ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

urednik: vojadodevski@gmail.com

 

 

Енигматска литература

Излог расположивих књига

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Почетна страна

О САВЕЗУ

АДРЕСАР СТАТУТ ЕТИЧКИ КОДЕКС КОНТАКТ
ЧЛАНОВИ ЕСС КЛУБОВИ И СЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНА СТРАНА    

Датум задње промене 7. 3. 2024.


АРХИВА ВЕСТИ

 

  logo saveza

 

 

ИГРАРИЈА - AUTOPLAKETA

21.12.2023.

 

 

 

 

 

 

Ја, Крста и Иванов, нас тројица из породице Иванов у Бору, одлучили смо да установимо плакету са ликом Крсте Иванова као награду за изванредне резултате и дела у дружењу, пријатељству, достојанственом опхођењу, сарадњи на свим пољима, а посебно на енигматским, са породицама наших рођака, са колегама енигматама и драгим пријатељима.
Плакета са ликом Крсте Иванова настала је по идеји Иване Миланов, мaстeр студeнта нa Фaкултeту примeњeних умeтнoсти у Бeoгрaду нa смeру Примeњeнoг вajaрствa, драга рођака по два слова и то ОВ, додата на именима дедова, Иван и Милан, а пореклом из Српске Црње. Иначе, Ивана је вeлики oбoжaвaлaц
eнигмaтикe и „Политикине ЕНИГМАТИКЕ“, а пoгoтoвo уживa у скaндинaвкaмa, како је рекла „кoje пишe гoспoдин Крстa Ивaнoв“ збoг чeгa ми је кao знaк зaхвaлнoсти нaпрaвилa мaли пoклoн у виду плaкeтe сa мојим ликoм и други примерак доставила. Хвала јој.
Радови вајарке Иване, а међу њима и плакета биће излoжeни нa биjeнaлу мeдaљa и плaкeтa у Пaнчeву. За излагање плакете јавила ми, ја сам то прихватио уз велику захвалност. Излoжба је отворена у Пaнчeву 15. дeцeмбрa у 18:00 часова у Грaдскoj библиoтeци. Сама плакета је од ливеног полиестера,
патинирана акрилом и пречника је 15 cm. Прилажем пар снимака са самог отварања бијенала.
За узврат, младој уметници – вајарки, а што би друго поклонио, него скандинавку са њеним именом и презименом и називом њене уметности.
Одушевљена! Сканадинавка је достављена главном и одговорном уреднику са надом да ће ускоро бити објављена у њеном омиљеном листу „ЕНИГМАТИКА“.
Поздрав,

Бор, 20. децембар 2023. Крста Иванов

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  logo saveza

 

НОВА ЕНИГМАТСКА КЊИГА

30.11.2023.

 

Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЗАГОНЕТКЕ ПРВИ ДЕО А5 формат, 306 страна, ћирилица, «Мала енигматска библиотека», свеска 19, издавачи: ЕКНЗ и АЛМА, рецензија Мирослав Живковић, белешка о ауторима Владимир Шарић, припрема за штампу Драган Лојаница, штампар «Јефтина штампа»

 

Свака област људске делатности и стварања има своју историју. Наравно, и српска загонетке заслужује једно овакво представљање, с обзиром да је загонетање у српском народу, као и код осталих народа, било присутно од најстаријих времена, без обзира да ли је оно било у усменој или писаној форми.
Аутори ове књиге су покушали да представе историју српске загонетке од најстаријих времена до почетка 20 века. У другом делу овог наслова биће приказани достигнућа и развој српске загонетке од почетка 20. века до данас. Велики проблем у припремању овог текста био је релативно мали број изворних докумената о почецима и даљем развоју српске загонетке, јер у даљој прошлости мало је било писаних докумената о томе.
Већи број српских енигмата, па и писаца, бавио се истраживањем и проучавањем појединих сегмената везаних за српско загонеташтво, па су аутори покушали, поред својих личних истраживања и сазнања, да
све то уобличе у једну логичку историјску целину.
Како је стварање загонетака и њихово решавање, нарочито у време усменог приповедања, било везано и за околину у којој је оно настајало, било је нормално да овај историјски приказ почне и од укупног историјског амбијента у коме су се ове умотворине стварале. Јер као што су загонетке других околних народа, утицале на наше народно стваралаштво, тако је било и обрнуто, јер је мешање народа и њихових култура на овим просторима било стално присутно.

Књига третира у великој мери наше народно загонетање, са каснијим његовим приказима, али и почетке стварања ауторских загонетака, страни утицај на њих и њихов развој до краја 19. века. Нагласак је дат на почетак 19. века, када је ауторска загонетка почела да живи и напредује, па њен развој до краја тог века, када имамо њен значајан домет и у клвалитативном и квантитативном смислу. Све је ово илустровано са доста слика и великим бројем примера ове умне дисциплине из тог периода. Књига је обрадила велики број часописа који су имали загонетачке рубрике, представила њихове издаваче и уреднике, као и ауторе заго-
нетака и писце књига о њима, са доста илустрација и оригиналних прилога. Међу ауторима загонетака и издавачима новина и листова са загонеткама, налази се велики број личности тог времена, значајних
за историју и културу српског народа. Књига има и новинарску вредност, јер се бави и штампом тог периода.
Пошло се од тога да су далеки преци Срба прастановници Подунавља, које се преко реке Дунав помиње још у библијским списима, као значајан културни и цивилизацијски центар. Даље, на развој српске загонетке утицала су и античке умотворине, византијске загонетке, као и културна остварења балканских народа.
Средњи век углавном карактерише народно загонеташтво без писаних трагова, јер због ропства под Турцима није било могуће развијати било који културни вид, па ни загонаташтво. Тек почетком 19. века, са стварањем самосталне српске државе, као и у осталим културним и интелектуалним сегментима, и загонетка почиње да добија своје место и да се развија, у почетку под утицајем Пеште, Беча и Прага, а касније добијајући своју физиономију, развијајући загонетачки опус по количини, разноврсности и квалитету загонетака. Нарочити успон српске ауторске загонетке био је у другој половини 19. века.
У књизи се налази око 550 разних загонетака: библијских, античких, византијских, балканских, наших народних, као и ауторских загонетака различитих врста које су у то време биле познате и објављиване. Поред тога, у књизи налазимо и око 60 слика личности (издавача, уредника, састављача, решавача), као и преко 160 слика новина, часописа, књига и оригиналних докумената који су се користили при изради овог издања, што значи да је књига богато илустрована.

Поред тога, у књизи се налази и комплетан оргинални текст студије «О загонеци» (на 30 страна) коју је Ђорђе Натошевић објавио У «Летопису Матице српске» 1876. године. Из садржаја књиге може се видети да је загонетка одувек била део културне баштине, као посебан вид културног изражавања и да је увек заокупљала пажњу широких народних маса, јер је била средство за доказивање умешности и показивање интелекта и надмоћности. Тако међу ствараоцима загонетака налазимо ђаке, студенте, лекаре, политичаре, писце, песнике, сликаре и представнике других занимања. Због тог је загонеташтво веома значајно када говоримо о култури једног народа и оно ће се стално појављивати у новим облицима и димензијама, у складу са развојем друштва у целини.
Ова књига употпуњује досадашња капитална издања о српској енигматици, помоћу којих је показано да је енигматика саставни део живота, затим са којима су представљена остварења у овој умној дисциплини, какав је данас статус загонеташтва и које су смернице за његово даље унапређивање и развијање. Поменимо та издања: «Лексикон српских енигмата» (2007), «Библиографија српске енигматике» (2012), «Укрштање речи у српској енигматици» (2014), «Алманах сусрета енигмата Србије» (2017) и «Енигма – 70 година» (2023).
Због свега овога, књига се топло препоручује свим енигматским посленицима и љубитељима загонетки и она би требало да се нађе у свакој енигматској библиотеци, мада она може бити занимљива и за ширу читалачку публику, јер дотиче неке историјске чињенице и у сфери штампе, културе, па и политике.


Књига се може набавити преко аутора, по цени од 1.000,00 динара, увећано за поштанских трошкова.


Београд, 29. новембар 2023. године
Енигматски клуб «Нова загонетка»


 

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

30.11.2023.

 

Рок за слање радова за такмичење у састављању словних ребуса и индиреката 11. МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА био је 30. новембар 2023. године.
С обзиром на штрајк поштанских радника у Србији, као и на успореније пристизање поште из бивших југословенских простора, као организатор овог такмичења, Председништво Енигматског клуба НОВА
ЗАГОНЕТКА продужава рок за пријем такмичарских радова до 30. децембра 2023. године.
Ради веће сигурности приспећа, радови се могу слати и на електронску адресу: miroslav.lazarevic40@mts.rs. И у овом случају, радови се шаљу са шифром, при чему се доствља и идентификација шифре,
са именом и презименом аутора, кућном и електронском адресом и бројем телефона.
Радови потписани са шифром аутора биће достављени члановима жирија, а тек по завршетку рангирања састава, биће јавно публикована имена аутора, како би се обезбедила што већа објективност при
утврђивању пласмана.


Београд,
28. новембар 2023. године


 

 


  logo saveza

 

 

IN MEMORIAM

30.11.2023.


ПРЕМИНУО ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ

 

 

 

 


У Београду је, после дуже болести, 09. новембра ове године преминуо у 81. години, ТОМИСЛАВ (Мијајла) ПОПОВИЋ, истакнути енигмата, састављач укрштеница и анаграма, дипломирани економиста и шахиста. Сахрањен је 11. новембра у породичној гробници на Градском гробљу у Прокупљу у присуству најближе родбине и пријатеља.


