: «ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1979.

28. Божидар Настев: «АРОМУНСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1980.

29. Рајко Ђурић: «РОМСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1980.

30. Рајко Ђурић: «ЗАГОНЕТКЕ, МИТОВИ, ВЕРОВАЊА РОМА», Крушевац, 1980.

31. Марија Ђукановић – Љубинка Рајковић: «ТУРСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1980.

32. «Заједница књижевних клубова Србије»: «ВАРЉИВЕ ТИШИНЕ»,

Београд – Нови Сад, 1981.

33. Вукосава Бурсаћ: «ЈЕДНА РЕКА ОД ТРИ СЛОВА», Београд – Нови Сад, 1981.

34. Раду Флора: «РУМУНСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1981.

35. Халит Трнавци – Антон Чета: «АЛБАНСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1981.

36. Милисав Мијушковић: «ЗАГОНЕТКЕ, БРЗАЛИЦЕ, ПИТАЛИЦЕ», Београд, 1981.

37. Гвидо Тартаља: «МИ РЕШАВАМО ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1981.

38. Бранко Стојановић: «РАРЕБУС И РЕБУСОИД», Бјеловар, 1981.

39. Драгослав Андрић: «СВАШТАРА – УЏБЕНИК НОНСЕНСА», Београд, 1981.

40. Јован Јањић: «НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Горњи Милановац, 1983.

41. Јован Вуковић: «ПАРТИЗАНСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Бјеловар, 1983.

42. Љиљана Новаковић: «МИЛОВАН ГЛИШИЋ КАО САКУПЉАЧ НАРОДНОГ БЛАГА»,

Горњи Милановац, 1984.

43. Стјепан Хорват и Радош Пушоњић: «АДРЕСАР ЗАГОНЕТАЧА ЈУГОСАВИЈЕ»,

Бјеловар, 1984.

44. «ВИЗАНТИЈСКЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1985.

45. «РАЗБИБРИГА 1965 – 1985», Београд, 1985.

46. Јован Недић – Воја Додевски: «МАЛИ ЕНИГМАТСКИ ЕГЗЕМПЛАРНИК»,

Ваљево, 1987.

47. Милорад Радуновић: «НОВЕ ЗАГОНЕТКЕ», Никшић – Подгорица – Београд, 1987.

48. Слободан Стојковић: «О, ТИ СИ ТО», Приштина, 1988.

49. Радислав Маринковић: «ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ И ШКОЛСКЕ ЗАГОНЕТКЕ»,

Сомбор, 1988.

50. «Развигор»: «НАРОДНИ ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ ПОЖЕШКОГ КРАЈА», Пожега, 1988.

51. Недељко Трнавац: «ДЕЧЈИ ЛИСТОВИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ»,

Горњи Милановац, 1988.

52. Борисав Јовановић: «ПАДЕ БИСЕР У СЕЛО», Пирот, 1988.

53. Љубиша Кожељац – Рајковић: «ТИМОЧКЕ ПОСЛОВИЦЕ И ЗАГОНЕТКЕ»,

Ниш, 1989.

54. Радислав Маринковић: «АНАГРАМ И КАКО ГА КАЗАТИ», Сомбор, 1989.

55. Ивица Млађеновић: «ИСТАКНУТИ ЕНИГМАТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ», Београд, 1989.

56. Јован Вуковић: «ЛИТЕРАТЕ ЕНИГМАТЕ», Сомбор, 1991.

57. Гордана Врховац: НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ И ЗАГОНЕТКЕ», Зрењанин, 1991.

58. Момчило Тешић: «ЧИК ПОГОДИ», Пожега, 1992.

59. Радислав Маринковић: «ОГЛЕД О НАЈСТАРИЈИМ УКРШТЕНИЦАМА», Сомбор, 1993.

60. Снежана Самарџија: «СРПСКЕ НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1995.

61. Радул Марковић: «БРДО МУДРОСТИ», Чачак, 1995.

62. Радул Марковић: «ПИТАМ ТЕ, ПИТАМ», Чачак, 1996.

63. Бранислав Обрадовић: «СТИХОВАНИ ЕНИГМАТСКИ БУКВАР», Београд, 1997.

64. Слободан Стојковић: «АМАНЕТ СТЕНАМА», Приштина, 1997.

65. Слободан Стојковић: «АЊА ВОЛИ МИЛОВАЊА», Приштина, 1997.

66. Недељко Трнавац: «ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ», Београд, 1997.

67. Владета Тривунац: «КАКО РЕШАВАТИ СЛОВНЕ РЕБУСЕ», Панчево, 1998.

68. Драгољуб Милошевић: «МОЗГАЛИЦЕ», Горњи Милановац, 1998.

69. Ђорђе Оташевић: «РУСКИ ЈЕЗИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ»

(збирка задатака), Београд, 1999.

70. Ђорђе Оташевић: «РУСКИ ЈЕЗИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ»

(збирка задатака), Београд, 1999.

