ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 Енигматска литература

Енигматска такмичења

Излог расположивих књига

Е-речници

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕТИЧКИ КОДЕКС КОНТАКТ
ЧЛАНОВИ ЕСС КЛУБОВИ И СЕКЦИЈЕ  
 
   

                                                                     Датум задње промене 28..05.2016


Такмичења у току

  

 

 • АНАНАС-куп, (АНАграмирани НАСлови) од 1.4.2016 до 14.4.2016, на блогу Славка Бована (прошао рок)

 

 

 

 


АКТУЕЛНЕ ВЕСТИ


 

     У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ ЕНИГМЕ 28.05.2016

Ово је допис Крсте Иванова у вези јубилеја ЕНИГМЕ:

Poštovani Aco i Dragane,

 Članak Nebojše Vučinića objavljen na sajtu ESS, "izazvao" me da i ja nešto kažem o jubileju Enigme. Ukratko, par reči, ali bi voleo da to pročita i Nebojša, pa da se do samog jubileja preduzme nešto, odnosno zakaže sastanak u Kompaniji "Novosti", jedno viđenje i prijatno enigmatsko druženje. Nikom nije stalo do nekog krkanluka, već do neke enigmatske pažnje.
 Zato mislim da se ovaj članak može staviti na sajt ESS.
 Pozdrav!

U SUSRET JUBILEJU “ENIGME”

Naša “ENIGMA” uskoro slavi vredan jubilej – 65. rođendan. O značaju dotičnog jubileja kazivao je Nebojša Vučinić, odgovorni urednik “Enigme” u članku objavljenom na sajtu ESS, a isti preuzet i objavljen na TIO.
“Enigma” koja je osnovana odnosno prvi broj izašao 7. jula 1951., a od 12. maja 1981. kao deo Kompanije “Novosti”, je primila u svoje skute svakog ko je poželeo da se bavi enigmatikom. Mnogi vrsni enigmati su “deca” “Enigme”, a tu i sebe ubrajam. “Enigma” je bila, dok se nisu “nakotili” enigmatski listovi, jedina enigmatska razonoda za hiljade rešavača.
Bilo je okupljanje enigmata – saradnika i ljubitelja “Enigme” obično na godišnjim konferencijama Enigmatskog kluba Beograd, za druge neznam, a prvi veći skup bio je na proslavi 50. godina “Enigme”kada je 15. jula 2001. obeležen u restoranu “Gospodarska mehana” u Beogradu. Prema fotografiji bilo je 40. pristutnih. Naredni skup saradnika, članova redakcije “Enigme” i predstavnika Kompanije “Novosti” bio je 9. jula 2011. u restoranu “Filmski grad” u Beogradu kada je proslavljen 60. rođendan. Izveštaj o ovom skupu-jubleju objavljen je u “Enigmi” broj 2347. od 1. avgusta 2011.
Moja želja, a verovatno i ostalih vernih saradnika – “dece” “Enigme” da se 65. rođendan“Enigme” proslavi na sličan način kao prethodni, ili samo poseta Kompaniji “Novosti” odnosno enigmatskoj redakciji uz srdačno enigmatsko druženje.
“Enigmi” želim, “dug i lep život”, a to nam ukazuje i 2406. broj od 01. jula 2016., a verne, sastavljače i rešavače, srdačno pozdravljam.
Bor, 28.05.2016. Krsta Ivanov

 

 


 

     ГОДШЊА СКУПШТИНА ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" 27.5.2016

Е Н И Г М А Т С К И   К Л У Б
«Н О В А   З А Г О Н Е Т К А»

Београд, 31. мај 2016. године

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

      У суботу, 11. јуна 2016. године одржаће се редовна Годишња скупштина Енигматског клуба «Нова загонетка» из Београда (петнаеста по реду, укљу-чујући и оснивачку).
      Седница Скупштине клуба одржаће се у Београду, у просторијама Шаховског савеза Србије (Нушићева улица 25/II), са почетком у 13,30 часова. Пре овог скупа, од 11,00–13,00 часова одржаће се седница Председниптва ЕСС–а.

        Позивају се сви чланови клуба, као и позвани гости, да својим присуством увеличају овај скуп и својим активним учешћем допринесу његовом квали-тетнијем и ефикаснијем раду

 

П Р Е Д Л О Г   Д Н Е В Н О Г   Р Е Д А


1. Поздравна реч, отварање седнице и усвајање дневног реда;
2. Избор Радног председништва, записничара и оверача запи-
сника;
3. Извештај о раду за протекли период;
4. План рада за наредни период;
5. Финансијски извештај за протекли период;
6. Финансијски план за наредни период;
7. Петнаест година постојања и рада клуба;
8. Плаћање клупске чланарине и ревидирање чланова Клуба;
9. Сарадња са «Новости енигмом», «Маркетпринтом» и
«Глоријом»;
10. Додела клупских захвалница за верност и сарадњу;
11. Друга актуелна проблематика.

Напомена:


Уз захвалност за разумевање, молимо позване да уваже следеће:
1. Због неповољне финасијске ситуације, Клуб није, као ранијих година, у могућности да обезбеди ручак у целости или уз одређену партиципацију; 
2. Исто тако, за позване из унутрашњости Клуб није у могућности да обезбеди плаћање путних трошкова.


                                                     П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О
                                 ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА»

 

 


 

     ТЕКСТ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЕНИГМЕ НЕБОЈШЕ ВУЧИНИЋА 19.05.2016
Поводом јубилеја листа Новости Енигма , добијен је пригодан текст од одговорног уредника Небојше Вучинића

 

 


 

     ИНФОРМАЦИЈА ИЗ УЕ "ВУК КАРАЏИЋ" 7.5.2016

Udruženje enigmata "Vuk Karadžić" Beograd


OBAVEŠTENJE


Zbog zauzetosti prostorije u Aeroklubu u Beogradu, gde udruženje održava svoje godišne konferencije,
prvi slobodan termin je 25. juni 2016. godine.
Toga dana će se konferencija i održati.
Svim članovima i prijateljima udruženja, biće poslat zvaničan poziv.


Predsedništvo UE "Vuk Karadžić"

 

 

 


 

     ВЕСНИК ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА" БРОЈ 45 19.04.2016

Ставља се на сајт Весник ЕК "Нова загонетка" број 45. У садржају је хронологија задњих догађања, затим приказ енигматских јубилеја, енигматски времеплов, анаграмна 2015 година, приказ енигматских књига, дати су теоријски прилози, радови "из клупске радионице" итд.

 

 

    

ЈЕДНО СЕЋАЊЕ МОМЕ ПАУНОВИЋА

 

19.04.2016

СИНОВАЦ  НАГРАЂЕН  ПРЕТПЛАТОМ  НА  „МОЗАИК“


Пре 36 година „зарадио“ сам лепу награду на такмичењу који је организовао „Мозаик“ – годишњу претплату на овај енигматски лист, који је од 1979. до 1981. године издавала НИП „Политика“, а уређивао петочлани енигматски колегијум (Бошко Петровић, Љубиша Јакшић, Ивица Млађеновић, Петар Бизумић и Бранко Полић). Намерно кажем „зарадио“ а не „добио“, јер сам се такмичио ја, а награду је добио мој синовац. И то у складу са конкурсом, а не  грешком организатора такмичења.


Наиме, редакција „Мозаика“ је у броју 54 овог листа објавила наградно такмичење у анаграмирању, којим је од учесника тражила да од свог имена и презимена и назива места у којем живи, састави чист анаграм, уз упутство да „реченица настала анаграмирањем има одређени смисао који се може везати та личност“. Одлучио сам да учествујем у такмичењу, па сам се два дана мучио да од МОМИР ПАУНОВИЋ, ПАНЧЕВО добијем прикладну анаграмну поставку. Нажалост, овај словни склоп је за мене био незгодан, па ми није пошло за руком да дођем до задовољавајућег резултата. Покушао сам уместо места пребивалишта да користим место рођења, али ни варијанта МОМИР ПАУНОВИЋ, РАШАНАЦ није дала бољу поставку.


На крају ми је синула идеја да се такмичим уз коришћење правог имена, презимена и места пребивалишта свог синовца, па сам без већих напора дошао до задовољавајућег резултата. Од ДРАГАН ПАУНОВИЋ, РАШАНАЦ добио сам анаграм НО, ВАША НАГРАДИЦА – ПУН ЋАР. Послао сам га одмах редакцији листа, рачунајући да је смислен и асоцијативан, јер носи поруку да би за мене обећана награда у виду годишње претплате на „Мозаик“ представљала – пун погодак.


Одзив на овај конкурс био је изнад очекивања – чак 692 аутора послало је око 800 анаграма! Жири је најпре сачинио ужи избор од 60 анаграма (који су ушли у финале), па је у „Мозаику“ у шест узастопних бројева, од броја 59 до 64, објавио по десет тих квалитетнијих анаграма. Био сам срећан када сам у броју 62 од 21. августа 1980. године, међу десет анаграма, уочио и свој анаграм НО, ВАША НАГРАДИЦА – ПУН ЋАР, што значи да је ушао у ужи избор.


Најзад, у „Мозаику“ број 65 од 11.септембра 1980. жири је објавио коначне резултате, списак од десет анаграма, које је назвао „најбољи међу најбољима“ и којима је припала равноправна награда – годишња претплата на овај лист. На том списку био је и мој поменути анаграм са решењем ДРАГАН ПАУНОВИЋ, РАШАНАЦ.
Били смо презадовољни и мој синовац, који је „ни крив ни дужан“ годину дана на кућну адресу бесплатно добијао тада најквалитетнији енигматски лист „Мозаик“, а и ја због сазнања да сам у јакој конкуренцији, одлуком реномираног жирија, добио своје прво енигматско признање.


Момир Пауновић

 

 


 

 

     АЖУРИРАН СПИСАК ЧЛАНОВА ЕСС 10.04.2016
Члан ЕК "Нова загонетка" Мирослав Живковић, иступио је из Енигматског савеза Србије на свој захтев. У складу с тим ажуриран је списак који може да се позове из горњег хоризонталног избора.
 

 


 

    

ПОЗИВ КЛУБОВИМА ЗА ПРИЈАВЕ ТАКМИЧЕЊА

 

10.04.2016

Председништво ЕСС је на последњој седници (24. јануара 2016. године) донело одлуку да такмичења која се у савезу организују у једној години - буду у званичном календару, који ће се звати Програм такмичења ЕСС у 2016. години.

Позивају се клубови и појединци да Зорану Радисављевићу или Александру Јанковићу доставе планове такмичења која организују. Председништво ЕСС има обавезу да планирана такмичења помогне у границама могућности - организационо, материјално и финансијски и да одговара за њихов квалитет. До сада је само ЕК Кикинда пријавио такмичења која реализује у 2016. години.

9.4.2016. године
Краг.- Грошница


ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС
Председник
Александар Јанковић

 

 


 

     САОПШТЕЊЕ О РЕДОСЛЕДУ ТАКМИЧЕЊА 10.04.2016

 

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ЕСС

На 4. седници Председништва ЕСС, 23. јануара о.г. расправљало се о међуљудским односима у савезу и председништву, и у склопу тога и о такмичењима у насловним анаграмима и Ананас-купу. Тада је постигнут договор и, по месецима, дефинисано кад ће ЕД ''Ђорђе Натошевић'' реализовати такмичење у Насловним анаграмима, а кад ће Славко Бован на свом блогу ТиО реализовати Ананас-куп. Све у циљу избегавања ев. неколегијалних поступака. Чак су и побројани месеци: ''јануар и фебруар – један, март и април – други'' ... и тако редом.
Према тој расподели, коју су присутни дочекали и коментарисали са олакшањем што је један проблем скинут са дневног реда, месеци март и април о.г. су резервисани за такмичење у састављању Насловних анаграма које реализује ЕД ''Ђорђе Натошевић''.


Записник са седнице се налази на сајту ЕСС.