Тома ПОПОВИЋ је рођен 20. октобра 1943. године у месту Вукојевац код Куршумлијске Бање. После основне и средње школе, које је похађао у Прокупљу, завршио је Вишу саобраћајну железничку школу у Београду и
Економски факултет у Нишу. У Лексикону српских енигмата (Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Јован ВУКОВИЋ, ЕСС и Алма, Београд, 2007) на страни 298 представљен је Томислав ПОПОВИЋ са сликом, где између осталог пише:
„Обављао је разне послове на железници у Прокупљу и Нишу, као и више послова комерцијалне природе, укључујући и руководеће, у индустрији азбестских производа „ФИАЗ“ у Прокупљу. Бавио се и економском
теоријом, област привредног развоја, а волео је и музику и књижевност“. „Прве укрштене речи објавио је у „Топличким новинама“ 1978. године. Састављао је искључиво укрштене речи и скандинавке (касније и анаграме, примедба В. Ш.). Објавио је више од 500 радова. Саставе је публиковао у „Еуреци“ из Горњег Милановца, „Новости енигми“ из Београда, „Топличким новинама“ (Прокупље) и „Народним новинама“ (Ниш), као и у београд ском часопису за старе „Златно доба“ (касније и у „Политикиним“ издањима „Енигматика“ и „Разбибрига“ – прим. В.Ш).
Члан Удружења енигмата „Вук Караџић“ из Београда био је од 1997. до 1999. године а од 2007. до 2023. био је члан ЕК „Нова загонетка“ а био је и члан ЕК „Ниш“. Учествовао је на седам Сусрета енигмата Србије (8. СЕС –Сомбор 2008; 9. СЕС – Вршац 2009: 10. СЕС – Крагујевац 2010, 11. СЕС – Пожаревац 2011; 12. СЕС – Кикинда 2012; 13. СЕС – Врање 2013 и 14. СЕС –Бор 2014.) и на више скупштина ЕСС, ЕК „Нова загонетка“ и УЕ „Вук Караџић“ као и на сусретима енигмата на Сајму књига.
Томислав ПОПОВИЋ је оставио траг и тако што је заступљен у више енигматских часописа и књига. Сарађивао је у „Веснику“ ЕК „Нове загонетке“ и „Гласнику“ ЕСС где је објавио текстове везане за енигматику и астрономију (наведено у БИБЛИОГРАФИЈИ СРПСКЕ ЕНИГМАТИКЕ Марјана РАДАКОВИ
ЋА, ЕСС и Алма, Београд, 2012). У „Гласнику“ број 18 (јули 2008) је објављен АДРЕСАР ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2008. ГОДИНУ где се Томислав ПОПОВИЋ наводи са адресама у Београду и Прокупљу и да је члан ЕК НЗ. У АЛМАНАХУ СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ 1- 17 (1998 – 2017), приређивача Крсте ИВАНОВА (ЕСС, ЕК „Бор“, Бор 2017) наводи се да је Тома ПОПОВИЋ био на 7 СЕС-ова и да је на 11. СЕС-у Пожаревцу 2011. године са екипом ЕК „Нова загонетка“ освојио 3. место на Првенству Србије у састављању анаграма, и да је на 14. СЕС-у у Бору 2014. године освојио 3. место на Првенству Србије у састављању анаграма и 1. место екипно као члан ЕК „Нова загонетка“ на Првенству Србије у решавању загонетака.
У књизи „УКРШТАЊЕ РЕЧИ У СРПСКОЈ ЕНИГМАТИЦИ“ (Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Јован ВУКОВИЋ и Миодраг ТОШИЋ, ЕК НЗ и Алма, Београд, 2014) спомиње се као аутор 2 скандинавке у збирци „МАМУТСКА СКАНДИНАВКА“ (Славко БОВАН и сарадници, Кикинда 2012) и као квалитетни састављач укрштених речи у попису енигмата који су се бавили овом енигматском дисциплином.
У књизи „ПРИЧА О АНАГРАМУ“ (Динко КНЕЖЕВИЋ, Алма, Београд, 2021) помиње се Томислав ПОПОВИЋ као изузетан састављач анаграма. У првих 500 бројева „ЕНИГМАТИКЕ“ (издање Хупера и Политике) објавио је чак 182 анаграма. Доноси се један његов анаграм : СЛАВИШ И КУП У АФРИЦИ И ШУТ МОНДОБАСКЕТА! (РЕШЕЊЕ: СВЕТСКИ ШАМПИОНАТИ У ФУДБАЛУ И КОШАРЦИ) са којим је победио у једном циклусу МЕМОРИЈАЛА ВЕСЕЛИНА ПАТРНОГИЋА.
У монографији „ТРИДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА „ВУК КАРАЏИЋ“ БЕОГРАД (1986 – 2021)“ (УЕ „Вук Караџић“ и ЕСС, Београд, 2023) аутора Ратка Б. СТОЈКОВИЋА у списку чланова овог Удружења Томислав ПОПОВИЋ се налази на 211. месту (по азбучном списку) од 289 чланова, где пише да је из Прокупља и да је члан од 1997 – 1999. године. Монографија „ЕНИГМА – 70 ГОДИНА“ (Јован ВУКОВИЋ, Крста ИВАНОВ,
Марјан РАДАКОВИЋ; ЕСС, ЕК „Нова загонетка“ и ЕК „Бор“; 2023) је посветила значајно место истакнутим сарадницима, тако да је Томислав ПОПОВИЋ заступљен у списку сарадника са сликом на 81. и 83. страни, као и на странама посвећеним јубилејима овог часописа. На прослави поводом 70 годи-
на „Новости Енигме“ добио је јубиларно признање!

Делатност и стваралаштво Томислава ПОПОВИЋА у енигматици је врхунско тако да је остварио велики број изузетних укрштеница и анаграма, за шта је више пута награђиван. Поред тога био је изузетан шахиста, носилац титуле мајсторског кандидата из времена када је наступао за Шаховски клуб „Топличанин“ из Прокупља. Учествовао је и на седам шаховских турнира енигмата на Сусретима енигмата Србије и освојио једно прво место (у Вршцу на 9. СЕС-у 2009) и 6 других места (од 2008. до 2014). По пензионисању и доласку у Београд био је члан пензионерских екипа при Геронтолошком центру у Београду.
Иза Томе су остала два сина : Иван и Мирко и два унука Алекса и Богдан које је он неизмерно волео. Мирко са сином Богданом живи у Холандији где је Тома често боравио, док Иван и Алекса живе у Београду. Млађи син Мирко је послао текст о признањима и медаљама свог оца чиме је допринео да се употпуни ин мемориам. На крају тог текста Мирко је написао:
„Имам још једну малу опаску, мало је личне природе, али говори доста о његовом карактеру а ја бих рекао и природном таленту за анаграме.
Наиме, зимус, док је био болестан, реновирао сам стан у Нушићевој улици бр. 17. И он није могао никако да ми помогне, јер је био и болестан а и стар, пензионер једноставно. Предложио сам му да ми помогне тако што
ће направити анаграм на тему : НУШИЋЕВА СЕДАМНАЕСТ… Његово решење је било: А НАМЕСТИЋЕШ СВЕ У ДАН!!!“
Опраштајући се од Томислава ПОПОВИЋА, дугогодишњег сарадника „Новости Енигме“, „Политика Енигматике“ и „Политика Разбибриге“ као и члана Енигматског савеза Србије преко ЕК „Нова загонетка“, констатујемо
да смо изгубили вредног и одличног енигмату. Нека му је вечна слава и хвала.
В. Шарић


 

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

14.11.2023.


Изашао је ВЕСНИК br. 79, који можете преузети ОВДЕ.

В. Д.

 


  logo saveza

 

 

ЕНИГМАТИКА ПРЕ 90 ГОДИНА

7.11.2023.

A close-up of a bookDescription automatically generated

Игром случаја дошао сам до енигматске књиге из 1934 године „Гордијев чвор“,  аутор Пјер Меракли, што је псеудоним презимена Прикелмајер. Наиме у питању је Јосиф Прикелмајер (1893 – 1961), фармацеут и енигмата из Ваљева. Књига је описана у Лексикону српских енигмата на страници 301 где је енигматска биографија аутора.  О  тој књизи и њеном творцу је писао детаљно и Воја Додевски у Веснику број 74.
Имао сам велику радозналост да видим како је у Србији енигамтика изгледала пре скоро 90 година и да ли постоји  континуитет са овим што ми данас радимо.
Нема сврхе да се понавља оно што је већ написано у ова два извора, па прилажем овде  неколико анаграма из те књиге, као и једини квадрат 7 х 7, већина других су 6 х 6 и 5 х 5. У књизи иначе има поред словних и слоговних укрштеница, ребуса, испуњаљки, коњићевих скокова, и још понешто, скоро сва класична енигматика. Од анаграма неке сам решио, неке оставио, и поред решених додао у доњу табелу још неколико  нерешених па ко је расположен може да се опроба.
Решења загонетака нису у књизи дата, обећана су у следећој , али она никад није изашла.  Квадрат сам решао, уз мало проблема, овде га прилажем као „куриозитет“ из прве половине прошлог века.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

И

С

К

У

С

А

Н

2

С

Р

О

З

А

Н

О

3

К

О

П

И

Р

А

М

4

У

З

И

М

А

Т

И

5

С

А

Р

А

Ц

Е

Н

6

А

Н

А

Т

Е

М

А

7

Н

О

М

И

Н

А

Л

 

1.Човек који је много доживео, 2. Спаднуто, 3.Прецртавам, 4.Грабити, 5.Противник Крсташа, 6.Проклетство, 7.Просечан (франц.)

 

АНАГРАМИ


Поставка анаграма

Питање дато уз анаграм

Решење

ДР. МАРКО ГАРЛАШ
ВАЉЕВО

Титула високог функционера ?

МАРШАЛ КРАЉЕВОГ ДВОРА

ЖИВОРАД МАДЕРСКИ
КНИН

Које је ово војно лице ?

ЖАНДАРМЕРИСКИ ВОДНИК

ДР. ТОДОР П. БОЧЕСКИ

У ком крају Београда станује овај лекар ?

ТОПЧИДЕРСКО БРДО

ДР. СТЕВО ПРОШТИНСКИ

Професија ?

ОПШТИНСКИ СТРВОДЕР

ДАНИЦА ПЕПИКО
РУМА

Где ради ова жена ?

ПРЕДИОНИЦА ПАМУКА

НЕГОВАН А. ЛУКИЋ

У ком старом крају Београда станује ?

 

НЕНАД Ђ. ГЛАБРИЈЕРИ

Положај ?

 

РАНКО АЛ. ПИПЕРСКИ

Чин и род оружја ?

 

МИТКЕ П. СТОШКИН

Титула ?

 

ТРИША РОНАЦ

Шта је овај човек ?

 

ГРГУР БОСКОВЕЧКИ
„ДАДАИСТ“

Назив надлештва у ком ради ?

 

КЛАТИМИР  А. БАШЧЕНЕЈАН

Положај ?

 

Драган Лојаница


 


  logo saveza

 

 

ЗА АНАГРАМИСТЕ

5.11.2023.

В. Д.

 


  logo saveza

 

 

НА 39. СОЗАХ-у УСПЕХ ЗОРАНА РАДИСАВЉЕВИЋА И ЕК КИКИНДА

3.11.2023.

