ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

Енигматска такмичења

Енигматска литература

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

 

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕСС ЕТИЧКИ КОДЕКС KОНТАКТ

РЕДАКЦИЈЕ И ИЗДАВАЧИ

(Подаци на овој страници нису ажурни !.)

 

Р Е Д А К Ц И Ј Е  Е Н И Г М А Т С К И Х  

Ч А С О П И С А

«Б Е О К В И З»

Издавач: ИТП «ВУКАДИН»

11060 Београд, Ромена Ролана 10

Главни и одговорни уредник: ЉУБИША ЈАКШИЋ

Телефон: 011/780 – 476; 064/3441 – 527

«Е У Р Е К А»   (велики формат)

Издавач: НИП «ДЕЧЈЕ НОВИНЕ», Енигматско – ревијална издања

32300 Горњи Милановац, Железничка 19, п. фах 35

ВД директора и главни и одговорни уредник: НЕВЕНА КНЕЖЕВИЋ

Телефон: 032/711 – 549, E – mail: eurekа@alfagm.net

«Е У Р Е К А»   (мали формат)

Издавач: «DEN PRESS DOO»

32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 16/1

Главни и одговорни уредник: ГОРДАНА ВОРКАПИЋ

Телефон: 032/721 – 095; 063/618 – 213, E – mail: dukat@alfagm.net

«З А Г О Н Е Т К А»

Издавач: НИП «ОРФЕЛИН ДОО»

15300 Лозница, Вере Благојевић 2/II

Главни и одговорни уредник: ДРАГОМИР НИКОЛИЋ;

директор и уредник: ВОЈИН КРСМАНОВИЋ

Телефон: 99 – 387 – 65/477 – 888, E – mail: gmirjana@teol.net

«И К С   Е Н И Г М А Т С К Е   Н О В И Н Е»

Издавач: «ДИНАРА ПРЕС Д.О.О. »

11000 Београд, Скерлићева 30

Главни и одговорни уредник: ЈОВАН ПОКРАЈАЦ

Телефон: 011/2446 – 380; 063/225 – 593; 065/2758 – 443

 

«М А Р Б О   М Е Г А У К Р Ш Т Е Н И Ц А»,  «М А Р Б О П Л У С»

Издавач: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА «БОРО СКОРИЋ», НИИК «БОРО МАРБО» АД

15300 Лозница, Зајачки пут бб

Директор, главни и одговорни уредник: БОРИВОЈЕ СКОРИЋ; уредник:

Телефон: 015/874 – 311, E – mail: borosкoric@ptt.yu

«Н О В О С Т И   Е Н И Г М А»

Оснивач и издавач: КОМПАНИЈА «НОВОСТИ» А. Д.

11000 Београд, Трг Николе Пашића 7/V

Одговорни уредник: НЕБОЈША ВУЧИНИЋ

Телефон: 011/3028 – 107;

E – mail: enigma@novosti.rs

Енигматски део припрема ЕК "Нова загонетка"

Уредници: Драган Лојаница 064/336-75-91, Момир Пауновић 066/888-70-69, Зоран Милуновић 064/147-99-06

 

«О С М О С М Е Р К А»,   «О С М О С М Е Р К А   С П Е Ц И Ј А Л Н О   И З Д А Њ Е»

Издавач: «UNA PRESS»

11000 Београд, Гундулићев венац 65

Главни и одговорни уредник: СНЕЖАНА БАЈИЋ; уредник: МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ

Телефон: 011/188 – 704; 011/636 – 688, E – mail: unapress@verat.net

«П А Н О С М Е Р А Ц»

Издавач: «ПРЕС – КОМЕРЦ Д. О. О.»

21120 Нови Сад, п. фах 51

Директор и главни и одговорни уредник: СЛАВКО ПУШИЋ;

уредник: ЗОРАН МИЛУНОВИЋ

Телефон: 021/547 – 528; 021/547 - 510 E – mail: pan@neobee.net

«П О Л И Т И К А   Е Н И Г М А Т И К А», "Р А З Б И Б Р И Г А"

Оснивач и издавач: «ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д. О. О»

11000 Београд, Македонска 29

Главни и одговорни уредник: ДРАГАН НИКОЛИЋ

Телефон: 011/3301 – 487; 011/3301 – 485, E – mail: enigmatika@politika.co.yu

«Р А З О Н О Д А»

Издавач: «РАЗОНОДА»

11165 Београд, Миријевски венац 32

Телефон: 011/3427 – 723

                                                                                   

      

         

 

ВРХ СТРАНЕ      НАСЛОВНА СТРАНА