Председник ЕСС

Александар Јанковић
 
 

 


    

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О САРАДЊИ У БЛИЦ ИЗДАЊИМА

 

10.04.2016

Сарадња ЕСС са кућом Ringier Axel Springer d.o.o. наставља се и после 1. априла 2016. године. ЕСС је преузео израду енигматских прилога за: дневне новине БЛИЦ, недељник БЛИЦ ЖЕНА, дневне новине АЛО! и подлистак АЛО! РАЗБИБРИГА.
Радове слати на следеће адресе:
- укрштенице, скандинавке, квадрате, испуњаљке и осмосмерке на  sasacolakovicnis@gmail.com
- анаграме на   miroslavenigmata@gmail.com
-  ребусе (готове или идеје) на  nikic.branislav@gmail.com

9.4.2016.
Краг.- Грошница

 

 


 

     СТАТУТ ЕСС 10.04.2016
 

 


    

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015 ГОДИНУ

10.04.2016
 

 


    

 

ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ

10.04.2016
 
 

 


 

    

КОНКУРС ЗА САСТАВЉАЊЕ СКАНДИНАВКЕ "ВУК 2016 "

Као и ранијих година, Удружење енигмата "Вук Караџић" расписало је за своје чланове, наградни конкурс за састављање скандинавки.
Величина скандинавке је 10x21 цм. бруто.
Скандинавке су без слике а формат је прилагођен објављивању у листу "Илустрована политика"
Скандинавке није потребно описивати, али за мање познате речи, написати дефиниције. Број радова није ограничен.
Радови се шаљу под шифром у посебној коверти са именом и презименом на адресу: Удружење енигмата "Вук Караџић", 11070 Нови Београд, ул. Омладинских бригада 71.


Рок за достављање радова је  1.мај 2016. године.


Резултати ће бити објављени у билтену "Вуков ковчежић" број 28, и  на Годишњој конференцији удружења, крајем маја 2016. године.

          
25.03.2016
 

 


 

    

НОВА КЊИГА НИШКИХ ЕНИГМАТА

 

24.03.2016 

Nova knjiga niških enigmata FEZ ZAGONETKE izašla je iz štampe u izdanju ESS, EK Niš i niškog “Svena”.  Svojevrsni izbornik najboljih radova predstavlja autore zagonetaka, učesnike od 1 - 10. Konkursa, najpre osvajače nagrada i priznanja, a potom i ostale. U posebnom delu prikazana su mesta i datumi proglašenja pobednika, kao i članovi žirija sa fotografijama i kratkim biografijama. Na 80 stranica predstavljeno je 420 zagonetaka od 150 učesnika, od 2005. g. kada je organizovan 1. FEZ u Niškoj Banji, pa do 2015. g. kada se završio 10. FEZ u Valjevu.
Knjigu je priredio Nikola ČD Pešić, urednio Marjan Radaković,  a recenzent je Momir Paunović.
Može se poručiti na feznis@gmail.com ili 063 449997, cena 250,00 rsd.

 

 


 

    

НОВА КЊИГА РАТКА СТОЈКОВИЋА

 

19.3.2016

Iz štampe je izašao LEKSIKON LITERATA LAUREATA - treća knjiga. Na 300 strana Leksikon sadrži više od 350 književnih nagrada i priznanja (prestižnih, regionalnih, lokalnih …) dodeljenih književnicima u periodu od 2011. do 2015. godine, u Srbiji, Republici Srpskoj i inostranstvu (od strane srpskih književnih udruženja, klubova ili drugih davalaca).
Pored naziva nagrade, podataka o osobi čije ime nagrada nosi, imena dobitnika i  naziva nagrađenih dela (romana, pesama, pripovedaka idr.) LEKSIKON sadrži Indeks nagrađenih autora i Indeks nagrađenih dela
LEKSIKON je izdat u saradnji sa Enigmatskim savezom Srbije a štampan je u ograničenom tiražu. Zainteresovani mogu da ga naruče isključivo putem telefona 011/2 159 896 ili i majl-a: storat@sezampro.rs, po ceni od 500,00 dinara (bez poštanskih  troškova).

 

 


 

    

НОВА КЊИГА МОМИРА ПАУНОВИЋА

 

19.3.2016

     

ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ

Издавачи: ЕК «Нова загонетка» и «Алма», Београд, 2016,
Мала енигматска библиотека, свеска бр. 5,

А5 формат, 225 страна, броширани повез

Познати српски аутор загонетака, специјалиста за стиховане анаграме, енигматски истраживач, теоретичар и писац, објавио је шесту енигматску књи-гу «Енигматски записи», са избором његових студија и чланака, рецензија и приказа и текстова других аутора о њему, који су објављени у српским струч-ним, енигматским, дневним и периодичним листовима и часописима.
Сетимо се његових књига: «Загонетске у стиху» (2000), «Стиховни анаграм и његове варијације» (2001), «Укрштеница – краљица загонетки» (2003), «За-гонетне риме» (2004) и «Анаграмни колоплет» (2008).
Као што је «Укрштеница – краљица загонетки» била прва књига о укр-штеним речима у српској енигматици, тако је и ово ново Пауновићево издање прво дело овакве садржине у нашем енигматском стваралаштву.
Енигматско стваралаштво је део новинарске професије, што показује и ова књига, која је у потпуности у новинарској сфери, као што је то био случај и са више објављених књига у српској енигматици других аутора.
У књизи налазимо стручне, теоријске, историјске и језичке текстове веза-не за српску енигматику, при чему су нарочито значајни они објављени у пан-чевачком часопису за књижевност, науку и културу «Свеске». Посебно су зна-чајне студије о укрштеним речима и анаграмима, при чему се Пауновић дока-зао као изврстан познавалац у овој сфери српског енигматског стварања.
Књига само на први поглед има аутобиографски карактер, она, као дело енигматске публицистике коју третира, има и шире знамење и веома је зна-чајна за боље упознавање и разумевање загонеташтва.
Књига се не препоручује само искусним енигматима, она је интересантна и поучна и за енигматске почетнике и знатижељнике, којима може служити као нека врста уџбеника за улазак у чаробни свет енигматике.

Мирослав Лазаревић

 

 

У издању ЕК „Нова загонетка“ и Издавачке куће „Алма“ ових дана је
из штампе изашла нова, шеста по реду књига Момира Пауновића под
насловом „ЕНИГМАТСКИ ЗАПИСИ“. Књига садржи избор текстова
(студија, чланака, рецензија и приказа) које је овај аутор објавио у „Веснику“
ЕК НЗ, „Гласнику“ ЕСС, часопису за књижевност, уметност и културу
„Свеске“, часопису за информатику „Аrttech Sveske“, часопису за културу
„Квартал“ и листовима „Панчевац“, „Политика“ и „Политикин забавник“. У другом делу дат је избор текстова других аутора о загонетачком
стваралаштву Пауновића, као и његова комплетна енигматска библиографија.
Рецензент Мирослав Лазаревић је истакао да је „ово прва књига у
српској енигматици овакве садржине, али се очекује да ће их бити још, јер су
оне неопходне свакој стваралачкој области, па и загонеташтву“.
Заинтересовани могу набавити књигу по цени од 500 динара преко
аутора (тел. 066-8887069) или Мирослава Лазаревића (тел. 064-9452493).

  Момир Пауновић
 

 

 


 

     ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕСС 12.03.2016
(Ово је кратак привремени извештај док не стигне оверени записник. )
 

Редовна годишања скупштина ЕСС одржана је у месту и у времену како је најављено, у запаљивој атмосфери која је повремено достизала тачку црвеног усијања. Присутно је било 33 члана, од тога је 11 делегата od 13, што значи да је постојао кворум за одлучивање.

Главне одлуке:

- измењен је Статут тако да су у Скупштини сви чланови ЕСС

- измењен је Статут тако да у Председништво улази по један члан из сваког клуба (секције) плус један од свих осталих, укупно 11

- усвојен је извештај о раду и извештај о завршном рачуну за 2015 годину

- за председника Надзорног одбора изабран је Марјан Радаковић

Састанак је завршен око 16.00.

 

 


 

     РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЕСС - АНАГРАМИ 11.03.2016

 

Конкурс поводом 30 година ЕСС расписан је 21.9.2015.године, са роком за достављање радова до краја године. Задаци су били:

 1. саставити класичну укрштеницу димензија 21х14, у којој су обавезни појмови: водоравно - ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, усправно – НИКОЛА ПОПОВИЋ и БРАНКО ПОЛИЋ.
 2. саставити чист анаграм на тему: ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.

Број радова по аутору био је неограничен, дозвољена је употреба оба изговора – екавице и ијекавице, на ћирилици или латиници, није било потребно шифровати радове, није био дефинисан графички изглед и фонт радова. Радови су достављани електронским путем Александру Јанковићу, што је смањило одзив енигмата који немају интернет. На конкурс се одазвало: 17 аутора са 20 укрштеница и 21 аутор са 58 анаграма. Поједини аутори нису водили рачуна о основним поставкама енигматског стварања или нису вршили селекцију радова, било је и неисправних анаграма. Анаграми су често били без знакова интерпункције, и тако непотребно губили на квалитету. Аутор (под шифром UMETNOST 184, имејл djolo.iznogood@gmail.com) чија је укрштеница заузела 8. место, остао је непознат до краја конкурса.

Прерађени у исти графички облик и без имена аутора, радови су прослеђени на жирирање десеторици енигмата који нису учествовали у датој дисциплини. Чланови жирија су рангирали по 10 најбољих радова, при чему је најбољем додељивано 10 бодова, а десетом по квалитету један бод. Један рад је, теоретски, могао да освоји максимално 100 бодова. Коментари чланова жирија су се углавном односили на низак квалитет приспелих укрштеница и на употребу непознатих речи.

У случају истог броја бодова, предност је имао рад са више десетки, па деветки и тако редом.  Најбољу укрштеницу саставио је Златко Делић (53 бода), друго место заузео је рад Крсте Иванова (50 бодова), а трећи је био рад Нова Зекића (42 бода).
Најбољи анаграм, оцењен са 49 бодова, саставио је Славко Бован:
РЕЦИ МИ ГДЕ СВИ БИРАСТЕ СЈАЈНЕ ЗАГОНЕТКЕ ?
Другопласиран је рад Николе ЧД Пешића, са 48 бодова (10, 9, 8, 8... ):
СИЈАСЕТ ГЕНИЈА ЗАГОНЕТКИ БДИ СРЦЕМ ВЕРЕ !
Треће место заузео је Драган Матовић, такође са 48 бодова (10, 9, 7, 6...):
И ВИ СЕБИ СРЦЕМ ГРАДИТЕ СЈАЈНЕ ЗАГОНЕТКЕ !       

На 4. Седници председништва  ЕСС 23.1.2016. године донета је одлука да се најбољи радови награде: три најбоље укрштенице са 3.000, 2.000 и 1.000 динара, а три најбоља анаграма са: 1.500, 1.000 и 500 динара.

Председништво ЕСС честита победницима, а жирију и осталим учесницима се захваљује на учешћу у обележавању јубилеја 30 година ЕСС.

У Крагујевцу                                                                        Председништво ЕСС
9.3.2016.г.                                                                            Председник Александар Јанковић

 

 

 


 

     РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЕСС - УКРШТЕНЕ РЕЧИ 11.03.2016
У приказу је листа са свим доспелим радовима и са табелом где су детаљно приказани резултати гласања.  

 

 


 

 

    

РАДНИ САСТАНЦИ У ЧАЧКУ

 

7.03.2016

 

У петак  4.3. обавио сам разговор са Александром Дачићем, помоћником Градоначелника Чачка за друштвене делатности и у Туристичкој организацији Чачка. Тема поновних разговора било је прецизирање на шта ЕСС може да рачуна, у овом тренутку, као помоћ на 16. Сусретима енигмата Србије 26-28.8.2016.г..
Господин Дачић и даље подржава учешће Града Чачка у реализацији 16. СЕС, али није могао да пружи гаранације, јер су за април о.г. заказани и локални избори. Уколико опција којој припада остане на власти, неће бити проблема да се град укључи у орг. и мат. припреме сусрета. Није могао да званично, написмено потврди да ће град финансирати израду 70 мајица и 70 беџева – што је био мој основни захтев.
Предложио је да гост сусрета буде чачански књижевник Владан Матијевић, добитник Андрићеве и Нинове награде. Пошто се са њим познаје, утицаће да В. Матијевић прихвати позив и да на трибини одржи пригодно предавање. Како ће не такмичењу у решавању највише задатака бити везано за чачански крај, замолићемо га да победнику поклони књигу уз посвету. Следи позив ЕСС Владану Матијевићу.
У ТОЧ су били службеници Ана Иванковић и Драган Ђоловић, директор није могао да присуствује, иако је састанак био раније уговорен. Службеници су потврдили да се у ТОЧ  разговарало о 16. СЕС и уручили ми своје радне материјале на у тему. ТОЧ ће:

 • обезбедити кесе са проспектима о Чачку и околини
 • обезбедити превоз (један аутобус) за излет у Овчар бању у суботу 27.8. пре подне.
 • ангажовати лице које ће учесницима сусрета приказати знаменитости Овчар бање и Чачка
 • анимирати чачанска средства информисања.