 

У Новој Градишци је од 13. до 15. октобра ове године одржан 39. СОЗАХ (Сусрети одгонетача и загонетача Хрватске) у организацији Загонетачког клуба "Драгалић".
Присутно је било 54 енигмата (загонетача) од којих 2 из Србије : Славко БОВАН и Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, 9 из Босне и Херцеговине и 43 из Хрватске.
У појединачној конкуренцији Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ ЗОРАДИС из Новог Сада је остварио још један велики успех јер је проглашен за најуспешнијег такмичара постигавши следеће резултате:
ПАЗАХ (Првенство аутора загонетака Хрватске): 
- преметаљке - 7. место; штит - 12. место; ребус - 3. МЕСТО; потираљка - 7. место; крижаљка - 3. МЕСТО. Укупно друго место у састављању загонетака (1. место Жељко ЈОЗИЋ, 2. Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, 3. Перо ГАЛОГАЖА).
СОЗАХ : - Решавање загонетака : 9. место; Решавање логичких задатака: 7. место.
У екипној конкуренцији Енигматски клуб "КИКИНДА" је постигао изванредан успех заузевши 2. место на ПАЗАХ-у. Екипа ја наступила у саставу: Јован НЕДИЋ, Борис БАБИЋ и Славко БОВАН.
Победила је екипа "Чвора" а трећа је била екипа "Квизораме".
У решавању загонетака екипа ЕК "Кикинде" је заузела 4. место (Небојша ДРАГОМИРОВИЋ, Славко БОВАН и Борис БАБИЋ).
Појединачно најбољи резултат од чланова ЕК "Кикинде" постигао је Небојша ДРАГОМИРОВИЋ освојивши прво место у решавању логичких задатака. Успех је постигао и Славко БОВАН освојивши 4. место у решавању загонетака на "Чвор опену".
Честитамо на успесима Зорану РАДИСАВЉЕВИЋУ и члановима ЕК  "Кикинда".
У састављању загонетака на ПАЗАХ-у учествовали су из Србије:

Жарко ЂОКИЋ, Сретен ПЕРИЋ, Дејан МИНИЋ, Милан ЖАРКОВАЧКИ, Владимир ШАРИЋ, Бранислав НИКИЋ и Зоран ТАЦИЋ.

 

Детаљни резултати свих такмичења ПАЗАХ-а и 39. СОЗАХ-а објављени су на блоговима ДУЕ Недјељка НЕДИЋА и ТИО Славка БОВАНА.

 

 


В. Ш.

 


  logo saveza

 

 

МУРАЛ СА ЛИКОМ МИЛУТИНА ТЕПШИЋА

3.11.2023.

 

У петак 30. септембра је на Железничкој станици у Кљајићеву постављен мурал са ликом и именом Милутина ТЕПШИЋА, годином рођења и смрти, поруком испод слике ЖИВИШ и укрштеницом Жељка ДИМОВИЋА са укрштеним именом и презименом покојног енигмате. Вест о постављању мурала објављена je на блогу Енигмотека Жељка ДИМОВИЋА 01. октобра.
Аутор мурала је сликар Миодраг ИВАНОВИЋ из Српског Милетића а у реализацији поставке мурала као сећање на Милутина учествовала је група од 20-ак пријатеља и познаника.
На блогу Енигмотека објављена је и вест о обележавању 40 дана 03. септембра на гробљу у Кљајићеву када је одржан помен у присуству породице и пријатеља. Објављен је и текст Јована ВУКОВИЋА "Трагичан крај "великог комбинатора" који је публикован у београдском енигматском часопису "Разбибрига".
Мурал са ликом Милутина ТЕПШИЋА постављен у Кљајићеву је јединствен пример у свету да је посвећен једном енигмати и својеврсно је признање његовом стваралаштву.

 


В. Шарић.

 


  logo saveza

 

 

СУСРЕТ ЕНИГМАТА НА 66. САЈМУ КЊИГА

27.10.2023.

 

 

У организацији издавачке куће "АЛМА" (власника др Ђорђа ОТАШЕВИЋА), Енигматског клуба "НОВА ЗАГОНЕТКА" и Енигматског савеза Србије 27. октобра је на штанду "АЛМЕ" одржан сусрет енигмата на 66. Сајму књиге за 2023. годину.
У присуству петнаестак енигмата и љубитеља енигматике представљена је нова књига Драгана ЛОЈАНИЦЕ "ЗНАЊЕ КРОЗ РАЗОНОДУ", затим је на увид присутнима дата монографија "ЕНИГМА - 70 ГОДИНА" а подељени су "ВЕСНИК" број 78 (гласило ЕК НЗ) и ЛОКАЛИТЕТОВ ЗАБАВНИК број 12 и три броја посвећена Сремским Карловцима.
Присутни су били: Ђорђе ОТАШЕВИЋ, Војин ВУКШИЋ, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Зорица ЈАКОВЉЕВИЋ, Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, Владимир ШАРИЋ, Драган ЛОЈАНИЦА, Ратко СТОЈКОВИЋ, Миодраг ИВАНИШЕВИЋ, Раденко РАКОВИЋ, Бранислав НИКИЋ, Јовица и Михаило ДИНЧИЋ, Сретен ПЕРИЋ и Вања ТОМАШЕВ. Раденку РАКОВИЋУ и Вањи ТОМАШЕВУ су овом приликом уручене захвалнице за учешће у такмичењима у оквиру 22. Сусрета енигмата Србије.

На самом штанду "АЛМЕ" било је изложено више енигматских књига које је ова издавачка кућа, сама или са Енигматским савезом Србије и ЕК "Новом загонетком" , објавила у последњих 20-ак година. Иначе, штанд "АЛМЕ" је једино место на Београдском сајму књига где се даје знатан допринос бољем третирању енигматике, као умне дисциплине и могућност да се и енигматске књиге представе паралелно са издањима из других области људских интересовања и стварања.

 

 

 


В. Ш.

 


  logo saveza

 

 

НОВА КЊИГА !

27.10.2023.

 

Изашла је из штампе књига Драгана Лојанице у издању „Нове загонетке“  „Знање кроз разоноду“ посвећена успомени на „преминулу“ ЕНИГМУ. Случајно је испало на отприлике шест месеци од  преминућа. Такорећи, шестомесечни помен.
Књига садржи 30 класичних укрштеница комплетираних за решавање на ликовима из ЕНИГМЕ, а урађене су у моделу „ангажоване енигматике“.  Шта је то тачно, може да се види из предговора књиге. Суштина је да је уз лик и опис укрштенице  дат и додатни текст којим се рад обогаћује, а идеја састављача долази до пуног изражаја.
Књига је на формату А4, има 74 стране, слике  црно-беле. Цена је 600 динара у шта је урачуната и поштарина за препоручену пошиљку. Новац треба слати или на адресу аутора, Рајка од Расине 30/8, 11030 Београд, или на рачун код Интеса банке 160- 3500100031233-87

A computer screen shot of a yellow bookDescription automatically generated


В. Д.

 


  logo saveza

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

22.10.2023.

 

      Енигматски клуб НОВА ЗАГОНЕТКА, Енигматски савез Србије и Издавачка кућа АЛМА, организују традиционални скуп енигмата на 66. Међународном београдском сајму књига, који се одржава од 21. до 29. октобра 2023. године, под мотом ЖИВЕЛЕ КЊИГЕ.


C:\Users\ML\Downloads\66.-sajam-knjiga.jpg


Дружење енигмата посетиоца Сајма, биће, као и ранијих година, на истом месту на штанду АЛМЕ у Хали 1 Београдског сајма, у петак, 27. октобра, са почетком у 12,00 часова.
Ово је још једна прилика да енигмати – љубитељи књиге, размене мишљења и искуства, упознају се са новим енигматским издањима на српским просторима и још једном дају значај енигматској литератури у оквиру укупног енигматског стваралаштва.
Штанд АЛМЕ је једино место на Београдском сајму књига на коме је изложена и енигматска литература, што даје знатан допринос бољем третирању загонеташтва, као умне дисциплине и могућност да се и енигматске књиге представе паралелно са издањима из других области људских интересовања и стварања.

Београд, 22. 10. 2023.              ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

 

 


  logo saveza

 

 

IN MEMORIAM

12.10.2023.

УМРО НОВО ЗЕКИЋ

 

 

У Лозници је дана 23. септембра у 74. години преминуо, после дуже болести, НОВО ЗЕКИЋ, пензионисани комерцијалиста, изучавалац историјских догађаја и старе српске књижевности. оригиналан, духовит, несвакидашњи, енигматски аутор. Рођен је у Селишту, заселак Крижевића, код Олова 10. јануара 1950. године.
Вест о смрти Нова ЗЕКИЋА јавио је Сретен ПЕРИЋ који jе у недељу 24. септембра присуствоваo сахрани и одаo пошту у име ЕК "Нове загонетке" чији је Ново био оснивач и дугогодишњи члан, члан Енигматског савеза Србије, и у име свих енигмата који су га познавали из региона. Заступљен је у Лексикону српских енигмата, Лексикону загонетача БиХ, књизи Истакнути српски енигмати, Алманаху Сусрета енигмата Србије, Библиографији српске енигматике, Монографији "70 година "Енигме", књигама "Десет Меморијала Србољуба Станковића", "Идеје у словним ребусима", "Свет анаграма", "Клинови, пирамиде и варијације" итд. Према подацима из Лексикона загонетача БиХ (Недјељко Недић, Угљара, 2020) Ново Зекић се бавио одгонетањем и загонетањем од средњошколских дана али је прве радове објавио тек 1996. године у 30. броју зворничке "Загонетке". Сарађивао је у енигматским часописима: "Загонетка" (Зворник) , "Ослобођење мозаик" (Источно Сарајево), "Марбо", "Марбо плус" и "Изазов" (Лозница), "Еурека" (Горњи Милановац), "Новости Енигма" и "Беоквиз" (Београд) итд.

Посебно се истакао као уредник енигматског алманаха "Вожд" посвећен 200. годишњици Првог српског устанка. Учествовао је на 11 Сусрета енигмата Србије где је са екипом ЕК НЗ заузео 2. место у састављању анаграма и 3. место у одгонетању загоне-така 2007. године те 2. место у одгонетању загонетака 2008. године. Победио је на Меморијалу Ђуре Кнежевића 2015 године.

 

Посебан и опширан текст "ИН МЕМОРИАМ" ће се објавити накнадно у "Веснику" ЕК НЗ и "Гласнику" ЕСС. 

Нека му је вечна слава и хвала за све оно што је својим ствара-лаштвом допринео развоју енигматике на овим просторима.

В. Шарић
 


  logo saveza

 

 

1. ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАГОНЕТАКА

12.10.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 23. септембар 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 12/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

 

1. ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАГОНЕТАКА

      Друго такмичење у живо на 22. Сусретима енигмата Србије – ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАГОНЕТАКА – одржано је у Каћу у објекту «Оморика» 26. августа у времену од 17,00 до 19,00 часова. Требало је реши-ти за 90 минута: скандинавку димензија 14 х 19 поља са изрезом за слику 8 х 7 поља (на слици Сремски Карловци) чији је аутор Драган ЛОЈАНИЦА; осмосмерку димензије 14 х 14 (изрез за слику 6 х 5 у доњем десном углу а на слици је ЧОТ) чији је аутор Марјан РАДАКОВИЋ; квадрат 7 х 7 и класичне укрштене речи димензије 11 х 14 чији је аутор Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ; два анаграма чији су аутори Милија СТЕВАНОВИЋ и Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и 8 разних загонетака (две стиховане загонетке Милије СТЕВАНОВИЋА, два индиректа и две мозгалице аутора Милије СТЕВАНОВИЋА и два словна ребуса аутора Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА). Максимални број бодова био је 260 а победник Вања ТОМАШЕВ је имао  259!
Учествовало је 24 решавача а победио је Вања ТОМАШЕВ из Кикинде (пехар и златна медаља) испред Гордане ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ из Шимановаца (сребрна медаља) и Зорана РАДИСАВЉЕВИЋА из Новог Сада (бронзана медаља).