71. Милорад Радуновић: «ПЕСМЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 1999.

72. Раденко Раковић: «АНАГРАМИ», Добој, 1999.

73. Раденко Раковић: «КРИПТОГРАМИ», Добој, 1999.

74. Мирослав Лазаревић: «ЕНИГМАТСКИ МАГИЧНИ КВАДРАТИ», Београд, 1999.

75. Растко Ћирић: «ПАНГРАМИ ИЛИ О БРЗОЈ ЛИСИЦИ И ЛЕЊОМ ПСУ»,

Нови Сад – Београд, 1999.

76. Радул Марковић: «ПАМЋЕНИЦЕ», Београд, 1999.

77. Селимир Милосављевић: «ТРАЖИ МЕ, ТРАЖИ!», Јагодина, 1999.

78. Ивица Млађеновић: «ИСТАКНУТИ СРПСКИ ЕНИГМАТИ», Београд, 1999.

79. Радул Марковић: «НАРОДНЕ ЗАГОНЕТКЕ», Београд, 2000.

80. Раденко Раковић: «КОКТЕЛ 2000», Добој, 2000.

81. Момир Пауновић: «ЗАГОНЕТКЕ У СТИХУ», Панчево, 2000.

 

 

 

П О П И С  К Њ И Г А

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СРПСКУ ЕНИГМАТИКУ

21. ВЕК

 

1. Владета Тривунац: «ИДЕЈЕ У СЛОВНИМ РЕБУСИМА», Књижара «Прота Васа»,

Панчево, 2001.

2. Момир Пауновић: «СТИХОВНИ АНАГРАМ И ЊЕГОВЕ ВАРИЈАЦИЈЕ»,

Књижара «Прота Васа», Панчево, 2001.

3. Радослав Јовановић: «ЖИВОЈИН Д. КАРИЋ ПРВИ СМЕДЕРЕВСКИ ЕНИГМАТА»,

Књижевни клуб Смедерево, Смедерево, 2001.

4. Раденко Раковић: «УКРШТЕНО», издање аутора, Добој, 2001.

5. Миодраг Пејић: «ЗАГОНЕТАЉКА», «G&B Kompani», Пирот, 2001.

6. Гордана Јовановић Шарић: «ИГРА РЕЧИ», Енигматски савез Србије,

Београд, 2002.

7. Динко Кнежевић: «АНАГРАМНА 2001», издање на компакт – диску,

Београд, 2002.

8. Никола Пешић: «ЕНИГМОРИМИЋИ», «Машинац принт», Ниш, 2003.

9. Динко Кнежевић : «АНАГРАМНА 2002», издање на компакт – диску,

Београд, 2003.

10. Момир Пауновић: «УКРШТЕНИЦА – КРАЉИЦА ЗАГОНЕТКИ»,

Народна књига – Алфа, Београд, 2003.

11. Алојз Буљан: «КОМБИНАТОРИКА У ИГРАМА РИЈЕЧИ», Матица хрватска,

Новска, 2003.

12. Бора Ђорђевић: «БРЕБУСИ», Агенција «Л», Београд, 2003.

13. Растко Ћирић: «ШТА ЈЕ РЕБУС», «Max», Београд, 2003.

14. Андрија Ђокић, Жарко Ђокић, Јелена Николић и Мирослав Цветковић:

«НАЈСВЕСКА», «Alfa – team», Београд, 2003.

15. Милорад Радуновић: «ТУ САМ НЕГДЕ», «Букланд», Београд, 2003.

16. Динко Кнежевић: «АНАГРАМНА 2003», издање на компакт – диску, Београд, 2004.

17. Момир Пауновић: «ЗАГОНЕТНЕ РИМЕ», Мали Немо, Панчево, 2004.

18. Зоран Радисављевић: «СВЕТ АНАГРАМА», «Дивит», Београд, 2004.

19. Тошо Борковић: «СКРИВАЛИЦЕ», Компанија «НОВОСТИ», Београд, 2004.

20. Гојко Мандић: «ДА ТИ ДАМ АНАГРАМ», «БИНА», Бања Лука, 2004.

21. Динко Кнежевић: «АНАГРАМНА 2004», издање на компакт – диску, Београд, 2005.

22. Милован Данојлић: «ИГРЕ С РЕЧИМА», «Филип Вишњић», Београд, 2005.

23. Динко Кнежевић: «АНАГРАМНА 2005», издање на компакт – диску, Београд, 2006.

24. Владета Тривунац: «КЛИНОВИ, ПИРАМИДЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ», «Алма»,

Београд, 2006.

25. Владета Тривунац: «МАГИЧНИ ЛИКОВИ 7Х11 БОШКА ПЕТРОВИЋА», «Алма»,

Београд, 2006.