Договори са градским властима ће се наставити после избора, а са ТОЧ ће се детаљи усаглашавати константно.

Крагујевац, 6. март 2016. године

                                           

Председник ЕСС

                         Александар Јанковић           

 

 

 


 

  
  ОПЕТ АКТУЕЛНО 7.03.2016

Dragane, 

Šaljem ti jedan svoj pre četiri godine objavljen anagram, koji je ponovo aktuelan zbog raspisivanja izbora.

U  JEKU  NEPOSREDNI  ZBOR  I  BRZI  SKUP  NA  BIRALIŠTU

(Objavljeno u ALO Razbibrizi br.106 od 20. maja 2012)

REŠENJE: ?

 

Pozdrav od Momira Paunovića

 
 

 


 

    

ЗАКАЗАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА ЕСС

 

4.03.2016

На основу члана 19. став 3 и став 4 и члана 27. тачка 8 Статута ЕСС сазивам
Редовну скупштину Енигматског савеза Србије

Седница скупштине ће се одржати на Загонетну суботу, 12. марта 2016. године  са почетком у 11.00 часова, у просторијама Шаховског савеза Србије у Београду, ул. Нушићева 25/II.

Предложени дневни ред:

1. Утврђивање Дневног реда
2. Утврђивање састава скупштине и кворума за рад
3. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника
4. Усвајање записника са Свечане скупштине ЕСС 21.2.2015. године
5. Извештај о раду Председништва ЕСС у периоду 21.2.2015-12.3.2016. године
6. Извештај о завршном рачуну за 2015.годину
7. Избор председника Надзорног одбора ЕСС
- пауза -
8. Усвајање измена Статута ЕСС
9. Доношење Одлуке о висини и начину измиривања чланарине за 2016. годину
10. Дискусије
11. Усвајање Извештаја о раду Председништва и Извештаја о завршном рачуну
12. Усвајање Програма такмичења ЕСС у 2016. години
13. Припреме за 16. Сусрете енигмата Србије
14. Додела признања и награда
15. Остале активности

Позивају се чланови ЕСС да узму учешћа у раду скупштине.


У Крагујевцу 3.3.2016.године
Председништво Енигматског савеза Србије
Председник
Александар Јанковић

 

 


 

    

ЗАПИСНИК СА 4. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС

 

1.03.2016

На 4. седници председништва ЕСС одлучено је да ЕСС сачини Програм енигматских такмичења у 2016. години. За та такмичења ЕСС ће сносити одговорност и има обавезу да, по могућству, обезбеди материјалну подршку.
Зато је потребно да клубови доставе Председништву ЕСС која такмичења, конкурсе и сл. планирају да реализују и када, а да наведена такмичења завређују да буду уврштена у календар.


Председништво ЕСС

 

 

 

 


 

    

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА СТАТУТА ЕСС

 

1.03.2016
Од председника ЕСС стигло је следеће писмо;

Промене Статута ЕСС

Сви се слажемо да важећи статут из 2010.године не задовољава потребе за јасним односима и ефикасним радом савеза. На 2. седници Председништва ЕСС, 26.4.2015.г. покренуто је питање промена статута ЕСС. О тој теми  расправљало се више пута (на председништву, на нeуспешној скупштини у Ваљеву, у контактима...), али нисмо дошли до јединственог става о појединим тачкама.  
Овакво решење (са 15 чланова у председништву и са 18 делегираних чланова скупштине, поименице изабраних на скупштини 2013. године ) је апсурдно. Штавише, кад се погледа чл. 20 Статута  ЕСС и тренутна структура савеза, за скупштину 12. марта треба да делегиарају:  ЕК БОР -1;  ЕК-БРАНИЧЕВО-1;  ЕК ВАЉЕВО-1;  УЕ В. КАРАЏИЋ-1;  ЕД Ђ. НАТОШЕВИЋ-1;  ЕК КИКИНДА-2;  ЕК НИШ-1;  ЕК Н. ЗАГОНЕТКА-2;  ЕК ПИРАМИДА-1;  ЕК ИЗАЗОВ -1;   Ј. ВУКОВИЋ-1.  Скупштина ЕСС броји  13 чланова, а председништво као њен извршни орган 15 ?!

1. Да ли задржати делегатски принцип за формирање скупштине, и ако га задржимо – са којим разрезом или ићи на решење да су сви чланови савеза уједно и чланови скупштине? 

У нацрту статута који вам достављам је варијанта да су сви чланови савеза уједно и чланови скупштине.

Владимир Шарић има други предлог: да се задржи делегатски принцип, јер ће се тако избећи могућност да гласачка машина на скупштини намеће одлуке. Разрез да буде: клубови до 10 чланова – 2 у скупштину, клубови са 11-20 чланова - 3, клубови са 21-30 чланова – 4, клубови са 31 члан и више - 5 у скупштину. Тренутно би такав предлог значио следеће: ЕК БОР 4 члана – 2 у скупштину, ЕК БРАНИЧЕВО 5 чланова – 2 у скупштину, ЕК ВАЉЕВО 6 чланова – 2 у скупштину,  УЕ В. КАРАЏИЋ 15 чланова – 3 у скупштину, ЕД Ђ. НАТОШЕВИЋ 12 чланова – 3 у скупштину, ЕК КИКИНДА 22 члана  - 4 у скупштину, ЕК НИШ 6 чланова – 2 у скупштину, ЕК Н. ЗАГОНЕТКА 30 чланова – 4 у скупштину, ЕК ПИРАМИДА 5 чланова - 2 у скупштину, ЕК ИЗАЗОВ  6 чланова – 2 у скупштину, Јован Вуковић није члан ниједног клуба – 1 у скупштину. Укупно 27 чланова скупштине. У овом случају клубови би писаним путем доставили имена својих чланова које шаљу у скупштину и њихових замена, и списак чланова скупштине би био објављен на сајту ЕСС.

2.  Како формирати оперативно председништво? Ако за председништво задржимо делегатски начин избора, биће их најмање 11 у председништву: 10 клубова х 1= 10 и 1 од оних који нису чланови ниједног клуба.

У нацрту статута који вам достављам је та варијанта.

Фигурирали су и други предлози: Јован Вуковић предлаже да се изабере 9 или 11 енигмата који хоће да раде, без обзира на клупску припадност!

Био је и предлог: да се део председништва из регистрованих клубова бира по разрезу: 1из клуба до 10 чланова, 2 /клубови од 11-20 чланова/, 3 /клубови преко 20 чланова, а за све остале секције и чланице савеза  - 5 чланова фиксно. Тренутно би такав разрез значио следеће: регистровани ЕК ПИРАМИДА 5 чланова - 1 у председништво, регистровано УЕ ВК 15 чланова – 2 у председништво, регистровано ЕД ЂН 12 чланова – 2 у председништво, регистровани ЕК Н. ЗАГОНЕТКА 30 чланова – 3 у председништво, сви остали заједно (ЕК БОР, ЕК БРАНИЧЕВО, ЕК ВАЉЕВО, ЕК КИКИНДА, ЕК НИШ, ЕК ИЗАЗОВ, Јован Вуковић) – 5 чланова. Укупно би било 13 чланова председништва.

3. - да ли да председника савеза бира председништво из својих редова (као што је сада случај) или да председника савеза бира скупштина. У нацрту статута који вам достављам је варијанта да га бира скупштина.
- мислим да нису потребна два потпредседника.
- била је недоречена процедура за ев.смену председника савеза, па сам прецизирао.
- било је непрецизности око вођења евиденција чланства, па сам у дужности председништва то додао.
-  било је недоречености о статусу секција, посебно сам напоменуо да су изједначене у правима и дужностима са регистрованим клубовима.
- да ли у статуту задржати могућност да издавачи енигматских листова и часописа и редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима буду чланови савеза, иако таквих сада нема ...

У прилогу шаљем нацрт измењеног статута; црвеном бојом су измене и допуне. На скупштини 12. марта 2016. г. потребно је да коначно усвојимо измене статута. После усвајања измена статута на скупштини, промене се морају регистровати у АПР у року од 15 дана (доставља им се и пречишћен текст).

У Крагујевцу
27.2.2015.г.                                                                                      Председник ЕСС
Александар Јанковић

Достављено имејлом:

 • ЕК ''Пирамида'' (Миле Јанковић,)
 • ЕД ''др. Ђорђе Натошевић'' (Жељко Димовић)
 • ЕК ''Нова загонетка'' (Мирослав Лазаревић)
 • УЕ ''Вук Караџић'' (Радојица Јовичић)
 • ЕК ''Кикинда'' (Славко Бован)
 • ЕК ''Браничево'' (Бранислав Никић)
 • ЕК ''Бор'' (Крста Иванов)
 • ЕК ''Ваљево'' (Воја Додевски)
 • ЕК ''Ниш'' (Никола Пешић)
 • Владимир  Шарић (секретар ЕСС)
 • Јован Вуковић (појединачни члан)
 • Марјан Радаковић (чл. Надзорног одбора)
 • Ново Зекић (чл. Суда части)
 • Миленко Мијатовић (чл. Суда части)
 • Драган Лојаница (уредник сајта ЕСС)
 • Сретен Перић (ЕК ''Изазов'')

Достављено поштом:

 • Томислав Поповић (чл. Надзорног одбора)

 

 

 

 


 

     ГОСТОВАЊЕ  У  “ЖИКИНОЈ   ШАРЕНИЦИ“  21. ФЕБРУАРА 23.02.2016

 

Поводом Дана енигмата Србије, у недељу 21. фебруара, у емисији „Жикина шареница“ на првом каналу РТС-а гостовали су АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ, председник Енигматског савеза Србије, и МОМИР ПАУНОВИЋ, енигмата из Панчева.
У разговору који је трајао пет и по минута, Александар Јанковић је дао основне информације о обележавању дана загонетача, повезујући тај дан са тзв. загонетном суботом и појављивањем првих ауторских загонетки у алманаху „Забавник“, који је у Бечу 21. фебруара 1820. објавио српски политичар,  дипломата, уставописац и публициста Димитрије Давидовић.
Момир Пауновић је говорио о активностима српских загонетача, посебно наглашавајући одличне резултате које су они постигли у информативно-теоријском раду и издавачкој делатности (50 објављених књига, три капитална издања, периодична гласила „Гласник“ и „Весник“ ...).
Примерено овом дану,  „Жикине питалице“  формулисане су у облику загонетки. Од 12 предлога, које су дали Пауновић и Јанковић, водитељ и уредник Жика Николић je гледаоцима поставио следећих шест питања:

 1. ДВА ЛОКВАЊА ОКО ПАЊА  (уши)
 2. КАКО СЕ  НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ НАЗИВА АНАГРАМ? (преметаљка)
 3. НАШ ВОЈВОДА ВОДУ ПИЈЕ, А НАД ЊИМ СЕ БАРЈАК ВИЈЕ (петао)
 4. КАКО ЈЕ ЧИКА ЈОВА НАЗИВАО СВОЈЕ ЗАГОНЕТКЕ (дашталице)
 5. БЕЗ ИВЕРА НА ВОДИ ЋУПРИЈА (лед)
 6. СА ТРИ ОКА БУДНО ПАЗИ ДА ТЕ НЕКО НЕ ПРЕГАЗИ (Бованова загонетка са решењем „семафор“)
 

 

 


 

 

     ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ЕСС ПОВОДОМ СПОРНИХ ХОНОРАРА 22.02.2016

 

Ringier Axel Springer d.o.o.
За господина Душка Вукајловића, гл. и одговорног уредника дневног листа АЛО!

Поштовани господине Вукајловић!