КОНАЧАН ПЛАСМАН:

ПЛА-СМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

УКУПНО БОДОВА

1.

Вања ТОМАШЕВ – Кикинда

259

2.

Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ - Шимановци

250

3.

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

250

4.

Верољуб БАБИЋ – Коцељева

239

5.

Софија НЕЦИН – Нови Сад

238

6.

Небојша ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

230

7.

Бранислав НИКИЋ – Пожаревац

227

8.

Славко БОВАН – Кикинда

223

9.

Сретен ПЕРИЋ – Лозница

220

10.

Решад БЕСНИЧАНИН – Нови Пазар

220

11.

Недјељко НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

214

12.

Илија ОЗДАНОВАЦ – Привлака (Хрватска)

212

13.

Петар ШТАМБУК – Сплит (Хрватска)

209

14.

Лука ПАВИЧИЋ – Сплит (Хрватска)

206

15.

Зоран МИЛОШЕВИЋ – Ћуприја

187

16.

Гојко МАНДИЋ – Бања Лука

187

17.

Милосав МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

186

18.

Божо МИЉЕВИЋ – Бања Лука

177

19.

Миодраг ИВАНИШЕВИЋ – Београд

165

20.

Туњо ЏИЈАН – Винковци (Хрватска)

164

21.

Воја ДОДЕВСКИ – Ваљево

132

22.

Аница МИЛОШЕВ – Црвенка

117

23.

Радомир МАТИЋ – Бор

109

24.

Јовица ДИНЧИЋ – Пожаревац

104

- 2 -

      Незванично је израчунат и екипни пласман:

ПЛА-СМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

УКУПНО БОДОВА

1.

ЕК Кикинда (1) (Томашев, Нецин, Драгомировић)

727

2.

ЕК Кикинда (2) (Бован, Недић, Оздановац)

649

3.

ЕК Божидар Враницки – Сплит (Бесничанин, Штамбук, Павичић)

635

4.

ЕК Ваљево (Бабић, Марјановић, Додевски)

557

5.

ЕК Кикинда (3) (Мандић, Миљевић, Иванишевић)

529

6.

ЕК Браничево – Пожаревац) (Никић, Динчић)

331

7.

ЕК Срем – Пећинци (Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ)

250

8.

ЕД Др Ђорђе Натошевић – Сомбор (Радисављевић)

250

9.

ЕК Изазов – Лозница (Перић)

220

10.

ЕК Ниш (Милошевић)

187

11.

ЕК Винковци (Џијан)

164

12.

ЕК Нова загонетка – Београд (Милошев)

117

13.

ЕК Бор (Матић)

109

      Предложено је да се убудуће и званично организује Екипно првенство Србије у решавању загонетака и да се за то предвиде пехари и медаље.

2. РЕШАВАЊЕ РЕБУСА У ПАРОВИМА

      Треће такмичење у живо на 22. Сусретима енигмата Србије – РЕШАВАЊЕ РЕБУСА У ПАРОВИМА – одржано је у Каћу, у објекту «Оморика», 26. августа после вечере од 21,30 до 22,30 часова. Решавано је 12 ребуса аутора Зорана МИЛУНОВИЋА из Ниша. Максимални број бодова је одређен као збир броја слова у решењу свих 12 ребуса и износио је 176. Учествовало је 12 парова а парови су одређени жребом. Победнички пар Сретен ПЕРИЋ и Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ је био најбржи па је њима припао пехар и златне медаље. Друго место заузео је пар Бранислав НИКИЋ и Софија НЕЦИН (сребрне медаље) а треће место је припало пару Гојко МАНДИЋ и Миодраг ИВАНИШЕВИЋ (бронзане медаље).

КОНАЧАН ПЛАСМАН:

ПЛА-СМАН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

УКУПНО БОДОВА

1.

Сретен ПЕРИЋ – Лозница и Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

176

2.

Бранислав НИКИЋ –Пожаревац и Софија НЕЦИН – Нови Сад

176

3.

Гојко МАНДИЋ – Бања Лука и Миодраг ИВАНИШЕВИЋ – Београд

176

4.

Илија ОЗДАНОВАЦ – Привлака и Лука ПАВИЧИЋ – Сплит

176

5.

Зоран МИЛОШЕВИЋ – Ћуприја и Воја ДОДЕВСКИ – Ваљево

176

6.

Вања ТОМАШЕВ – Кикинда и Верољуб БАБИЋ – Коцељева

175

7.

Славко БОВАН – Кикинда и Милосав МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

173

8.

Аница МИЛОШЕВ – Црвенка и Недјељко НЕДИЋ – угљара

161

9.

Зоран ИЛИЈАШЕВИЋ – Нови Сад и Петар Штамбук – Сплит

159

10.

Бођо МИЉЕВИЋ и Небојша ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука

156

11.

Гордана ШАРИЋ – Шимановци и Мирко СТАНКОВИЋ – Челинац

155

12.

Предраг КРСТИЋ – Београд и Катарина КЛИКОВАЦ – Земун

112

3. ШАХОВСКИ МЕЧ ШК «ЈУГОВИЋ» (Каћ) – ЕНИГМАТИ

      Трећег дана одржавања 22. Сусрета енигмата Србије, у недељу 27. августа, пре свечаног затварања, одигран је шаховски меч између друге екипе Шаховског клуба «Југовић» из Каћа и шаховске екипе енигмата. Победила је екипа ШК «Југовић» из Каћа са 8,5:3,5 поена. Темпо игре по играчу је био 15 минута а играло се по две партије двокружно.

РЕЗУЛТАТИ ПО ТАБЛАМА

1. КНЕЖЕВИЋ Илија – ЈЕРИНКИЋ Добривој 2 : 0; 2. ТОДОРОВИЋ Немања – РАДИСАВЊЕВИЋ Зоран 1 : 1;
3. МАЛЕШЕВ Ненад – ШАРИЋ Владимир 1,5 : 0,5; 4. ЈАКОВЉЕВИЋ Ђурађ – ИВАНИШЕВИЋ Миодраг 2 : 0;
5. КОПАЊА Мирослав – ИЛИЈАШЕВИЋ Зоран 1 : 1; РАЂЕН Драган – ЂЕРМАНОВИЋ Драган 1 : 1;
ШК «Југовић» (Каћ) – Енигмати Србије 8,5 : 3,5.

      Учесници меча су се заједнички фотографисали, присуствовали свечаности затварања 22 Сусрета енигмата Србије, разменили поклоне и били на заједничком ручку.
Домаћин меча ШК «Југовић» из Каћа је обезбедио шаховске гарнитуре а Шаховски савез Војводине је обезбедио електронске шаховске сатове.                На свечаном затварању Мирославу КОПАЊИ, председнику Шаховског клуба «Југовић», уручена је плакета Енигматског савеза Србије, док су Шаховском савезу Војводине и секретару Петру МИЛИЧЕВИЋУ додељене захвалнице. Судили су Ненад МАЛЕШЕВ и Владимир ШАРИЋ.       
      Шаховски мечеви су постали део Сусрета енигмата Србије и играју се недељом пре свечаног затварања а раније су играни шаховски турнири енигмата шахиста и гостију, на којима је најчешће побеђивао Јован ВУКОВИЋ из Нове Пазове.

      Поред такмичења на 22. Сусретима енигмата Србије одржана је Скупштина Енигматског савеза Србије и седница Председништва са којих ћемо заседања дати записнике и најзначајније одлуке у посебном Енигмоинформатору.

      Обавештавајући вас о свему овом срдачно вас поздрављам.

Енигматски савез Србије
Председник
Владимир Шарић

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

12.10.2023.


Изашао је ВЕСНИК br. 78, који можете преузети ОВДЕ.

В. Д.

 


 

logo saveza

DANI LUDAJE

  

 

ЕНИГМАТСКИ ДАНИ ЛУДАЈЕ

12.10.2023.

 

У склопу Дана лудаје традиционално се одржавају енигматска такмичења. Ове године Енигматски клуб „Кикинда“ окупио је педесетак учесника из Новог Сада, Сремске Митровице, Пожаревца, Београда, Банатског Двора, Зрењанина Батајнице, као и десетак средњошколаца из Албаније који су гости ССШ „Милош Црњански“ и који су у оквиру упознавања с Кикиндом учествовали у решавању судокуа заједно са својим домаћинима. На 9. Првенству Кикинде у енигматици победила је Софија Нецин из Новог Сада испред Матеје Вукмирице из Кикинде и Миодрага Иванишевића из Београда. На 7. Првенству Кикинде у судокуу прве две награде иду у Сремску Митровицу. Победила је Наташа Штимац која је била боља од своје ћерке Звездане, док је треће место освојио Кикинђанин Добривој Јеринкић. Посебне награде додељене су и најуспешнијим младим такмичарима, Дуњи Оросломашки (енигматика) и Калини Гаврилов (судоку) ученицама ССШ „Милош Црњански“ из Кикинде.

На дописном такмичењу у састављању енигматских задатака учествовало је 60 енигмата из седам земаља. Најбољу укрштеницу имао је Перо Галогажа (Ријека), најбољи ребус Божо Миљевић (Бања Лука), а најбољи анаграм Аљоша Вуковић (Шибеник).


 


  logo saveza

 

ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ АНАГРАМА

12.10.2023.

 

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 9. септембар 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 11/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

 

ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ АНАГРАМА

      Прво такмичење у живо на 22. Сусретима енигмата Србије – ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ АНАГРАМА – одржано је у Каћу у објекту «Оморика» 25. августа у времену од 18,00 до 20,00 часова. Требало је саставити чист анаграм на три теме:

  • УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ЛОКАЛИТЕТ» НОВИ САД (31 слово),
  • КАЋ ЈЕ НАСЕЉЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НОВИ САД (34 слова),
  • «ОМОРИКА» – КАЋ – РЕСТОРАН ДОМАЋЕ ХРАНЕ СА ПРЕНОЋИШТЕМ (42 слова).

  Учествовало је 14 енигмата који су 90 минута састављали анаграме. Координатор такмичења била је Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ, а чланови жирија су били: Драган МАТОВИЋ – председник (ДМ), Зоран МИЛОШЕВИЋ (ЗМ) и Марјан РАДАКОВИЋ (МР).
  Победио је Вања ТОМАШЕВ из Кикинде, који је добио пехар и златну медаљу, испред Софије НЕЦИН из Новог Сада (сребрна медаља) и Небојше ДРАГОМИРОВИЋА из Бања Луке (бронзана медаља).