26. Динко Кнежевић: "АНАГРАМИ ВЕСЕЛИНА ПАТРНОГИЋА", АЛМА, Београд 2006

27 Владета Тривунац: "МАГИЧНИ КВАДРАТ 7 Х 7", "АЛМА", Београд, 2007

28. Радомир Мићуновић: "КАД ПОЕТА ЗАГОНЕТА - МОЈА АНАГРАМАТИКА", АЛМА, Београд, 2007

29.Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић: "ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ЕНИГМАТА", АЛМА, Београд, 2007

30.Радомир Мићуновић: KАД ПОЕТА ЗАГОНЕТА - РЕБУСНИ СЛОВАР (преглед идеја у словним ребусима), АЛМА, Београд 2008

31. Момир Пауновић: "АНАГРАМНИ КОЛОПЛЕТ", Мали Немо, Панчево, 2008

32. Гордана Јовановић-Шарић: ЂАЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ, ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, БЕОГРАД, 2008

33. Владета Тривунац: "565 ЈЕДНОСЛОВНИХ РЕБУСА", "Алма" Београд, 2008

34.Радомир Мићуновић: КАД ПОЕТА ЗАГОНЕТА - РИМОДАРОВИ ДАРОВИ, АЛМА Београд 2009

35. Живомир Јевтић: Прича о словним квадратима, издавачи АЛMА и ЕСС, Београд, 2009

36. Живомир Јевтић: Разонода уз укрштене речи, издавачи АЛМА и ЕСС, Београд, 2010

37. Милосав Барјактаревић: Енигматика за старе и младе, УЕ "Вук Караџић" и ЕСС, Београд 2011

38. Владета Тривунац: МОЗГАЛИЦА ИНДИРЕКТ, АЛМА и ЕСС, Београд 2011

39. Динко Кнежевић: ИКОНА СВЕТЛИ, АЛМА и ЕСС, Београд 2011

40. Јован Вуковић и Владета Тривунац: ЕНИГМА 1 - 200, АЛМА и ЕСС, Београд 2011

 

42 Марјан Радаковић: Библиографија српске енигматике, АЛМА и Енигматски савез Србије, Београд 2012

43. Живомир Јевтић: МОЈ ИСТОЧНИК ЗНАЊА ЗА ЕНИГМАТИКУ, књига I, АЛМА и Енигматски савез Србије, Београд 2012

44. Владета Тривунац: Словноребусне каже, АЛМА, Београд, 2013

45. Владета Тривунац: ЈАВНОСТ - Енигматска страна, ЕК "Нова загонетка" и АЛМА, Београд 2013

46. Драган Лојаница: 100 година укрштених речи,  АЛМА Београд, 2013

47. Бранко Миловановић и Владета Тривунац: Загонетка криптограм, ЕК Нова загонетка и АЛМА, Београд, 2013

48. Мирослав Лазаревић: Словна ребусијада, ЕК Нова загонетка и АЛМА, Београд, 2013

49. Никола Пешић: СРЖ – (*Чар за дар* -енигматика), СВЕН, Ниш, 2013

50. Живомир Јевтић: МОЈ ИСТОЧНИК ЗНАЊА ЗА ЕНИГМАТИКУ, књига II, АЛМА, Београд 2014

51. Миодраг Иванишевић: Ребуси и како их се решити, Београд 2014

52. Мирослав Лазаревић, Јован Вуковић, Миодраг Тошић: Укрштање речи у српској енигматици, ЕК "Нова загонетка" и АЛМА, Београд 2014

53. Бранко Миловановић, Владета Тривунац: Магични ликови, ЕК "Нова загонетка" и АЛМА, Београд 2015

54. Мирослав Лазаревић, Владета Тривунац: Словни ребус, Врсте и варијације, ЕК Нова загонетка и АЛМА, Београд 2015

55. Мирослав Лазаревић, Магична енигматика, ЕК "Нова загонетка" и АЛМА, Београд 2015

56. Марјан Радаковић. АНАДИПЛОЗЕ. ЕК Нова загонетка, ЕК Ниш, АЛМА, Београд- Ниш 2015

57. Живомир Јевтић, МОЈ ИСТОЧНИК ЗНАЊА ЗА ЕНИГМАТИКУ, књига 4 (архитектура), АЛМА, Београд, 2015

58. Момир Пауновић, ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ , ЕК "Нова загонетка" и АЛМА, Београд 2016

58. Ратко Стојковић, ЛЕКСИКОН ЛИТЕРАТА ЛАУРЕАТА, аутор и ЕСС, Београд 2016

59. Никола ЧД Пешић: ФЕЗ ЗАГОНЕТКЕ, ЕСС, ЕК Ниш и нишки СВЕН, Београд 2016

60. Гордана Јовановић Шарић: АНАГРАМИСАНИ ХЕЛЕНИЗАМ, Беосинг, Београд 2016

61.Крста Иванов: Алманах сусрета енигмата Србије, Енигматски савез Србије, Бор, 2017

62. Живомир Јевтић: Мој источник знања за енигматику, књига 6

 

 

           ***** ***** ***** ***** *****    

            

 

ВРХ СТРАНЕ  НАСЛОВНА СТРАНА