После разговора са Вама, Енигматски савез Србије је са вашом кућом склопио уговор дана 01.10.2015.године. Мишљења смо да се тада успостављена сарадња одвијала коректно и на обострано задовољство. Прекид сарадње је известан у блиском року, али то није разлог нашег обраћања.
Колико је нама познато, пре поменутог 1.10.2015. године, укрштенице у дневним новинама АЛО! (дневне скандинавке) радила је група енигмата, а сарадња се одвијала преко ранијег уредника Милорада Живанића. Углавном су у питању чланови Енигматског клуба Кикинда, а неки од њих су активни и у Енигматском савезу Србије. Према њиховим тврдњама, нису наплатили хонораре за месеце јул, август и септембар 2015. године, у укупном износу од 39.500,оо динара. Енигматски савез Србије са наведеном сарадњом нема ништа и против је увлачења у нешто што није уговарао, о чему нема сазнања и за шта није одговоран.
Међутим, Енигматски клуб Кикинда је изашао у јавност са дописом Вашој кући у коме је као једну од могућности решавања проблема (ако и постоји?!) навео могућност да Ringier Axel Springer d.o.o. заостала средства уплати на рачун ЕСС. Ми смо против тога из горе поменутих разлога и из разлога што садржај дописа није био примерен. Наведена ситуација је у даљем изазвала серију препуцавања и оптужби у енигматском свету, а тиме и у Енигматском савезу, чиме Вас не бих оптерећивао.
Енигматски савез Србије је кровна организација љубитеља енигматике у Србије и, између осталог, одговоран је за статус енигматских аутора и за међуљудске односе унутар својих редова Да би смо разрешили проблем који нам се јавио без наше воље, најбоље је да добијемо информацију из прве руке и објавимо је. Зато Вас молимо да нам доставите информацију: да ли су хонарари за дневне скандинавке у АЛО! новинама за месеце јул, август и септембар 2015.године исплаћени, и ако јесу, на чији рачун и када? Уколико правила пословања Ваше куће не дозвољавају да изнесете све ове детаље, молимо Вас да нам одговорите само са: јесу или нису. Уколико хонорари нису исплаћени, не пристајемо да се то обави преко рачуна Енигматског савеза Србије.
Молимо Вас да нам одговорите имејлом на  rookie89_416@hotmail.com , тако је лакше и брже.
Унапред хвала.

Крагујевац, 20. фебруар 2016. године                                            С поштовањем,
Председништво Енигматског савеза Србије
Председник Александар Јанковић

****************************************

Ради комплетне информације ставља с и овај мејл А.Ј. од 19.2.2016:

Данас ме звао Сретен Радовић из RINGIJERA. Треба у понедељак да му јавим да ли ћемо да урадимо и март (комплетно, са све Блицом), па ћемо после објавити преписку са њим.
Потврдио ми је написмено (поруком) да је RINGIJER платио дневне укрштенице у АЛО! за јул, август и септембар. Кад сам то послао С. Бовану, одговорио ми  је да су (ЕК Кикинда) послали допис М. Живанићу да им у року од 15 дана достави доказ да није примио паре... Понаваља се сценарио из ЕК НЗ.
Поздрав, Ац
о.

 

 

 
 

 

 


 

     РАСКИД УГОВОРА СА "RINGIER AXEL SPRINGER" И ДОПИС ПРЕДСЕДНИКА ЕСС 18.02.2016

Од председника ЕСС стигла је следећа преписка:

 

 

17.2.2016.

Данас сам добио писмо од RINGIER АXEL SPRINGER, у коме стоји :
''... Овим путем вас обавештавамо да нисмо у могућности да наставимо нашу пословну сарадњу закључену по основу Уговора ... дана 1.10.2015.године.
У складу са наведеним, а све сходно одредбама чл. 10. уговора, као и одредбама ЗОО, овим путем Вас обавештавамо да на овај начин подносимо захтев за раскидање предметног уговора, који би ступио на снагу дана 01.03.2016.године.
Поред наведеног, уједно смо слободни да у овом обавештењу напоменемо да завршетак сарадње подразумева и испуњење свих до сада преузетих обавеза, као и искоришћење свих договорених услуга по основу предметног уговора. ...
У Београду 10.2.2016.год. ''
У потпису, уз печат, је Јелена Дракулић-Петровић.

А Сретен Радовић, са којим сам крајем децембра више пута разменио поруке и разговарао у проширењу сарадње у 2016. године, не јавља се на телефон. Последњи пут смо се чули 29-30.12, и остало је да 4-5. јануара разменимо мејлове са договореним понудама, али после Нове године нисам могао да ступим у везу са њим.

Ацо Јанковић.
в

 

 

Допис А. Јанковића

18.2.2016.
Пошто уредник Вукајловић није на послу;  Директорка се не јавља, него асистентица која не може да објасни, него упућује на правну службу; правна служба каже да су они само урадили како им је наложено; уредница додатка не зна о томе !? ... послао сам им одговор.
АЈ

Ringier Axel Springer d.o.o.
за директора Јелену Дракулић-Петровић

Одговор на Захтев за раскидање уговора

Дана 17.2.2016. примили смо Ваш Захтев за раскидање уговора послан 10.2.2016. године. У Захтеву нас обавештавате да нисте у могућности да наставите нашу пословну сарадњу закључену по основу Уговора бр. 18741 дана 01.10.2015.године. Такође, у Захтеву наводите да би раскид уговора ступио на снагу 01.03.2016.године и да је ваш допис у складу са уговором и Законом о облигационим односима. У Захтеву не наводите промењене околности због којих предлажете раскид уговора.
Мишљења смо да је сарадња са стране Енигматског савеза Србије од 1.10.2015. године наовамо била коректна, квалитетна и испуњавана у року, према потписаном уговору и према Закону о облигационим односима. Сарадњом са ваше стране били смо задовољни.
Такође, мишљења смо да је рок од 12 дана, који предлажете за раскид уговора - непримерен. Енигматски савез Србије радове саставља, припрема и доставља, за шта је потребно више времена, те би без своје кривице био доведен у ситуацију непотребног рада и трошкова. Овим путем Вас обавештавамо да, уколико не промените одлуку, пристајемо на раскид уговора са 1.априлом 2016.године, при чему завршетак сарадње подразумева и испуњење свих до тада преузетих обавеза, као и искоришћење свих договорених услуга по основу предметног уговора.
Писмо Вам достављамо електронским и писаним путем.
Молимо Вас да нам одговорите писаним путем.

Крагујевац, 18. фебруар 2016. године

                                                                               С поштовањем,
Председништво
Енигматског савеза Србије
Председник
Александар Јанковић
Контакт  телефон : 063/18-49-061

 

 

 

 


 

    

 

ДВАНАЕСТ ГОДИНА УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

 

15.02.2016

Овај прилог стигао је од председника УЕ "Вук Караџић" :

 

Prvi enigmatski radovi u nezavisnom dnevniku "Vijesti" iz Podgorice, objavljeni su 18. aprila 2004. god. Bio je to enigmatski dodatak na 16. strana  veličine A4. sa nazivom "ENIGMA" Vijesti. i izlazio je kao prilog listu svake nedelje. Bili su za-stupljeni raznovrsni enigmatski sastavi a bila je i nagradna skandinavka. Sarađivali su skoro svi članovi Udruženja enigmata "Vuk Karadžić",  a naslovnu tematsku skandinavku radio je naš član-enigmata pok. Mihailo Vujović iz Podgorice. Na ovakvom formatu izašlo je 38. brojeva, da bi se u januaru 2005. godine, prešlo na dve stranice većeg formata (255x310), kakav je list "Vijesti" sve do juna 2010, godine. Od tada se enigmatika objavljuje na jednu stranicu koja izlazi svake nedelje. Radovi se rade u PDF-u, sa slikom – slikama, koje su po njihovom zahtevu obavezne  u jednom ili dva rada. Na jednoj stranici sada ima uvek 2-3 raznovrsna enigmatska sastava.
Po evideniciji  udruženja od početka saradnje pa sve do 1.februara 2016. godine, objavljeno je  ukupno 1.360. radova.
Ova saradnja ide i dalje i obostrano smo zadovoljni. Mali problem pred-stavlja upotreba reči na "Ijekavskom" narečju, ali je fonetika. Zadovoljni smo i sa cenom. Isplata se vrši ispostavljanjem računa u Evrima, kada se daje nalog banci da Evre proda i dinari se uplaćuju na naš račun, odakle se isplaćuje honorar i porez na honorar.

Neka nam je srećan rad i da još dugo traje.
Udruženje enigmata "Vuk Karadžić"

 

 


 

    

ЗАВРШЕНА ЈЕ И ДИСТРИБУИРАНА АНАГРАМНА 2015.

 

9.2.2016

Од пре два дана доступни су у електронском облику анаграми објављени 2015. године у драгоценом зборнику алманаху Динка Кнежевића. Ево дела текста из предговора;

Ево и јубиларне петнаесте Анаграмне, и овога пута у ћириличној и латиничној верзији. Као и до сада А2015 нас враћа корак уназад и бележи све до чега се могло доћи и шта је вредно памћења. За протеклих 15 година Анаграмна је нарасла са 59 (А2001) на 236 (А2015) страна и догурала до (укупно) готово 2.200 страна анаграма и анаграмних догађања. Од 20-ак заинтересованих догурали смо до преко 60 анаграмиста/енигмата којима се алманах шаље. Број сарадника се стално варирао, али увек их је било мало. Осамдесетак енигмата сваке године се бавило анаграмима (од 49 до 132), двадесетак озбиљније. Продукцијом су се истицали Милан Милин (првих година појаве Анаграмне), потом Славко Бован и последњих година Момир Пауновић. Највише анаграма у једној години објавио је Славко – 316, у 2008. У доброј вољи са 2016-ом идемо ка новом јубилеју – двадесетој Анаграмној.

.................................................

Као и претходних година (отворена) електронска верзија алманаха се бесплатно доставља свима који су за то изразили жељу (сада више од 60 енигмата). Папирних издања алманаха и даље нема, но штампање и прештампавање електронске верзије је пожељно. Добро је и ако »Анаграмну« пошаљете другим енигматама. Нека се листа и чита! Немам ништа против ни ако »Анаграмну« представите у листовима где сарађујете, на енигматским блоговима или местима окупљања енигмата. Нови корисници могу да се јаве, а стари могу да откажу слање нових збирки. Адреса за све контакте, најаве и одјаве је: veraknezevic@mts.rs

 
 

 

 


 

    

НОВИ БРОЈ ЕНИГМЕ

 

2.2.2016

Упадљиво обележје новог броја ЕНИГМЕ од 1. фебруара је број 65 који је крупним фонтом одштампан на скоро свакој страници листа. Очигледно, ЕНИГМА већ здушно обележава славни јубилеј: 65 година континуираног излажења листа.

Шта иначе има занимљиво у овом броју:
• Решадова варијанта криптограмне укрштенице са називом „шифроманка“
• Два добра палиндрома Раденка Раковића
• Анаграмна испуњаљка с доставком, како ју је назвао аутор Небојша Драгомировић
• Напис Марјана Радаковића о осмосмеркама и аутору прве осмосмерке у Србији објављене 1976 године, слављенику са 50 година енигматског стажа, Златану Пупезину. Дата је и пригодна осмосмерка
• Енигматска репортажа о вину у стилу „знање кроз разоноду“ М. Тошића. Живели !!
• Две тематски везане укрштенице Д. Лојанице, на суседним странама, са нестандардним темама. Примећено је да дотични воли такве комбинације и необичне теме. Тиме се разбија досадно понављање глумица, певачица и сл.

 
 
 

 

 


 

     САРАДЊА СА ЛИСТОМ АЛО! 21.01.2016

За седницу Председништва ЕСС Миле Јанковић је послао материјал дат у прилогу преко доњег линка. Приказан је обрачун хонорара у децембру (1 - 3 страна), а на страни 4 је предлог за ову годину.

 

 

 

 


 

 

    

 

ЗАКАЗАНА 4. СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС

15.01.2015

 

П О З И В
На основу члана 28. Статута ЕСС и указане потребе, сазивам 4. седницу Председништва  ЕСС, у суботу 23.1.2016.године, са почетком у 11.00 часова, у Београду, у просторијама Шаховског савеза Србије, улица Нушићева 25/II.
Предложени дневни ред:

 1. Активности између две седнице председништва ЕСС
 2. Допис ЕД ''Ђорђе Натошевић'' о Ананас-купу који се реализује на блогу Тупљење и оштрење
 3. О сарадњи са листом АЛО!
 4. Финансијски извештај за 2015. годину
 5. Конкурс поводом 30 година ЕСС
 6. Доношење одлука:

- о суфинансирању Првенства Србије у квизовки
- о суфинасирању издавања  књиге о ФЕЗ-у

 1. Такмичења током 2016. године под покровитељством ЕСС
 2. Заказивање седнице скупштине ЕСС
 3. Информација о 16. СЕС
 4. Актуелна проблематика


У раду председништва могу учествовати и остали чланови ЕСС, без права одлучивања.