  КОНАЧАН ПЛАСМАН СА АНАГРАМИМА И СА ОЦЕНАМА ЧЛАНОВА ЖИРИЈА:

   

  ПЛА-СМАН

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА
  ТАКМИЧАРСКИ САСТАВИ

  ОЦЕНЕ ЖИРИЈА

  УКУПНО ПОЕНА

  ДМ

  ЗМ

  МР

  1.

  ВАЊА ТОМАШЕВ – Кикинда

  15

  13

  11

  39

   

  1. ИДЕ ТИ ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА.

  5

  5

  5

  15

   

  2. ДУЋАНИ, КОКОШ, СТАЈЕ, СРПОВИ, СЕЉАНИН, ГАЈДЕ.

  4

  5

  4

  13

   

  3. ЋАТО, ХОЋЕШ МЕРАК? ПАДА КРТО МАРИНИРАНО СРНЕЋЕ МЕСО.

  3

  4

  4

  11

  2.

  СОФИЈА НЕЦИН – Нови Сад

  12

  15

  11

  38

   

  1. ДАРИВАН ТИ ЛЕГАТ СЛУЖЕЊА ЂОКЕ НАРОДУ.           

  4

  4

  4

  12

   

  2. НОЋУ СЕ ДЕСНО СИЈА «ШАНГАЈ», А ТИК ПРЕД КОВИЉ. 

  5

  5

  5

  15

   

  3. РЕШИЋЕМО РАДАН ТОК, НАТРПАЋЕМО СЕ РАСНО И  ХРКАЋЕМО.

  4

  3

  4

  11

  3.

  НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

  10

  12

  15

  37

   

  1. ОВДЕ ЖЕНА ГУНЂАЛА О РАДЊИ СА ТРИ ЛУТКЕ.             

  3

  4

  3

  10

   

  2. СЕЈИ ДИВАН КРАЈ, ГОСТИЋЕ ПУНО НАС ДОШЉАКЕ.      

  4

  4

  4

  12

   

  3. ТАМО СРЕЋНО РАДИ ОНА МАТОРКА, СПРЕМАЋЕ ШЕЋЕРНИ КОХ.

  5

  5

  5

  15

  4.

  МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

  15

  7

  13

  35

   

  1. О ДРУЖЕ, НУДИ СЛОГАН: РАЂАЊЕ КВАЛИТЕТА!

  5

  5

  5

  15

   

  2. ПОШТЕНИ ЉУДИ, СВАКАКО СЈАЈНО СРЕЋНИ, А ГДЕ?

  2

  2

  3

  7

   

  3. О ЋЕРИ, ДОСТА МОЋНО МАМИ НА ТРОШАК, ПРАСЕЋЕ, ХРЕН, КАРЕ.

  4

  5

  4

  13

  - 2 -

   

  5.

  ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

  15

  7

  12

  34

   

  1. ОД ОСНИВАЊА ЖЕЛИ ДА НАЂЕ ТРАГ КУЛТУРЕ!               

  5

  5

  5

  15

   

  2. НАШ ПРИЈАТЕЉ КОД НАС ОДЕ НА «ЈУГОВИЋ» И СЕКС!  

  2

  3

  2

  7

   

  3. КАТАРИНА ХОЋЕ РЕКОРД, А СПРЕМАЋЕШ МОЋНО ТОНЕ САРМИ.

  4

  4

  4

  12

  6.

  СЛАВКО БОВАН – Кикинда

  8

  11

  14

  33

   

  1. ТРАГ ДО ДУНАВА ИЛИ УСКЛАЂЕНО ТРАЖЕЊЕ.

  3

  2

  3

  8

   

  2. СЕЉАК НАЈПОДЕСНИЈЕ РАНИ ДО СВОГ КУЋИШТА.        

  4

  3

  4

  11

   

  3. ТА ОНИ РАДО СПРЕМЕ РАШТАНА – ХОЋЕМО. КРКАЋЕМО СРЕЋНИ.

  4

  5

  5

  14

  7–8.

  ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

  8

  10

  9

  27

   

  1. КЛИН, УЖЕ, ТРУД – А ОСТАЛО ВИЂЕЊЕ – НАГРАДА!     

  3

  2

  3

  8

   

  2. ГРАДИНА ПУН СТИСАК, ДОНОСИ ЈОЈ ВЕЋЕ ШЉАКЕ.       

  3

  4

  3

  10

   

  3. Р: ШТЕТА, МОРАЋЕМО САДА НА КОЊАК, РЕН ХОЋЕМО ПРИ СРЕЋИ.

  4

  2

  3

  9

  7–8.

  РАДОМИР МАТИЋ – Бор

  7

  12

  8

  27

   

  1. Е, У РАЂАЊУ «НОВОГ» САДРЖИ ДЕЛИКАТАН ЛЕТ!         

  3

  2

  2

  7

   

  2. НЕКАДА ЈЕ НАШ «ЈУГОВИЋ» НОСИО СРПСКИ ДЕТАЉ.     

  4

  4

  4

  12

   

  3. Р. А.: ХТЕО НОЋ САРМЕ И ПИРОШКЕ, НОЋНА МОРА ДАЋЕ РАМСТЕК!

  3

  2

  3

  8

  9.

  ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

  9

  10

  0

  19

   

  1. СЛОЖЕНО РАЂАЊЕ ДРУГИ' КВАЛИТЕТА,  ДАНУ.

  4

  2

  3

  9

   

  2. РАДНИ СЕЉАК СОЈКИН ПОШТОВАЋЕ СУД ГЕНИЈА!       

  3

  4

  3

  10

   

  3. Анаграм није задовољио (мањи број слова)                   

  0

  0

  0

  0

  10.

  БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

  9

  0

  9

  18

   

  1. НАГРАЂЕНИ СУ!  ДА Л' ТУ ТРАЖЕ ОДЛИКОВАЊЕ?

  4

  2

  3

  9

   

  • 2. Анаграм није задовољио (вишак слова).

  0

  0

  0

  0

   

  3. ОДМОРИЋЕМО СЕ, НЕШТО ЋЕ МОРНАР КРКАТ'. АХА «ПРАСЕЋИНА».

  3

  3

  3

  9

  11.

  ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

  10

  6

  0

  16

   

  1. ГЛАВАР: ДА ЖЕНО, ЕТО НАЂИ ТУ СЛИКУ РАДЊЕ.             

  3

  4

  3

  10

   

  2. ПА, ГДЕ ЋУ ЈА СИНКО, НАС ТРОЈЕ? – СЕДНИ ШАЉИВКО!

  2

  2

  6

  6

   

  3. Није састављен анаграм.

  0

  0

  0

  0

  12.

  СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

  5

  5

  0

  10

   

  1. ГРАДИТЕ УРЕЂЕНОСТ ОДВАЖНИКА ЛАЛАЊУ .                  

  2

  2

  1

  5

   

  2. ОКРУГ СЕЉАНА «С. АТИНЕ», ВИДИШ ДОСЈЕ СКАЈП НОЋ. 

  2

  1

  2

  5

   

  3. Није састављен анаграм.

  0

  0

  0

  0

  13-14.

  ЗОРАН ИЛИЈАШЕВИЋ – Нови Сад

  0

  0

  0

  0

   

  1. Није састављен анаграм.

  0

  0

  0

  0

   

  2. Анаграм има једно слово мање.

  0

  0

  0

  0

   

  3. Анаграм има мањак више слова.

  0

  0

  0

  0

  13–14.

  БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

  0

  0

  0

  0

   

  1. Анаграм има једно слово мање.

  0

  0

  0

  0

   

  2. Није састављен анаграм.

  0

  0

  0

  0

   

  3. Анаграм има једно слово мање.

  0

  0

  0

  0

        На свечаном затварању Сусрета, у недељу 27. августа 2023. године, пласман је прочитао председник жирија Драган МАТОВИЋ, а пехаре и медаље је уручио председник ЕСС–а Владимир ШАРИЋ.
  Обавештавајући вас о овом одржаном такмичењу у оквиру 22. Сусрета енигмата Србије срдачно вас поздрављам.

  Енигматски савез Србије
  председник
  Владимир Шарић

   

   

   


 


 


  logo saveza

 

ЕНИГМА – 70
МОНОГРАФИЈА

04.09.2023.


   На 22. СЕС-у, одржаном у Каћу, презентована је штампана монографија ЕНИГМА – 70, у црно-белој верзији. МЕ – 70 биће штампана и у колор везији.
   Цена набавке Е-70 је: ц/б верзија 1500 дин. са поштарином у Србији, док колор верзија је 3700 дин, у којој није урачуната поштарина. Поштарина се плаћа код поштара при преузимању монографије.
   Обавештавам колеге енигмате , а и остале заинтересоване да је крајњи рок за пријаву, а уједно и уплату датог износа по примерку , 10. октобар 2023. године.
   Пријаве по истеку датог рока, за било коју верзију, неће се примати.
...Пријаву и уплату можете обавити на моју адресу или на т.р. код Поштанске штедионице: 200 – 40542426 – 74.
Поздрав,
Бор, 04.09.2023.                                                                                  Крста Иванов
19210 БОР, Његошева  43, e-mail: kivanov@mts.rs


 


 


  logo saveza

 

ШАХОВСКИ МЕЧ У КАЋУ 
ШК "ЈУГОВИЋ" ПОБЕДИО

02.09.2023.

 


У просторијама "Оморике", за време 22. Сусрета енигмата Србије, у недељу 27. августа, пре свечаног затварања, одржан је шаховски меч између друге екипе Шаховског клуба "Југовић" из Каћа и шаховске екипе Енигмата. Победила је екипа ШК "Југовић" са 8,5:3,5 поена. Играло се двокружно уз темпо игре 15 минута по играчу.
Резултати по таблама:
ШК "ЈУГОВИЋ" (Каћ)           -  ЕНИГМАТИ СРБИЈЕ          8,5:3,5
1. КНЕЖЕВИЋ Илија           -  ЈЕРИНКИЋ Добривој           2 : 0
2. ТОДОРОВИЋ Немања    -   РАДИСАВЉЕВИЋ Зоран    1 : 1
3. МАЛЕШЕВ Ненад            -   ШАРИЋ Владимир            1,5 : 0,5
4. ЈАКОВЉЕВИЋ Ђурађ    -    ИВАНИШЕВИЋ Миодраг     2 : 0
5. КОПАЊА Мирослав        -    ИЛИЈАШЕВИЋ Зоран          1 : 1
6. РАЂЕН Драган                -    ЂЕРМАНОВИЋ Драган        1 : 1
Учесници меча су се заједнички фотографисали и присуствовали свечаном затварању 22. Сусрета енигмата Србије, разменили поклоне и заједнички ручали.
Домаћин меча ШК "ЈУГОВИЋ" из Каћа је обезбедио шаховске гарнитуре а Шаховски савез Војводине је обезбедио електронске шаховске часовнике. На свечаном затварању Мирославу КОПАЊИ, председнику ШК "Југовић" уручена је плакета Енигмат-ског савеза Србије. Шаховском савезу Војводине додељена је захвалница. Судили су Ненад Малешев и Владимир Шарић. 
Шаховски мечеви су постали део Сусрета енигмата Србије и играју се недељом а раније су играни шаховски турнири енигмата шахиста на којима је најчешће побеђивао Јован ВУКОВИЋ из Нове Пазове.