Председник ЕСС
Александар Јанковић

 

 

 


 

    

ПЕТИ МЕМОРИЈАЛ "ЂУРО КНЕЖЕВИЋ"

 

11.01.2016

У знак сећања на Ђуру Кнежевића једног од највећих мајстора за анаграме, Енигматски клуб "Кикинда" расписује конкурс за чист анаграм на задату тему (афоризам Станислава Леца, пољског сатиричара и песника).

ПРОЗОР У СВЕТ МОЖЕ СЕ ЗАТВОРИТИ НОВИНАМА 
Детаљи о овом такмичењу могу да се сазнају на блогу Славка Бована

 

 


 

    

ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КВИЗОВЦИ

 

30.12.2015

Radisavljević šampion Srbije u kvizovci

U Beogradu je 6. decembra 2015. godine održano prvenstvo Srbije u kvizovci, na kome se tаkmičilo 11 igrača. Turnir su organizovali Enigmatski savez Srbije i ED "Đorđe Natošević", a značajnu pomoć pružili su ŠK "Studentski grad" i Klub misaonih igara C22, obezbedivši prostor za igru. Nakon vrlo zanimljivog i kvalitetnog nadmetanja prvo mesto zauzeo je Zoran Radisavljević, ispred Marka Obradovića i Branislava Nikića.

U grupnoj fazi takmičenja igralo se po sistemu svako sa svakim, a potom je nastavljeno po kup sistemu. Sudijski posao uspešno je obavila lektorka Jelena Filipović.

Plasman u grupi "A": 1. Zoran Radisavljević 5 pobeda, 2. Nenad Savić 4, 3. Branislav Nikić 3, 4. Kristian Knežević 2, 5. Miodrag Babović 1, 6. Darko Marković 0.

Plasman u grupi "B": 1. Miloš Škarić 4 pobede, 2. Rade Goljović 2, 3. Marko Obradović 2, 4. Ivan Andonov 1, 5. Miloš Karna 1.

Četvrtfinale: Radisavljević - Andonov 199:150, Obradović - Savić 202:132, Knežević - Škarić 100:90, Nikić - Goljović 185:122

Polufinale: Radisavljević - Nikić 150:120 (pad zastavice), Knežević - Obradović 108:182

Partija za 3. mesto: Nikić - Knežević 192:130

Finale: Radisavljević - Obradović 215:210

Konačan plasman: 1. Zoran Radisavljević, 2. Marko Obradović, 3. Branislav Nikić, 4. Kristian Knežević, 5. Miloš Škarić, 6. Ivan Andonov, 7. Nenad Savić, 8. Rade Goljović, 9-10. Miloš Karna, Miodrag Babović, 11. Darko Marković

Enigmatski savez Srbije i ED “Đorđe Natošević” zahvaljuju se svim učesnicima šampionata na fer ponašanju, uz čestitku na sjajnim prikazanim partijama. Takođe se zahvaljujemo ŠK “Studentski grad” i Klubu misaonih igara C-22, koji su nam obezbedili odlične uslove za igru. 

                                                                          PREDSEDNIŠTVO ESS

 

 

 


 

     ЗАХВАЛНОСТ РАДЕНКА РАКОВИЋА 29.12.2015

      Користим ову прилику да се обратим свима онима који су се одазвали на апел и помогли ми, а поводом прилога о мени емитованих и објављених у средствима јавног информисања.
Пуно се захваљујем Енигматском савезу Србије који је апеловао да ми се помогне поводом тешке материјалне и животне ситуације у којој се налазим.
Хвала и ЕК «Нова загонетка» за новчану помоћ и уступљен про-стор у «Веснику». Хвала и председнику клуба, господину Мирославу Лазаревићу.
Велико хвала господину Јовану Вуковићу за помоћ у роби, односно одећи коју ми је послао и нарочито за ангажовање око набавке шпорета.
Велико хвала и Зорану Радисављевићу, Гордани Јовановић Шарић и Владимиру Шарићу, Софији Нецин, Живадину Јовановићу, Мар-јану Радаковићу за помоћ коју су ми послали.
Такође, пуно хвала и онима који су ми помогли, а нису из света енигматике: др Светлани Сарван из Пожеге, Гордани Југовић из Шашинаца и Слађани Ивановић из Мале Ремете.
Захваљујем се пуно и новинарима медијских кућа који су снимали и емитовали прилоге о мени. То су Прва ТВ, ТВ Војводина, Звездина ревија, Сремске новине, М новине, Вечерње новости, Ириг ИНФО, Радио Нови Сад, Радио Срем из Руме.
Свака помоћ коју сам добио за мене је огромна и драгоцена. Сви су показали велику хуманост и велико срце.
Велико и људско хвала.

Напомене:


- Добровољна акција помоћи нашем колеги и даље је актуел-на.
- Умољавају се колеге – дародавци, да уколико желе да пошаљу новчану помоћ, то не чине слањем новца у писму, већ нека то ураде неким другим редовним постојећим начинима, јер је, на жалост, пракса показала да новац из обичних писама нестаје (пошиљка Штефана Марковича из Радомља у Словенији од 3. децембра 2015).

 

 

 


 

     НОВА КЊИГА РАТКА СТОЈКОВИЋА 25.12.2015 

 

Од Ратка Стојковића је добијен следећи мејл:

KNJIGA U PRIPREMI

Obaveštavam zainteresovane da privodim kraju rukopis treće knjige LEKSIKONA LITERATA LAUREATA. Ona će sadržati književne nagrade i društvena priznanja  dodeljena književnicima u periodu od 01. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine. Osim njih, uvrštene su i nagrade iz ranijeg perioda, za koje sam naknadno doznao odnosno koje sam uspeo da kompletiram.
U knjizi su izvršene odgovarajuće izmene ili dopune, saglasno promenama u Srbiji (promena davalaca nagrada, promena vrste nagrada i sl.), kao i ispravke grešaka koje su uočene. Izvršena su određena poboljšanja pojedinih tekstova kao i poboljšanja u sistematizaciji materijala. Korice knjige biće u drugoj boji od prethodnih-
Kao i prethodne dve, i treća knjiga, sadrži indekse nagrađenih pisaca i nagrađenih dela.
Po mojoj proceni, knjiga bi trebalo da bude štampana do Dana enigmata Srbije (21 februara 2016 godine).
Imajući u vidu opštu finansijsku situaciju, pozivam zainteresovane da se prijave za prenumerante jer će to biti reper za određivanje tiraža.  Njihova imena biće posebno naznačena u knjizi a Leksikon će dobiti po povlašćenoj ceni (za sada nije poznata ali, verovatno, kao i prethodnih knjiga).
Prijave prenumeranata primaće se do dana predaje rukopisa štampariji, putem telefona 011/2 159 896), na E mail adresu: storat@orion.rs, odnosno putem pošte – 11 070 Novi Beograd, dr Ivana Ribara 197.

Ratko STOJKOVIĆ

 

 


 

 

     НОВА КЊИГА ЖИВОМИРА ЈЕВТИЋА 9.12.2015
 
 

Допис Ж. Јевтића:

"Knjiga je nastavak svojevrsne enciklopedeije enigmatskih tema, a ova se bavi temom ARHITEKTURE i sastoji se iz dva dela. U prvom delu se daju neki elementi arhitekture - istorija, stilski pravci i navode poznati svetski arhitekti sa najpoznatijim delima. Drugi deo se bavi arhitektonskim objektima u Beogradu sredjenim po azbucnom redu (ulice i mesta gde se nalaze) i u ovoj knjizi su navedeni do slova J, (Avala, Brankova ulica, Bulevari,  Vasina ulica, Vozdovac, Vracar, Davrila Principa ulica, Dedinje, Zarkovo, Zvezdara, Julino brdo). Knjiga ima 1062 stranice".


Cena knjige je 1.000 dinara, a moze se dobiti kod autora

 

 


 

 

    

УСПЕШНА САРАДЊА СА ЛИСТОМ "УКРШТЕНИЦА"

 

 

21.11.2015 

 

У оквиру издавачке куће NIDDA VERLAG Gmbh из Бад Филбела у Немачкој, већ више од 19 година издаје се "УКРШТЕНИЦА" - енигматска ревија на 68 страна. Издавач је Александар Видаковић. Лист излази сваке друге среде. Садржај ревије је врло разноврстан и доноси у сваком броју обиље енигматских прилога. Поред енигматских радова (скандинавке, беле укрштенице, класичне укрштенице, осмосмерке, ребуси, клин), налазе се и разни мини квизови знања, тестови, занимљви новинарски прилози из разноразних области живота, мноштво вицева и пет судоку. "Укрштеница" се продаје у Европи, Америци, Канади и Аустралији, али не у Србији. Сви тематски енигматски прилози, раде се по наруџбини уредника.
Уредник ове ревије је угледни члан Удружења енигмата "Вук Караџић" МИДХАТ САРАЈЛИЈА, професионални енигматски уредник.
Све енигматске прилоге у овом листу раде чланови Удружења енигмата "ВУК КАРАЏИЋ" ИЗ БЕОГРАДА, неки краће неки дуже.
(Радојица Јовичић, Миленко Мијатовић, Вељко Вујчић, Карло Вереб, Момир Вученовић, Андријан Сарајлија, Мидхат Сарајлија) Овде треба истаћи, да РАДОЈИЦА ЈОВИЧИЋ сарађује 10.година и 6. месеци, и у сваком броју објављује 8. целих скандинавки и 7. са сликом. Када се све сабере Јовичић је у овом листу закључно са новембром 2015. године објавио 3.960 радова.

Д. Л.

 
 

 

 


 

     КЊИГА МАРЈАНА РАДАКОВИЋА "АНАДИПЛОЗЕ" 16.11.2015 

У издању Енигматских клубова «Нова загонетка» и «Ниш» и београдске издавачке куће «Алма», на 60. Међународном сајму књига у Београду, на штанду «Алме», појавила се нова енигматска књига АНАДИПЛОЗЕ, као свеска број 4 Мале енигматске библиотеке Енигматског клуба «Нова загонетка». Аутор овог издања је Марјан Радаковић, рецензенти су Никола Пешић и Момир Пауновић, док су уредници издања Мирослав Лазаревић и аутор. Прелом страница урадио је Мирослав Лазаревић, а припрему за штампу Драган Лојаница. Корице је креирала Дејана Јовановић.
Први пут у српској енигматици појавила се књига о овој врсти загонетке, тако да се после словних ребуса, укрштених речи, клинова, пирамида и вретена, магичних ликова и квадрата, индиреката, анаграма и стихованих загонетака, заинтересовани могу систематски и стручно упознати и са анадиплозама.
Као и друге врсте загонетака, и анадиплоза, као загонетка двоструког понављања истог појма, да би се добио нови појам, може се представити кроз различите енигматске форме и облике, што је у овој књизи исцрпно приказано, наравно, кроз досадашња енигматска остварења.
Књига третира све оно што је неопходно да би се читалац боље упознао са анадиплозама (појам анадиплозе, лингвистичко називље анадиплоза, анадиплозе у енигматици), затим даје врсте анадиплоза са примерима – забеле-жено је чак 30 различитих врсти ове загонетке, које су илустроване са 200 примера. Ту су и веома ретке врсте, као што су АНАДИПЛОЗНА МЕТАМОРФОЗА, АНАДИПЛОЗНА ОСМОСМЕРКА, АНАДИПЛОЗНА МАГИЧНА УКРШТЕНИЦА и друге. Поред тога, ту је и попис аутора представљених анадиплоза (37), као и богат речник анадиплоза (на 56 страна).
Све у свему, у књизи је темељно обрађена ова мало позната и ретко сретана врста загонетке, представљена је у свим елементима, који омогућавају њено потпуно упознавање, што ће сигурно бити подстрек за нова истраживања и нове домете у овој енигматској сфери.
Књига се може набавити преко ЕК «Ниш» (018/580 – 898) или преко ЕК «Нова загонетка» (011/2131 – 143), по цени од 300,00 динара (трошкови ката-логизације и штампе).

ЕК «Нова загонетка»,
ЕК «Ниш» и «Алма»,
Београд – Ниш 2015.

122 странице, ћирилица, броширани повез

 

Мирослав Лазаревић

 

 

 


 

 

     ЗБОРНИК ЗАГОНЕТАКА СА 10. ФЕЗа 15.11.2015
Никола Пешић је послао зборник загонетака са 10. ФЕЗа 
 

 

 


 

     ДРУЖЕЊЕ ЕНИГМАТА НА САЈМУ КЊИГА 31.10.2015 

У петак 30. октобра 2015. године, од 12.00 до 14.00 часова, на 60. Међународном сајму књига, на штанду издавачке куће АЛМА, традиционално се окупила група енигмата. Били су присутни: Ђорђе Оташевић, Александар Јанковић, Љубиша Бановић, Владимир Шарић, Ратко Стојковић, Крста Иванов, Марјан Радаковић, Мирослав Лазаревић, Зорица Јаковљевић, Миодраг Тошић, Јован Недић, Момир Вученовић, Радомир Мићуновић, Сретен Перић, Душко Лазић, Аница Милошев, Предраг Крстић, Петар Јововић, Милица Јововић, Милан Жарковачки, Милутин Тепшић и Миодраг Иванишевић, који је на штанд дошао касније. У току скупа, телефоном су се јавили Јован Вуковић, Славко Бован и Драган Матовић, и СМС порукама Љубислав Дракулић и  Зоран Радисављевић. Дружење је прошло у пријатном разговору, на енигматске и друге теме. Владимир Шарић је присутнима поделио копије новинских написа о енигматским дешавањима.
Домаћину Ђорђу Оташевићу, Александар Јанковић је уручио Захвалницу за сарадњу поводом 30 година ЕСС и за помоћ у реализацији 15. Сусрета енигмата Србије. Марјану Радаковићу је уручена Повеља ЕСС за енигматско издаваштво. Петру Јововићу, домаћину 9. Сусрета енигмата Србије 2009. године у Вршцу, уручена је  Златна повеља за 50 година енигматског стваралаштва и Захвалница поводом 30 година Енигматског савеза Србије.


Александар Јанковић

 

 

 


 

 

Резултати и пласман у такмичењу у састављању анаграма 27.10.2015
 Анаграми-Ваљево  

 

 


 

Преглед радио и ТВ емисија и новинских написа о јубилеју ''30 година ЕСС'' и о 15. СЕС

 
27.10.2015
 Преглед  

 

 


 

Стиже помоћ Раденку Раковићу, али треба још

 

26.10.2015

Јуче ми је од Раденка стигла СМС порука следећег садржаја:

"Па добио сам од Зорана Радисављевића 1000 динара, од Софије Нецин 3000 динара, од Мирослава Лазаревића 2000 динара, од непознатог лица 1500 динара. Што је најважније добио сам шпорет "Смедеревац", а сад су ми проблем дрва.

Ја сам питао шумара и дозволио ми је да донесем суварак, огранака и окресака, али требају ми 4 кубна метра сирових дрва. Ја то мешам са суварцима и тако некако се издржи."

Мало касније јавио ми се Живадин из Чешљеве Баре и рекао да ће док може сваког месеца да уплати Раденку по 1000 динара.

Д.Л.

 

 

 


 

Гласник ЕСС број 36   21.10.2015
 

С А Д Р Ж А Ј

 • СКУП ЕНИГМАТА                                
 • ПИСМО ПРЕДСЕДНИШТВУ ЕСС        
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ЕСС          
 • ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ЕСС                               
 • ПОДНЕСЦИ                                      
 • ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС       
 • ЗАПИСНИК СА СВЕЧАНЕСКУПШТИНЕ ЕСС                            
 • АПЕЛ ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ       
 • ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ                       
 • РЕШЕЊЕ АПР                                   
  ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС      
 • ПРИГОВОРИ ЕКК                            
 • ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС     
 • ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊИМА                               
 

Гласник 36

 


 

Учешће ЕК Кикинда на Данима лудаје    16.10.2015

 

Преко мејлинг листе стигло је следеће обавештење насловљено на председника ЕСС:

Предмет: Обавештење о такмичењима

Обавештавамо вас да је ЕК „Кикинда“ у суботу 10. октобра 2015. године, у оквиру 30.“Дана лудаје“ одржао Први интернационални скуп енигмата. Учествовало је 15 енигмата из Хрватске, Бих (РС) и Србије. Том приликом проглашени су најуспешнији састављачи енигматског конкурса „Дани лудаје 2015“. Корнкурс смо оценили као веома успешан јер је стигло 437 састава из свих држава бивше Југославије. Најбољу скандинавку имао је Младен Марковић (Владичин Хан), најбољи анаграм саставио је Драгиша Цетић (Гацко), док је у категорији ребуса победила Мирка Шајић (Приједор). Победници су добили по 5000 динара, дипломе и вредан пехар (све обезбедила Општина Кикинда).
Одржано је и Друго отворено првенство Кикинде у решавању енигматских задатака. Победнички пехар освојио је Илија Оздановац из Привлаке, испред Милутина Тепшића из Кљајићева и Јована Недића из Белог Манастира. Свих 12 такмичара су добили захвалнице и књиге као награде. Након такмичења имали смо заједнички ручак (обезбеђен од стране Општине Кикинда). Енигматски разговори вођени су и сутрадан (недеља) те оцењујемо да је Први интернационални скуп енигмата „Дани лудаје“ успешно реализован. Врло значајна ствар је то што смо били у званичном програму „Дана лудаје“, једне од најзначајнијих туристичко-забавних манифестација у Војводини.
О нашем скупу извештавале су обе локалне телевизије, оба локална радија, а текст су објавила оба ликална листа и неки интернет портали.
Одлучено је да „Дани лудаје“ и наредних година буду повод за окупљање енигмата.
С поштовањем,

 

Славко Бован, секретар ЕК „Кикинда“

 

 


 

  Број 24 Гласила енигмата Ниша (ГЕН)   13.10.2015
 

Ставља се на сајт ГЕН24 - гласило енигмата Ниша.

Уводна реч уредника

Овај ГЕН доноси резултате са 10. ФЕЗа, утиске са 15. СЕС из Ваљева, виђење јубилеја 30 година ЕСС из нишког угла и представља новог пријатеља енигматике, нишког сликара Славољуба К. Миљковића !

Пријатно!

Уредник

ГЕН24

 
     

 


 

   Резултати са 10, ФЕЗ-а   6.10.2015 

Од Николе Пешића стигли су резултати са 10. ФЕЗ-а-

ФЕЗ10

 

 


 

Успешно завршени сусрети у Ваљеву 5.10.2015

   

Кратак извештај са 15. сусрета енигмата Србије "из пера" А. Јанковића

Сусрети енигмата у Ваљеву

У организацији Енигматског савеза Србије, у Ваљеву су од 2. до 4. октобра о.г. одржани јубиларни 15. Сусрети енигмата Србије. Сусрети су оцењени као веома успешни, захваљујући пре свих вредним домаћинима – Енигматском клубу Ваљево, са агилним Војом Додевским на челу. На сусретима је учествовало 60 учесника из земље и региона. Осим љубитеља ''гимнастике ума'' из Србије, били су ту и гости из Ријеке, Лабина, Осијека, Белог Манастира, Бања Луке, Гацког и Подгорице, а међу њима и ријечанин Перо Галогажа, председник Хрватског загонетачог савеза. Ваљево је одабрано за домаћина сусрета јер је Енигматски савез Србије је и основан у Ваљеву, пре 30 година  -  21. септембра 1985. године, на тадашњим 17. Сусретима загонетача Југославије. Градске власти Ваљева овај скуп нису препознале као нешто значајно и нису се ни на који начин укључиле у реализацију, јер су о њему званично обавештене само пет месеци пре дешавања.
Иначе, Енигматски савез Србије је удружење грађана које у  десет клубова, широм Србије (Београд, Ваљево, Пожаревац, Сомбор, Нови Сад, Кикинда, Лозница, Бор, Ниш) окупља преко сто регистрованих чланова, и  још толико енигмата и заљубљеника у загонеташтво који нису клупски активни. Савез се залаже за даљу популаризацију и афирмацију енигматског стваралаштва, као и за обезбеђивање бољег статуса и третмана ове сфере стварања.
Сусрете је отворио др. Владимир Кривошејев, директор ваљевског Народног музеја. На енигматској трибини, одржаној на тему ''30 година Енигматског савеза Србије'' било је речи о прошлом и будућем енигматике у Србији. Како је савез и основан у Ваљеву, његово прво седиште било у Ваљеву и његов први председник био ваљевац Бранко Полић (1942-2010), наметнула се и тема ''Историја енигматике ваљевског краја''. У реферату Јована Вуковића, новинара и енигмате из Нове Пазове, истакнут је допринос српском загонеташтву Љубомира Ненадовића, путописца, покретача листа ''Шумадинка'', ''оца српског ребуса'' који је и аутор првог теоријског текста о ребусима; Милована Глишића који је оснивач српске приповетке, био уредник новина, позоришни драматург и сакупљач народних умотворина који је прикупио 138 загонетака и питалица;  Љубомира Ковачевића, историчара, професора на Великој школи, нумизматичара, сакупљача народних умотворина; Јосифа Прикелмајера, фармацеута из породице оснивача прве ваљевске апотеке, учесника Првог светског рата и аутора прве наше збирке загонетака ''Гордијев чвор''; Бранка Полића, Веселина Пантића, Бранислава М. Обрадовића и многих других. Посебно је истакнут допринос песникиње  Десанке Максимовић. Поменити су и  и савремени енигмате: Воја Додевски, Милосав Марјановић, Верољуб Бабић, Радослав Раша Станојевић, Милан Жујовић, Бранко Јаковљевић, Драган Радосављевић, Марко Радосављевић...  
Љубитељи ''играрије духа'' су упознали и знаменитости овог дела Србије. Посетили су Истраживачку станицу Петница, Бранковину, Народни музеј у Ваљеву, Муселимов конак и Тешњар, а слободно време су искористили и за дружење и шетњу градом. 
Такмичарски део је прошао у знаку Енигматског клуба Кикинда и његовог активисте Славка Бована. Клуб, који је основан пре седам месеци, од једанаест пехара, освојио је седам. Такмичења су релизована у три званичне и три ревијалне дисциплине.
На такмичењу у састављању енигматских задатака победио је Славко Бован, испред брачног пара, Владимира Шарића и Гордане Јовановић Шарић из Шимановаца. Две прве екипе су из Енигматског клуба Кикинда, а трећа је екипа Удружења енигмата ''Вук Караџић'' из Београда.
На такмичењу у решавању енигматских задатака победио је гост из Ријеке, челник хрватских загонетача Перо Галогажа, испред Решада Бесничанина (Нови Пазар) и Бранислава Никића (Пожаревац). Најбоља је била екипа Енигматског клуба Кикинда, испред екипе Удружења енигмата ''Вук Караџић'' и екипе гостију из Ријеке '''Феникс''.
На такмичењу у састављању анаграма теме су биле: ''Ваљево – седиште Колубарског округа'', ''Тешко стаду без пастира'' и ''Бранко Полић – пропагатор енигматике''. Победила је Гордана Јовановић Шарић из Шимановаца, испред Славка Бована и Зорана Радисављевића (Нови Сад).
У ревијалним дисциплинама, најбољи су били: међу енигматама – шахистима победио је Мирослав Михаљ (Нови Сад), испред Зорана Радисављевића (Нови Сад) и Мирољуба Драгојловића (Ваљево). Четврти је био ветеран ваљевског шаха, првокатегорник Милан Петровић. Рођен је 1931.године и био је најстарији учесник сусрета.
У игри суперквизовка победио је Славко Бован, испред Бранислава Никића и Сретена Перића (Лозница). У наградном квизу ''Шта је данас у некадашњим ваљевским кафанама?'' најбољи је био Зоран Радисављевић.
На сусретима су додељене и награде за дописнички конкурс ауторске загонетке, популарни ФЕЗ, који је по десети пут организовао Енигматски клуб Ниш. Победила је Марина Раичевић из Бора, други је био Мидхат Хрнчић из Санског моста, а трећа Сандра Шкрбић из Новог Сада.
На свечаном затварању сусрета, додељене су захвалнице ваљевским организацијама, фирмама и појединцима за помоћ пружену оранизаторима. Енигматски савез Србије је доделио признања заслужним члановима за издаваштво, јубилеје и поводом 30 година постојања и рада савеза. Бранку Полићу је посмртно додељена Повеља Енигматског савеза Србије за животно дело. Посебно признање за шездесет година енигматског стваралаштва додељено је београдском адвокату Стевану Апостоловићу, пореклом из ваљевског краја. Проглашени су победници, објављен пласман по такмичарским дисциплинама и подељени су пехари, медаље и поклони које су обезбедили домаћини. За најуспешнијег учесника сусрета проглашен је Славко Бован из Енигматског клуба Кикинда, а његов клуб је проглашен за најуспешнији на 15. Сусретима енигмата Србије.