 


В. Ш.

 

  

 


 


 


logo saveza

 

ОДРЖАНИ 22. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА У КАЋУ КОД НОВОГ САДА

НАЈУСПЕШНИЈИ ВАЊА ТОМАШЕВ, МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ И ЕК КИКИНДА

31.08.2023.

 

У организацији Енигматског савеза Србије а уз помоћ Удружења грађана "Локалитет" из Новог Сада, Шаховског савеза Војводине, Шаховског клуба "Југовић" (Каћ), Туристичке организације Нови Сад (ТОНС), "ЕЛИТ Студија" (Шимановци), "МИС Јовановић" (Аранђеловац), Месне заједнице Каћ, "КОПИКОМЕРЦА" (Каћ) и "ОМОРИКЕ ДМ", (у чијем објекту су боравили и такмичили се енигмати),  у КАЋУ код Новог Сада, су одржани  22. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ од 25. до 27. августа.


Учествовало је 65 енигмата и љубитеља енигматике који су се три дана такмичили и дружили и реализовали оквирни програм 22. СЕС-а. Присуствовали су следећи енигмати и љубитељи енигматике: БАБИЋ Верољуб и Славица, ЂЕРМАНОВИЋ Драган и Слободанка (Коцељева), БОВАН Славко и Милијана, ТОМАШЕВ Вања и ЈЕРИНКИЋ Добривој (Кикинда), ДОДЕВСКИ Воја и Драгица, МАРЈАНОВИЋ Миленка и Милосав (Ваљево), НИКИЋ Бранислав, ДИНЧИЋ Јовица и Михајло (Пожаревац), МИЛУНОВИЋ Зоран и Данијела и РАДАКОВИЋ Марјан (Ниш), ИВАНИШЕВИЋ Миодраг, ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав, ЈАКОВЉЕВИЋ Зорица, СТОЈКОВИЋ Боривоје и Ратко и КРСТИЋ Предраг (сви Београд), ЈОВАНОВИЋ Драгиша (Рума), ШАРИЋ Владимир и Гордана (Шимановци), ПЕРИЋ Сретен (Лозница), МАТОВИЋ Драган (Крагујевац), МИЛОШЕВ Аница (Црвенка), КЛИКОВАЦ Катарина (Земун), МАТИЋ Радомир (Бор), МИЛОШЕВИЋ Зоран (Ћуприја), РАДИСАВЉЕВИЋ Зоран, НЕЦИН Софија, ИЛИЈАШЕВИЋ Зоран, ЈАНКОВИЋ Миле, КОСТИЋ Ђорђе  ("Локалитет") , РАЈКОВ Саша (водич из ТОНС-а) (сви Нови Сад), РАКОВИЋ Раденко (Јазак), МАРКОВИЋ Младен (Гаџин Хан- редакција "Невена" - Нови Сад), БЕСНИЧАНИН Решад и Енеса (Нови Пазар), ДИМОВИЋ Жељко (Сомбор), ГОЛОИГРА Јадран (Бијељина, РС - БиХ), МАНДИЋ Гојко, МИЉЕВИЋ Божо и ДРАГОМИРОВИЋ Небојша (Бања Лука, РС - БиХ), СТАНКОВИЋ Мирко (Челинац, РС - БиХ), НЕДИЋ Недјељко (Угљара, БиХ), ОЗДАНОВАЦ Анка и Илија (Привлака , Хрватска), ЏИЈАН Туњо (Винковци, Хрватска), ДУБРОВИЋ Јосип и ПОПИЋ Анте (Осијек, Хрватска), ПАВИЧИЋ Лука и ШТАМБУК Петар (Сплит,  Хрватска), КОПАЊА Миро-слав ("Копикомерц" и ШК "Југовић"- Каћ), МИЛИЧЕВИЋ Петар (Каћ - секретар ШС Војводине), МИЛУТИНОВ Живан Жица ("Каћке новине"), КНЕЖЕВИЋ Илија, ТОДОРОВИЋ Немања, МАЛЕШЕВ Ненад, ЈАКОВЉЕВИЋ Ђурађ и РАЂЕН Драган (шахисти ШК "Југовић" - Каћ).


Првог дана (петак 25. август) извршен је смештај учесника у "Оморици" док је група од 6 енигмата сутрадан смештена у мотел "Божур" на улазу у Каћ. Уједно су подељене "Локалитетове" кесе са поклонима а ко је хтео купио је мајице 22. СЕС-а. Првенство Србије у састављању анаграма на три теме везане за 22. СЕС окупило је 14 такмичара.
Победио је ВАЊА ТОМАШЕВ са 39 поена (добио пехар и златну медаљу) испред СОФИЈЕ НЕЦИН (сребрна медаља) са 38 и НЕБОЈШЕ ДРАГОМИРОВИЋА (бронзана медаља) са 37 поена.
После вечере одржана је годишња Скупштина Енигматског савеза Србије (којој је председавао Радомир МАТИЋ) на којој је после жустре расправе одлучено: да се Миле ЈАНКОВИЋ прими у чланство, да се усвоје извештај о раду и финансијски извештаји за претходни период, да се измени Статут ЕСС (чланови 19 и 24), а уједно је изгласано поверење Владимиру ШАРИЋУ да и даље буде председник.  Под тачком разно било је речи о енигматским издањима и другим актуелним питањима из рада клубова и секција удружених у ЕСС. Записник је водио Верољуб БАБИЋ 


Свечано отварање је одржано у суботу 26. августа у 10 часова уз присуство великог броја енигмата и гостију. Поздравне речи су изнели Ђорђе КОСТИЋ из Удружења грађана "Локалитет" из Новог Сада, Мирослав КОПАЊА у име МЗ Каћ, ШК "Југовић" и "Оморике ДМ" и Владимир ШАРИЋ (председник ЕСС). Посебно је представљена монографија "ЕНИГМА 70 ГОДИНА" о којој су говорили коаутор Марјан РАДАКОВИЋ и рецензент Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ. После тога енигмати су се фотографисали испред "Оморике".
Реализован је излет у Нови Сад - чији обилазак и тумача је бесплатно обезбедио ТОНС - Туристичка организација Нови Сад а водич Саша РАЈКОВ се изузетно потрудио да енигматима прикаже бурну историју Српске Атине. Енигмати су се сликали на више места - између осталог и код споменика Јовану Јовановићу Змају. Енигмати који су остали у Каћу, обишли су локалну цркву,  манастир Каћ и Ковиљ.
После ручка одржано је ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАГОНЕТАКА. Учествовало је 24 такмичара а прво место, пехар и златну медаљу је освојио ВАЊА ТОМАШЕВ са 259 поена испред ГОРДАНЕ ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ (сребрна медаља) и ЗОРАНА РАДИСАВЉЕВИЋА (Бронзана медаља) са 250 поена.
После вечере одржано је такмичење парова у решавању ребуса, чији аутор је Зоран МИЛУНОВИЋ. Одређено је жребом 12 парова. Најбржи су били са свих 176 поена Сретен ПЕРИЋ и Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ (добили пехар и златне медаље), друго место је припало пару Бранислав НИКИЋ и Софија НЕЦИН (сребрне медаље) а треће место припало је Гојку МАНДИЋУ и Миодрагу ИВАНИШЕВИЋУ (бронзане медаље). После овог такмичења одржана је седница Председништва на којој је договорено да се свечана седница Председништва за Дан енигмата у фебруару 2024. одржи у Ваљеву поводом 40 година рада клуба, да се извиди могућност одржавања 23. СЕС-а у Смеде-реву или Вишеграду (или негде у Републици Српској), да се убудуће не толерише присуство чланова на Скупштини у алкохолисаном стању.


У недељу 27. августа после доручка енигмати су имали слободно време за обилазак Каћа (многи су обишли манастире Каћ и Ковиљ а понеко и спортски центар Рукометног клуба "Југовић", као и локалну цркву).
Шаховски меч је одржан од 11,30 до 12,30 часова између домаћих шахиста и енигмата на 6 табли уз темпо игре 15 минута по играчу. Резултат: ШК "ЈУГОВИЋ" - ЕНИГМАТИ 8,5 : 3,5 (за енигмате поене су освојили Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, Зоран ИЛИЈАШЕВИЋ и Драган ЂЕРМАНОВИЋ док је пола поена освојио Владимир ШАРИЋ а без поена су остали Добривој ЈЕРИНКИЋ и Миодраг ИВАНИШЕВИЋ.
Свечано затварање обављено је од 13 часова где су уручени пехари, медаље, плакете, повеље и захвалнице.
Најуспешнији појединци су ВАЊА ТОМАШЕВ на самим Сусретима (припао му и пехар за најуспешнијег учесника) и Мирослав ЦВЕТКОВИЋ у дописном 4. ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА (припао му и пехар за најуспешнијег састављача) а пехар за најуспешнији клуб припао је ЕК КИКИНДА.


Детаљни извештаји и пласмани са свих такмичења биће објављени у ЕНИГМОИНФОРМАТОРУ број 11 и ГЛАСНИКУ број 41.
У нади да сте се добро провели и да сте Каћ напустили задовољни и уз захвалност спонзорима и свим енигматима на учешћу срдачан поздрав. 


Владимир Шарић 
председник ЕСС

 

 

______________________________________________________________________________

На YouTube, канал "Foto Voja", можете погледати десетак снимака места Каћ, ресторан Оморика,

као и манастир Каћ. Снимци су настали за време одржавања 22. Сусрета енигмата Србије.

 

В. Д.

 


  logo saveza

 

ЕНИГМА – 70
МОНОГРАФИЈА

24.08.2023.