Александар Јанковић
председник ЕСС

 

 
     

 

 


 

Преузета енигматика у листу АЛО! 1.10.2015

Од председника ЕСС стигао је следећи мејл:

1.10.
Друже!
Делегација ЕСС (A. Јанковић, В. Шарић, M. Јанковић) била је 28.9. у редакцији АЛО! Потписао сам уговор са АЛО! и од данас креће сарадња савеза са њима. Додатак АЛО РАЗБИБРИГА радимо од 18.10. Паре уплаћују на рачун ЕСС, на основу достављене фактуре за предходни месец. Ако месец има 30 дана, уплаћују нам 33.000,оо, а за месец који има 5 недеља 38.000,оо динара.

Има више предлога како да се расподеле средства, искористићемо сусрете да се договоримо. Уједно ћемо информисати присутне о томе. Саопштење ћемо објавити после сусрета, ових дана је била трка око сусрета.
Мој предлог за расподелу средстава је у прилогу.  Миле Јанковић предлаже ... mislim da bi trebali da prva dva meseca (oktobar i novembar) radimo za savez, to bi bilo tacno 61.000 dinara, a to je otprilike slicna cifra kao i po tvojoj raspodeli na godisnjem nivou, a od 1.12.2015. i celu 2016. godinu ne uzimati nista za ESS, vec sve dati saradnicima.
Ovo je zbog toga sto ESS trenutno nema novaca za svoje redovne aktivnost, treba organizovati skupstinu u februaru, izrada glasnika (ovo treba platiti), izrada zavrsnog racuna, putne troskove (tvoje i clanova predsednistva) i raznorazne druge troiskove... da se clanarina za 2016. godinu moze platiti-kompezovati sa jednim objavljenim radom u ALO ili ALO RAZBIBRIGA.


Миле Јанковић је прихватио да буде привремено решење, док не нађемо једног или пар уредника који ће то преузети у име савеза.
Обавеза уредника је да у среду (четвртак) доставе редакцији 6 дневних скандинавки за наредну недељу и комплетан додатак који излази кроз 10 дана. То је својеврсна покретна трака, па ће чланови морати да гро радова достављају уреднику ел. поштом...

Поздрав, А. Јанковић

 

Предлог А. Јанковића за расподелу средстава:

ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОД АЛО!

 1. Сарадницима у недељном додатку:
 • Наградна скандинавка (стр.3)........................................           300,оо
 • Квадрат 7х7 (стр. 4).......................................................           300,оо
 • Ребус, анаграм, испуњаљка ..................................... по           100,оо
 • Укрштене речи (стр.10)..................................................          400,оо
 • Аритмогрифна (или други рад уместо ње) ......................       400,оо
 • Дуплерица (стр 12-13)....................................................          500,оо
 • Бела укрштеница (стр.18)...............................................          300,оо
 • Осмосмерка  (стр. 19) .....................................................         300,оо

УКУПНО: (зависно од број ребуса и анаграма)   3.000 - 3.200,оо

Дневна скандинавка .............................................................. 400,оо

 1. Ако месец има четири недеље – 33.000,оо
 • Уреднику.........................................................................   7.000,оо
 • Сарадницима  4 х 3.000 (или 3.200,оо).................................   12.000,оо (или 12.800,оо)
 • Сарадницима за дневну скандинавку 26 х 400,оо.............      10.400,оо

УКУПНО трошкова :                                                     29.400,оо (или 30.200,оо)
За савез остаје : 33.000,оо – 29.400,оо (или 30.200,оо)   =     3.600,оо (или 2.800)

Рекапитулација: савезу остаје између 2.800,оо и 3.600,оо динара месечно.

 1. Ако месец има пет недеља – 38.000,оо
 • Уреднику.........................................................................   8.000,оо
 • Сарадницима  5 х 3.000 (или 3.200,оо).................................   15.000,оо (или 16.000,оо)
 • Сарадницима за дневну скандинавку 26 х 400,оо.............      10.400,оо

УКУПНО трошкова:                                                      33.400,оо (или 34.200,оо)
За савез остаје : 38.000,оо – 33.400,оо (или 34.200,оо) =       4.600,оо (или 3.600)

Рекапитулација: савезу остаје између 3.600,оо и 4.600,оо динара месечно.

Напомена: Није прављена разлика између месеци који имају 30 и 31 дан. Ако има једна више дневна у месецима са 31 даном; не ради се за Нову годину и Васкрс, кад излази вишедневно издање новина.

 

 

 

 


 

 

Текст у "Народним новинама" поводом 30 година ЕСС 29.09.2015

Članak o jubileju – 30 godina ESS iz niškog ugla objavio Marjan Radaković u *Narodnim novinama* i na portalu http://www.gradjanin.rs/jubilej-enigmatskog-saveza-srbije-tri-decenije-postojanja/

 

 

 


 

Текст у листу "Панчевац" поводом 30 година ЕСС 25.09.2015

Мома Пауновић је послао текст написа у листу "Панчевац".

За јубилеј

 

 

     

 


 

Записник са 3. седнице Председништва ЕСС
21.09.2015

Објављује се записник са 3. седнице Председништва ЕСС

Записник

 

 

 


 

Одлука о проглашењу М. Живанића за непожељну особу на 15. СЕС
21.09.2015

Одлука о проглашењу Милорада Живанића за непожељну особу на 15. СЕС

На 3. седници Председништва ЕСС, одржаној 22. августа 2015. године у Београду, донета је


О Д Л У К А

да се Милорад Живанић прогласи за непожељну особу на 15. Сусретима енигмата Србије 2 - 4. октобра у Ваљеву.
Образложење:
Због ранијих поступака, који су довели до искључења из ЕК ''Нова загонетка'' и смене са дужности председника ЕСС и одлуке Председништва ЕСС да не може бити члан савеза, и каснијег односа према савезу и појединцима, Милорад Живанић је изгубио кредибилитет да учествује у активностима Енигматског савеза Србиоје.

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 


 

 

Позив за претплату на нову енигматску књигу
21.09.2015

 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

На 3. седници Председништва ЕСС, одржаној 22. августа 2015. године у Београду, донета је одлука да Енигматски савез Србије подржи штампање књиге ''Љубанови чворови'', аутора Јована Вуковића и Владимира Шарића о стваралаштву инг. Љубислава Дракулића. Позивају се енигмате да се претплате на књигу, уплатом 500,00 динара на жиро-рачун ЕСС: 355-1039927-61 код Војвођанске банке или на адресу аутора: Јован Вуковић 22 330 Нова Пазова, ул. Цара Душана 113; тел. 022/321-135 и 064/2246-560   или Владимир Шарић, 22 310 Шимановци, Прховачка 2; тел. 022/480-211 и 065/9999-212. Претплатници (пренумеранти) ће бити посебно означени у књизи.
Унапред хвала.


ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 


Позив за помоћ Р. Раковићу
21.09.2015

 

ПОЗИВ ЗА ПОМОЋ

На 3. седници Председништва ЕСС, одржаној 22. августа 2015. године у Београду, донета је одлука да се упути позив енигматској јавности за помоћ енигмати, члану ЕСС и ЕК ''Нова загонетка'', Раденку Раковићу који се нашао у тешкој животној ситуацији. Јавност је недавно преко РТВ Војводина (у емисији Петказање) и ТВ Прва (у емисији Експлозив), те преко Сремских новина  и М новина упозната о способносима и таленту, али и о тешким условима живота и рада Раденка Раковића.
Помоћ у новцу или роби можете послати на адресу Раденка Раковића: Мала Ремета ул. Пинкијева бр. 59 Јазак 22 409; тел. 065/5652-168.
Унапред хвала.


ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 

 


 

Коначна верзија Правилника о такмичењима 6.09.2015

Од руководства ЕСС добијена су три материјала, и то: Коначна верзија Правилника о такмичењима, Оквирни програм 15. СЕС и Одлуке о такмичењимa на 15. СЕС.

Нови правилник је усвојен на седници Председништва ЕСС 22 августа о.г. и замењује стару верзију која је била стављена на сајт 27.2.2015.

Правилник може да се добије позивом на доњу повезницу, друга два материјала следе доле на овој страници.

Правилник

 

 

 


 

Одлуке о такмичењима на 15. СЕС 6.09.2015

 

На седници Председништва ЕСС, одржаној 22.августа 2015.године у Београду, измењен је ПРАВИЛНИК О ТАМИЧЕЊИМА ЕСС и донето више одлука у вези такмичења нa предстојећим 15. Сусретима енигмата Србије. Најважније измене правилника су: шах је пребачен у ревијалне дисциплине и неће се проглашавати најуспешније екипа, већ најуспешнији клуб. Одлуке су:

 1. Такмичења на 15.СЕС биће отвореног типа.
 2. Такмичења ће бити организована у дисциплинама:

Званичне дисциплине :
-       Састављање енигматских задатака - појединачно
-          Састављање енигматских задатака - екипно
-          Решавање енигматских задатака - појединачно
-          Решавање енигматских задатака – екипно
-          Састављање анаграма – појединачно
-          Састављање анаграма – екипно


Ревијалне дисциплине :
-          Шах - појединачно
-          Супер-квизовка – појединачно
-          Логичке загонетке – појединачно

 1. Аутори задатака биће: Воја Додевски (састављање); Миле Јанковић (решавање), Александар Јанковић (анаграми) и Зоран Радисављевић (логичке загонетке).
 2. Појединача и екипна такмичења одржаће се истовремено.
 3. За учешће на такмичењима у току 15. СЕС неће се наплаћивати котизација.
 4. Арбитражну комисију сачињаваће: председник и два потпредседника ЕСС, резерва је секретар ЕСС.

Председништво ЕСС

 

 

 


 

Допуна списка чланова ЕСС
28.08.2015

Члан ЕСС и "Вука" Динко Кнежевић је преко свог клуба "Вука", уз образложење, затражио да буде брисан из чланства ЕСС. Пошто је чланство у ЕСС по статуту добровољно, овој жељи мора да се удовољи.

Сада имамо јединствен случај да је неко члан енигматског клуба а није члан ЕСС ! То компликује евиденцију, а ако постане масовније мораће да се праве посебни спискови чланова клубова и чланова ЕСС.

Измену сам извршио, и додао још Мирка Станковића из Челинца у списак чланова "Вука".

Д.Л.

 

 

 


 

Клубови и секције Енигматског савеза Србије 17.08.2015

Ставља се на сајт списак клубова и секција Енигматског савеза Србије. Позив документа је преко линка из другог реда хоризонталног избора. Председници клубова треба да провере податке и пошаљу евентуалне допуне и измене.

Д.Лојаница.

 

 

 


 

Коначан списак чланова ЕСС 4.08.2015

Пошто је јуче добијен списак чланова УЕ "Вук Караџић" који су и чланови ЕСС, објављује се коначан списак чланова ЕСС

Списак се позива са линка ЧЛАНОВИ ЕСС у другом реду хоризонталног избора.

 

РАНИЈЕ НАПОМЕНЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС:

Ажурирање списка врши се константно, а објављује на сајту ЕСС, најмање три пута годишње.

Клуб или секција морају имати најмање 3(три) члана, да би могли да буду чланица ЕСС. УЕ ''Вук Караџић'' је најавило да ће чланарину за остале чланове измирити после своје годишње скупштине у мају о.г.

На 2. седници председништва ЕСС, одржаној 26.4.2015.године одлучено је да се клубови, секције и појединци позову - да до краја маја 2015.године уплате чланарину!
После тог датума, клубови, секције и појединци који не измире чланарину неће имати основа да се сматрају чланом ЕСС.