 


   За изреку Иве Андрића „Оно што није записано, као да се није ни догодило“ пример ја за нашу „Енигму“, која се „родила“ 7 јула 1951. године и живела до 1. маја 2023. године, непуних 73 година. „Умрла“ је изненада односно престала са излажењем без објашњења меродавних из издавачке Компаније.
   Тројица храбрих сарадника Јован Вуковић, Марјан Радаковић и Крста Иванов усудили су се да запишу њен живот, јер се догодио, за период од 70 година, наравно уз помоћ малог броја колега енигмата.
   Од изашлих 2466/2467 бројева, није било увида у све бројеве, па је у МЕ – 70, записано да је било 1126 сарадника, псеудонима 873, назива енигматских састава 927 и у истој је дато 301 фотографија, такође, сарадника.
   Остале актуелности из живота „Енигме“ – „Новости Енигме“ и Енигматског клуба Београд, дата су у, управо, изашлој Монографији ЕНИГМА – 70, а иста ће бити презентирана на СЕС- у у Каћу и где ће учесници добити информацију о набавци МЕ – 70.
   Монографија ће бити штампана у две верзије: црно-бела и колор верзија.
   Цена прве верзије је 1500 динара са поштарином, док цена колор верзије зависи од тиража – броја, па је за 10 примерака 3700, а преко 3500 динара. У обе цене није урачуната поштарина.
   Драге колеге енигмате сарадници “Енигме“ за коју сте верзију?
   Рок пријављивања је 10 октобар 2023. године.

Бор, 24.8.2023.                                                                Крста Иванов


 


 


  logo saveza

 

ИДЕМО У КАЋ

24.08.2023.

 

Поштовани енигмати,

ДОЛАЗАК У КАЋ НАЈАВИЛИ СУ  И ЕНИГМАТИ КОЈИ НЕЋЕ НОЋИТИ АЛИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У АКТИВНОСТИМА НА 22. СУСРЕТИМА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ :
1. НЕЦИН СОФИЈА, 2. ИЛИЈАШЕВИЋ ЗОРАН, 3. ГАЛОГАЖА ПЕРО, 4. РАКОВИЋ РАДЕНКО, 5. МИЛУНОВИЋ ЗОРАН, 6. МИЛУНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, 7. ДИМОВИЋ ЖЕЉКО, 8. РАДИСАВ-ЉЕВИЋ ЗОРАН,  9. СТОЈКОВИЋ РАТКО, 10. РАНЧИЋ МИРКО
Можда ће још неко доћи - видећемо.
------------------------------------------------------
ОКВИРНИ ПРОГРАМ 22. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ
ОМОРИКА - КАЋ., 25 - 27. 08. 2023.

ПЕТАК - 25. АВГУСТ 2023.
12 - 16 ч - Окупљање и смештај учесника у "Оморици"
16 - 17 ч - КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ и договор око организације
                  скупова и такмичења
17 - 19 ч  - ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ АНАГРАМА
19 - 20,30 ч - ВЕЧЕРА
21 - 23 ч -   СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

СУБОТА - 26. АВГУСТ 2023.
8 - 9 ч - ДОРУЧАК
9,30 - 10 ч - СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ, поздравне речи домаћина и                    организатора, коктел и заједничко фотографисање
10 - 16 ч - ИЗЛЕТ : Посета Новом Саду и Манастиру у Каћу
16 - 17 ч - РУЧАК
17 - 19 ч - ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАГОНЕТАКА
19 - 20 ч - ВЕЧЕРА 
20,30 - 23 ч - ТАКМИЧЕЊЕ ПАРОВА У РЕШАВАЊУ РЕБУСА

НЕДЕЉА - 27. АВГУСТ 2023.
8 - 9 ч - ДОРУЧАК
9 - 11 ч -  СЛОБОДНО ВРЕМЕ - ОБИЛАЗАК КАЋА
11 - 13 ч - ШАХОВСКИ МЕЧ "ЈУГОВИЋ" (Каћ) - ЕНИГМАТИ
13 - 15 ч - СВЕЧАНИ РУЧАК, ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА,         ПОДЕЛА НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЕСС
15 ч - ЗАВРШЕТАК 22. СЕС- и одлазак учесника. 

 

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ


  

 


 


 


  logo saveza

 

ИДЕМО У КАЋ

24.08.2023.

Од председника Енигматског савеза Србије, Владимира Шарића, стигло је следеће обавештење:

 

Поштовани енигмати,
неколико информација у вези превоза и смештаја:


-- Из Новог Сада до Каћа саобраћа градски превоз на линијама:
22 - НОВИ САД - КАЋ; 23 - НОВИ САД - КОВИЉ: 24 - НОВИ САД - БУДИСАВА; Силази се на трећој станици у Каћу;
-- Дата је структура соба: 5 двокреветних, 8 трокреветних и 2 четворокреветне собе с тим да има могућности помоћних лежаја.
Нема једнокреветних соба.
-- ПРИЈАВИЛИ СУ СЕ ЗА ДОЛАЗАК У ПЕТАК
1.- 2. БАБИЋ ВЕРОЉУБ И СЛАВИЦА
3.- 4. ЂЕРМАНОВИЋ ДРАГАН И СЛОБОДАНКА
5.- 6. ДОДЕВСКИ ВОЈА И ДРАГИЦА
7. -8. НИКИЋ БРАНИСЛАВ И ГОРДАНА
9. - 10. ДИНЧИЋ ЈОВИЦА И МИХАИЛО
11.-12. МАРЈАНОВИЋ МИЛОСАВ И МИЛЕНКА
13. -14. ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ И ЈАКОВЉЕВИЋ ЗОРИЦА
15-16-17. ШАРИЋ ВЛАДИМИР И ГОРДАНА И ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША
18-19-20-21. МАНДИЋ ГОЈКО, МИЉЕВИЋ БОЖО, СТАНКОВИЋ МИРКО И  ДРАГОМИРОВИЋ НЕБОЈША
22-23. ГОЛОИГРА ЈАДРАН И ПЕРИЋ СРЕТЕН
24-25. РАДАКОВИЋ МАРЈАН И МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
26-27-28. КЛИКОВАЦ КАТАРИНА, КРСТИЋ ПРЕДРАГ И МИЛОШЕВ АНИЦА
29-30-31. БОВАН СЛАВКО И МИЛИЈАНА И ТОМАШЕВ ВАЊА 
32. -33. МАТИЋ РАДОМИР И МАТОВИЋ ДРАГАН
34. ИВАНИШЕВИЋ МИОДРАГ
ЕНИГМАТИ КОЈИ ДОЛАЗЕ У СУБОТУ УЈУТРУ:
35.-36. ПАВИЧИЋ ЛУКА И ШТАМБУК ПЕТАР
37-38. ОЗДАНОВАЦ ИЛИЈА И НЕДИЋ НЕДЈЕЉКО
39-40-41. ДУБРОВИЋ ЈОСИП, ПОПИЋ АНТО И ЏИЈАН ТУЊО
Дакле треба да се уклопимо у дате собе!
-- У СУБОТУ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН ВОДИЧ ЗА ОБИЛАЗАК НОВОГ САДА ОД 11 ДО 12 ЧАСОВА ПРЕКО ТОНСА. ПОШТО НЕМАМО АУТОБУС ОРГАНИЗОВАЋЕМО ПРЕВОЗ НАШИМ ПРИВАТНИМ АУТОМОБИЛИМА. ПОСЛЕ НОВОГ САДА ТРЕБА ДА СЕ ОБИЂЕ МАНАСТИР У КАЋУ (ПОСЕТА СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА СЕ НАПЛАЋУЈЕ 500,00 ДИНАРА ПО ОСОБИ И ВЕРОВАТНО НЕЋЕМО МОЋИ ДА ТАМО ИДЕМО).
-- ЗАДАЦИ СУ СПРЕМНИ КАО И СВИ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ.


ТОЛИКО ЗА САДА.
ЧЕКАМО ВАС! 

  

 


 


 


  logo saveza

 

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ЧЕТВРТОГ КОЛА

22.08.2023.

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 20. август 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 10/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
УЧЕСНИЦИМА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ЧЕТВРТОГ КОЛА
4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ –
«МЕМОРИЈАЛ НИКОЛЕ ЧД ПЕШИЋА» – САСТАВЉАЊЕ СТИХОВАНЕ ЗАГОНЕТКЕ (ОСИМ АНАГРАМА) У КОЈОЈ ЋЕ СЕ У РЕШЕЊУ НАЛАЗИТИ У НОМИНАТИВУ НАЗИВ
НЕКЕ ЗАГОНЕТКЕ ИЛИ НЕКОГ ЕНИГМАТСКОГ ПОЈМА
ТАКМИЧЕЊЕ ЈЕ ТРАЈАЛО ОД 20. ЈУЛА ДО 10. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ

      У састављању стихованих загонетака учествовало је 27 аутора са 57 радова, који су поређани по азбуч-ном реду врсте загонетке достављени жирију, који су чинили: МАРИНА РАИЧЕВИЋ (Бор), МАРЈАН РАДАКО-ВИЋ (Ниш), МИЛИЈА СТЕВАНОВИЋ (Београд), ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ (Ниш) и РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ (Сме-дерево). Чланови жирија су оцењивали стиховане загонетке оценама од 1 до 5 (по Правилнику о такмиче-њима ЕСС).

      Победио је Зоран МИЛУНОВИЋ из Ниша са 24 бода, коме припадају пехар и златна медаља, испред Гор-дане ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ из Шимановаца, којој припада сребрна медаља и Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА из Бео-града и Гордане ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ, којима припадају бронзане медаље, пошто су поделили 3. и 4. место са по 23 бода.

КОНАЧАН ПЛАСМАН СВИХ АУТОРА И ЊИХОВИХ СТИХОВАНИХ ЗАГОНЕТАКА
СА ОЦЕНАМА ЧЛАНОВА ЖИРИЈА:

  

ПЛА-СМАН

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

БОДОВИ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА

МРИ

МРД

МС

ЈБ

РЈ

УКУПНО

1.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

5

5

4

5

5

24

2.

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ – Шимановци           

5

5

3

5

5

23

3 – 4.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд 

5

5

4

5

4

23

3 – 4.

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ – Шимановци

4

5

4

5

5

23

5 – 10.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

5

4

3

5

5

22

5 – 10.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

5

5

3

5

4

22

5 – 10.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

5

5

3

4

5

22

5 – 10.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

3

5

5

4

5

22

5 – 10.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

5

3

4

5

5

22

5 – 10.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

4

5

3

5

5

22

11.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

3

5

3

5

5

21

12 – 13.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

4

5

3

4

5

21

12 – 13.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

4

5

3

5

4

21

14.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋБеоград

4

4

4

4

5

21

15.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)

5

3

2

5

5

20

16 – 20.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

3

4

3

5

5

20

16 – 20.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

3

4

3

5

5

20

16 – 20.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

3

4

3

5

5

20

16 – 20.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

4

3

5

5

20

16 – 20.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

4

5

3

3

5

20

21 – 24.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

4

3

4

4

5

20

21 – 24.

ВУКИЦА ЈОВАНОВИЋ – Рума

4

4

3

4

5

20

21 – 24.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВУЋ – Ниш

4

5

3

4

4

20

21 – 24.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

4

4

3

4

5

20

25 – 28.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

3

5

3

3

5

19

25 – 28.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

3

3

3

5

5

19

25 – 28.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

3

5

3

3

5

19

25 – 28.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

3

5

3

3

5

19

29 – 30.