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 

 


 

Нова књига о магичним ликовима и квадратима 22.07.2015

У издању београдског Енигматског клуба «Нова заго-нетка» и «Алме», познатог београдског издавача енигмат-ских књига и речника, у јулу месецу ове године, изашла је књига Мирослава Лазаревића «Магична енигматика».
Рецензенти књиге су Мирослав Живковић и Владимир Шарић, белешку о аутору је написао Момир Пауновић, а предговор и поговор аутор књиге.
У књизи на А5 формату, са тврдимим повезом, на 294 странице, налази се укупно 1.120 састава аутора књиге у сфери магичних квадрата и ликова, тако да ова књига има аутобиографски карактер. Већина састава се налази систе-матизована у одговарајућим пописима, али има и одређен број радова који је дат у облику у коме је и објављен, па се може решавати. Ту се налази 390 словних квадрата 8х8, 350 словних квадрата 7х7, 280 слоговних квадрата 5х5, 34 словних укрштеница 7х7 без цних поља, 12 словних ква-драта 9х9, као и слоговни квадрати 4х4, слоговне укрште-нице 4х4 без црних поља, словни магични ликови 7х9, 8х9, 7х11, слоговни магични ликови 4х5, 4х6, 5х6 и до сада на нашим просторима једини објављен слоговни магични лик 5х7.
Књига садржи и избор најбољих магичних квадрата и ликова и других познатих српских и југословенских аутора ове енигматске дисциплине, као и све текстове објављене у нашој енигматској и неенигматској штампи, до којих је аутор књиге дошао, а који се тичу ове енигматске сфере, тако да се може видети и развој енигматске мисли у овој области. Поменуте су и све енигматске књиге других на-ших аутора, које су третирале ову област.
У завршном делу књиге дат је индекс личних имена и назива публикација, као и списак коришћене литературе.
Ова публикација се може набавити преко ЕК «Нова загонетка» (телефони: 011/2131 – 143 и 064/9452 – 493) по цени од 900,00 динара (само трошкови каталогизације и штампе).

Београд, 22. јули 2015. године           ЕК «Нова загонетка»

     

 

 


 

Нова књига о словним ребусима 24.06.2015

У оквиру «Мале енигматске библиотеке» Енигматског клуба «Нова загонетка» (свеска број 3) изашла је књига Мирослава Лазаревића и Владете Тривунца «Словни ребус – врсте и варијације».

У књизи на А5 формату, са брошираним повезом, коју су издали ЕК «Нова загонетка» и «Алма», на 96 страница, налази се попис 45 ребусних врста, са 70 њихових варијација (укупно 115 одредница), са укупно 261 примером, којима су илустроване представљене врсте и варијације ове загонетке.

Већи део ребусних врста и варијација креирао је један од аутора ове књиге Владета Тривунац.

Књига садржи и кратке приказе свих 10 до сада објављених књига о словним ребусима у српској енигматици, а показује сву идејност, маштовитост, инвентивност, упорност и комбинаторику наших енигматских аутора и представља значајну основу за даљи развој ове врсте умовања.

Ова публикација се може набавити преко ЕК «Нова загонетка» (телефони: 011/2131 – 143 и 064/9452 – 493) по цени од 500,00 динара (само трошкови каталогизације и штампе).

Београд, 24. јуни 2015. године ЕК «Нова загонетка»

 

 

 


 

Одржана редовна годишња скупштина УЕ "Вук Караџић" 14.06.2015

 

Јуче, 13. јуна, одржана је редовна годишња скупштина УЕ "Вук Караџић" у Београду, у Аеро-клубу, у присуству тридесетак чланова и гостију. Састанак је протекао на уобичајен начин и са стандардним дневним редом како је већ вишедеценијска пракса у овом удружењу.

Подељен је Ковчежић број 27 са мноштвом пригодних чланака богато илустрован, на 52 стране.

Подељене су захвалнице и књиге за верност удружењу, и за успех на такмичењу у састављању укрштенице на дати лик.

После радног дела приређен је ручак тако да су присутни могли и неформално да размене мисли и идеје из области енигматике али и о другим темама.

Ковчежић 27

 

 

 


 

Састанак енигмата на Уни - пошиљка Јована Недића 11.06.2015

Добијена је пошиљка Јована Недића са извештајем о састанку енигмата на Уни близу Бихаћа, (УНА 2015)., од 15 - 17 маја 2015 године.

 

Извештај

 

 

 


 

Одржана 14. редовна годишња скупштина ЕК "Нова загонетка" 8.06.2015

 

У Београду је, у просторијама Шаховског савеза Србије, у суботу 6. јуна одржана 14 редовна годишња скупштина ЕК "Нова загонетка". Присуствовало је укупно 28 енигмата и гостију. Рад се одвијао стриктно по дневном реду.

Усвојени су: извештај о раду за протеклу годину, план рада за текућу, финансијски извештај за 2014 годину и финансијски план за 2015 годину.

Донета је одлука да се мандат Председништва клуба продужи за још четири године.

Уредник "Енигме" Небојша Вучинић, гост на скупштини, је имао занимљиво излагање о стању у нашој штампи, посебно енигматској, и истакао да је Енигма по неким истраживањима на првом месту у енигматској штампи Србије.

Материјал са свим детаљима биће на сајту када се добије записник.

 

 

 

 


Јубилеј ЕК "Бор" 27.05.2015

Енигматски клуб „Бор“ управо обележава 35. година постојања и рада. Године за поштовање уз скроман и частан рад.

Честитамо !

О клубу

 

 


 

Јубилеј енигматског клуба "Браничево" 18.05.2015

20 ГОДИНА ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА БРАНИЧЕВО ИЗ ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, маја 1995. године основан је Енигматски клуб Браничево. Оснивачи су били Бранислав Никић, Зоран Живановић, Др Јовица Динчић и Бошко Никић. Мој покојни отац је био велики заљубљеник у енигматику, али више као решавач, јер је играо шах и касније био савезни шаховски судија. Др Јовица Динчић је такође био љубитељ енигматике и бавио се састављањем укрштеница које је објављивао у локалним новинама неколико година. Зоран је неколико година био врло вредан састављач скандинавки и осмосмерки и са њим сам покренуо енигматски лист ХАОС (хумор, анаграми, осмосмерке, скандинавке). Лист је био необичан, јер је био шаљивог садржаја, а радили смо га по узору на бјеловарски ЗЕЗ (забава, енигматика, знање). На жалост, такав концепт није пронашао своју публику (част изузецима), па су изашла само 4 броја. Након тога, покренули смо нови лист у почетку назван ''Мини квиз'' не знајући да је такав лист нешто раније покренуо и Бранко Полић, намењен деци школског узраста. Од другог броја лист се звао ''Квиз Браничево'' и излазио је све до 1999. године. Две године касније, лист је наставио са радом, али овог пута је издавање листа препуштено ''Ен-Прес''-у Милета Јанковића из Новог Сада. 
Непуних годину дана након оснивања, клубу се придружује брачни пар Ранка и Јован Новаковић, а нешто касније и Златко Делић. Они су били окосница нашег листа, а касније су започели обимну сарадњу са издањима Милета Јанковића и Младена Спасојевића. Неко време се клубу прикључио и млади Драган Милош, првенствено због игре квизовка, да би касније открио свој таленат према цртању карикатура. Тада су се клубу придружили још неки млађи људи који су се касније повукли због неких других обавеза. Једно време су чланови клуба били и Мирослав Живковић из Јагодине, Стојимир Талијан из См. Паланке и у новије време, Дејан Минић из Лесковца, Живадин Јовановић из Чешљеве Баре, Братислав Голић и Милан Живановић из Пожаревца. Након 11. Сусрета енигмата Србије одржаних у Пожаревцу, клубу се придружују Душан Миросављевић из Пожаревца и Ана Виторовић Рајић из Свилајнца. 
Клуб је имао доста успеха у разним такмичењима како у појединачној, тако и у екипној конкуренцији. 

ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ

Поводом овог лепог јубилеја, одлучили смо да упутимо јавни позив заинтересованим енигматама и љубитељима енигматике да нам се придруже. Своје пријаве можете послати путем мејла:
nikic.branislav@gmail.com или једноставним позивом на телефон: +381 64 8306174. Тренутно су чланови нашег клуба следећи људи:
- Бранислав Никић (плаћена чланарина ЕСС-у)
- Јован Новаковић
- Ранка Новаковић
- Златко Делић  (плаћена чланарина ЕСС-у)
- Драган Милош
- Зоран Живановић
- Душан Миросављевић  (плаћена чланарина ЕСС-у)
- Живадин Јовановић

 

 

 


 

 

Нова књига Моме Пауновића 4.05.2015

Мома Пауновић је саставио књигу од 125 страна у којој је сабрао изводе онога што је досада написао о енигматици и разним врстама загонетака, као и чланке о њему и његовим радовима. Књига има наслов "Енигматски записи", и биће само у електронском облику, ако се једног дана не одлучи и за папир.

У предговору он каже:

"Свестан финансијских тешкоћа, одлучио сам да ову књигу, уместо у штампаној, објавим у електронској форми".

Енигматски записи

 

 


Записници са скупштина ЕСС 4.05.2015

Записник са Ванредне скупштине 24.1.2015

Записник са Свечане скупштине 21.2.2015

 

 


 

 

Записник са друге седнице Председништва ЕСС одржане 25.4.2015 г.

30.04.2015
Записник (пдф)  

 

 


 

Нова енигматска књига изашла из штампе 21.03.2015

Изашла је из штампе раније најављена књига аутора Бранка Миловановића и Владете Тривунца "МАГИЧНИ ЛИКОВИ". Издавачи: ЕК Загонетка и АЛМА Београд

Формат А5, страна 160

Цена: 350 динара

Контакт: Мирослав Лазаревић, 011/2131 143 и 064/9452 943

 

 

 

 


 

 

Кикинда основала Енигматски клуб

 

15.03.2015
 
 

У Културном центру Кикинда у суботу 14 марта 2015. године одржана је Оснивачка скупштина Енигматског клуба Кикинда.

На скупштини којом је председавао Славко Бован донет је акт о оснивању, усвојен је статут, и изабрано је председништво. Први председник ЕКК је Златан Пупезин, потпредседник Вања Томашев а секретар је Славко Бован. За почасног председника изабран је Илија Станчул, чувени Стил, најстарији активни кикиндски енигмата.

ЕК Кикинда ће деловати као секција у оквиру Енигматског савеза Србије.

Више о томе на блогу Славка Бована.

 

 


 

Документи са Свечане скупштине ЕСС одржане 21.02.2015 23.02.2015
 1. Обавештење о садржини састанка
 2. Одлука о чланарини
 

 

 

 


 

Апел Председништва ЕСС српским енигматима 22..02.2015

Сагледавајући ситуацију у којој се налази српска енигматика, а посебно међуљудске односе и начин и тон опхођења дела енигматских посленика, Председништво ЕСС са своје седнице одржане 21.2.2015.године у Београду упућује

А П Е Л

српским енигматама, да се у комуникацији, коментарима и јавним дискусијама придржавају општеприхваћених норми понашања, без вређања и омаловажавања других. Тежак положај енигматике као друштвене делатности и проблеми које треба решавати нису разлог за увреде и приземне квалификације. Због атмосфере која је завладала унутар Енигматског савеза Србије, многи угледни и савезу потребни аутори су се дистанцирали; неки од Енигматског савеза Србије, а поједини и од енигматике као такве. Енигматика трпи штету и због анонимних, најчешће увредљивих коментара на друштвеним мрежама.  Јавност у раду је неопходна, како у раду органа савеза, тако и у иступањима појединаца. Ове године се навршава 30 година од оснивања Енигматског савеза Србије, али и 10 година од како је ЕСС усвојио свој Етички кодекс. Као сфера деловања, и енигматика тражи да буде нормативно-правно уређена, али заљубљеници у енигматику се не окупљају присилом закона и прописа. Председништво ЕСС овом приликом позива енигматске посленике да се посвете енигматском стваралаштву, негујући културу дијалога, међусобног помагања и солидарности. 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИШТВО ЕСС

 

 


Одржана Свечана скупштина ЕСС 22.02.2015

У суботу, 21. фебруара одржана је у Београду, у присуству нешто више од 30 чланова Свечана скупштина ЕСС посвећена дану енигмата Србије. Добрим делом је имала радни карактер. Прочитан је и усвојен уз извесне допуне записник са Ванредне скупштине од 24.1.2015 године, усвојене су предложене кадровске промене, изабрано је лице које ће да заступа ЕСС (Ацо Јанковић), усвојен је предлог о плаћању чланарине итд. све по дневном реду. Детаљне информацоије видеће се из записника када буде достављен.

Енигматски клуб "Пирамида" се укључио у Енигматски савез Србије. Клубови који су замрзли чланство у ЕСС, сада су га "одмрзли".

 

 

 

 


 

  Изабран нови председник Енигматског савеза Србије 12.02.2015

На Ванредној скупштини ЕСС, одржаној у Београду 24 јануара о.г. између два кандидата за председника ЕСС изабран је Александар Јанковић.iz Крагујевца. Јанковић је добио 22 гласа, други кандидат Зоран Радисављевић 6,а четворица од 32 присутна су били уздржани. 

      


         

                                                                       

 

ВРХ СТРАНЕ

 

          Посета број Hit Counter