ВУКИЦА ЈОВАНОВИЋ – Рума

4

4

2

4

5

19

29 – 30.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

4

5

2

4

4

19

31 – 34.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

3

4

4

3

5

19

31 – 34.

АНТУН ЈУРИЋ – Аџамовци (Хрватска)

3

4

3

5

4

19

31 – 34.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

4

4

3

3

5

19

31 – 34.

ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко (РС – БиХ)

4

5

3

3

4

19

35 – 36.

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ – Шимановци

4

4

3

4

4

19

35 – 36.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

4

4

3

4

4

19

37 – 48.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

3

3

4

3

5

18

37 – 48.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

3

4

3

3

5

18

37 – 48.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

4

3

3

3

5

18

37 – 48.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

4

3

3

3

5

18

37 – 48.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

3

3

3

5

4

18

37 – 48.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

3

4

3

3

5

18

37 – 48.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

3

3

4

5

18

37 – 48.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

4

5

3

3

3

18

37 – 48.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

3

3

4

5

18

37 – 48.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

3

3

3

4

5

18

37 – 48.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

5

3

3

4

3

18

37 – 48.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)

3

3

3

4

5

18

49 – 51.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

4

4

3

4

3

18

49 – 51.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

4

4

3

3

4

18

49 – 51.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

3

4

3

4

4

18

52 – 53.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

3

2

4

5

17

52 – 53.

ГОЈК МАБДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

4

3

2

5

3

17

54.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

3

3

3

5

17

55 – 57.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

4

3

3

3

3

16

55 – 57.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

3

3

3

4

3

16

55 – 57.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

3

3

3

4

16

Напомена: МРИ – Марина Раичевић (Бор), МРД – Марјан Радаковић (Ниш),  МС – Милија Стевановић (Београд) , ЈБЈелена Богдановић (Ниш),  РЈ – Радослав Јовановић (Смедерево)

КОНАЧАН ПЛАСМАН НА 4. ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
ЗА 2023. ГОДИНУ (У обзир су узети најбоље пласирани радови учесника)

ПЛА-СМАН

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

БРОЈ БОДОВА

1. КОЛО

2. КОЛО

3. КОЛО

4. КОЛО

УКУПНО

1.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

25

22

22

20

89

2.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

25

19

21

22

87

3.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад          

23

22

19

22

86

4.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

21

21

19

24

85

5.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

24

16

19

22

81

6.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

21

17

20

22

80

7.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

19

20

21

18

78

8.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

19

19

22

17

77

9.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

16

22

17

21

76

10.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

24

11

19

20

74

11.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

20

15

20

18

73

12.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

21

10

18

23

72

13 – 14.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

17

13

22

19

71

13 – 14.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

23

13

15

20

71

15.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

22

12

17

18

69

16 – 17.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

15

14

21

18

68

16 – 17.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

17

16

15

20

68

18.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

15

15

15

18

63

19.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

16

9

15

19

59

20.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)

23

-

15

20

58

21.

ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко (РС – БиХ)

-

14

24

19

57

22.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

-

12

18

22

52

23.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

20

14

17

-

51

24.

АНТУН ЈУРИЋ – Аџамовци (Хрватска)

22

9

-

19

50

25.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

-

8

18

18

44

26.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

-

20

21

-

41

27.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

-

-

19

21

40

28.

СТИПАН МЕДО – Запрешић (Хрватска)

-

20

19

-

39

29 – 30.

МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево

20

18

-

-

38

29 – 30.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

-

18

20

-

38

31.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор

15

16

-

-

31

32.

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ – Шимановци

-

-

-

23

23

33 – 34.

БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ – Љубљана (Словенија)

22

-

-

-

22

33 – 34.

ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ – Привлака (Хрватска)

-

-

22

-

22

35.

ЈАДРАН ГОЛОИГРА – Бијељина (РС – БиХ)

20

-

-

-

20

36.

ВУКИЦА ЈОВАНОВИЋ – Рума

-

-

-

20

20

37.

МИЛАН ЖАРКОВАЧКИ – Нови Сад

-

-

18

-

18

38.

РАТКО СТОЈКОВИЋ – Београд

17

-

-

-

17

39 – 40.

КРСТА ИВАНОВ – Бор

16

-

-

16

16

39 – 40.

ДОБРИВОЈ ЈЕРИНКИЋ – Кикинда

-

-

16

-

16

41.

СЊЕЖАНА ШТИМАЦ – Загреб -Хрватска

-

15

-

-

15

42 – 43.

АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ – Крагујевац

-

14

-

-

14

42 – 43.

НИКОЛА ПЕТКОВСКИ – Скопље (Сев. Македонија)

-

14

-

-

14

44 – 45.

ДАРКО МАРКОВИЋ – Београд

-

13

-

-

13

44 – 45.

МИХАЈЛО ЏУЏАР – Руски Крстур

-

13

-

-

13

46.

МАРЈАН РАДАКОВИЋ – Ниш

-

12

-

-

12

47.

РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ – Смедерево

-

11

-

-

11

48 – 49.

ПЕРСИДА РАДАК – Вршац

-

10

-

-

10

48 – 49.

ВЕРИЦА РАЈОВИЋ – Ваљево

-

10

-

-

10

П Р И Л О Г: ТЕКСТ НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИХ РАДОВА ДЕСЕТ АУТОРА

1. Зоран МИЛУНОВИЋ – ХОМОНИМ – Један назив за сав сазив

                    Онај од метала
поуздан је слуга.
Са оним од врбе
то је прича друга.
Међусобно знају
да заметну борбу.
Знаш причу о оном
што иде у чорбу?
Код оног од слова,
што вијуге снажи,
баш као и овде –
решење се тражи!

Одгонетка: КЛИН (Метални служи за спајање делова, врбов клин је израз за непоуздану особу, клин се клином избија
(. . . међусобно знају да заметну борбу), позната је народна прича о клин чорби,
клин као енигматска врста).

2. Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ  – ЗАГОНЕТКА

                    Хајд` погоди друже мој:
који је то чудан спој
где му појам скривен спава.
а други га омотава.

Одгонетка: ЧАУРА

3 – 4. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ  – СЛОГОВНИ МАГИЧНИ ЛИК 4х5
СА СТИХОВАНИМ ОПИСИМА – Једна умна дисциплина

 

1

2

3

4

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:
1. Атракција и вештина,
у ваздуху то се збива,
летелице и висина,
дивљење нам изазива.
2. ГИМНАСТИКА МОЗГА ТО ЈЕ,
ИГРА ДУХА ТО ЈЕ ЗНАНА,
ЗАГОНЕТКЕ ТУ СЕ «КРОЈЕ»,
ПЛАСИРАЈУ СВАКОГ ДАНА.
3. Он културу тих Романа,
намеће и пропагира,
и то ради сваког дана,
средства при том он не бира.
4. Претварамо у митове,
прошлост нашу и јунаке,
стварамо тад лепе снове,
емоције тад су јаке.

Одгонетка:
А-Е-РО-МИ-ТИНГ, Е-НИГ-МА-ТИ-КА,
РО-МА-НИ-ЗА-ТОР, МИ-ТИ-ЗА-ЦИ-ЈА.

5 – 10. Небојша ДРАГОМИРОВИЋ – АКРОСТИХ ОСМЕРАЦ

               Решавачи много воле
Енигматску ову врсту
Баш не могу да одоле
У сваком је траже листу
Сад узмите прва слова
Одозго у сваком ретку
И магија стиже нова
Добијамо одгонетку.

Одгонетка: РЕБУСОИД
(осмерац – осам слогова у сваком ретку)

5 – 10. Аљоша ВУКОВИЋ – АКРОСТИХ

          Усмери све мисли на ту разбибригу,
Крени да је читаш ко најлепшу књигу.
Размотри је добро, сваку реч идважи,
Што би се још рекло, решење потражи.
Теку бројна слова, мисаона река,
Енигму кад скончаш, викни еурека.
Напиши све редом, и здесна и слева,
Испуни је целу да празна не зева.
Црно – бела чорба, нек ти буде мени,
А када је слистиш, ти на другу крени.

Одгонетка: УКРШТЕНИЦА

5 – 10. Недјељко НЕДИЋ – ПОМИЦАЉКА (шестословна у стиховима) – Новитет

Прва реч је
НАЈЛЕПШЕ МОРЕ НА СВЕТУ,
Друга КОЊСКО МЛАДО
расло на кобиљем млеку.
Трећа реч је БИЉКА
за принцезу из бајке,
а четврта ЗАЧИН ЗЛАТЕ БАРТЛ
који у кухињи користе мајке.
СИНОНИМ ЗА ОСИП
реч је пета,
док је ИЗРЕЗБАРЕНА ГЕМА
жеља женскога св(иј)ета.
Тих шест речи сада
поређајте једну испод друге,
усправно вас чекају три загонетке,
које нису ни кратке, ни дуге!

Одгонетке: АДРЕСА, ДРАГУЉ, РЕШЕТО
Ј А Д Р А Н
Ж Д Р Е Б Е
Г Р А Ш А К
В Е Г Е Т А
О С У Т А К
И Н Т А Љ О

5 – 10. Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ – ОБРТАЈНА ЧИТАЉКА (11 слова)

Свет је овај пун хороРА.
ЧИТАМ, ГИНЕ много људи . . .
Кад већ тако мора бити –
З а г о н е т а ч са мном буди!

Одгонетка: ЕНИГМАТИЧАР
(хороРА. ЧИТАМ, ГИНЕ – читано обртајно;
није решење ЕНИГМАТ,
јер је речено да оно има 11 слова)

5 – 10. Драгослав РОСИЋ – ШАЉИВА ЧИТАЉКА (са коначним решењем)

          Размишљао стари мајмун:
– Јес  тако ми мога знања, 
мислим да ној беше птица
од банане мања!
– О, мајмуне, ништа не знаш,  
И то своје знање бриши,
ној је птица тркачица,
пет пута од тебе виши!
Мајмуни су занимљиви,   
– Необична птица та,
ал' која су они врста,
да ли, можда, неко зна!
А од мене само приЧА УРАмљена.

Одгонетка: ЧАУРА
(решење шаљиве чауре је ЛЕМУР – ЕМУ)

11. Борис НАЗАНСКИ – СПАЈАЉКА (ШАРАДА)

                    Чак и врапци
на мом крову
добро знају
причу ову:
УРАНИЈУМ
више воли
крас и врлет,
КАМЕН ГОЛИ,
а ТЕЛУРИЈУМ
ГРАД не баш мали
на сунчаној
Азурној обали.
Све то скупа
и још много више
у КРАЉИЦИ
свих ЕНИГМИ пише.

Одгонетка: УКРШТЕНИЦА
(У + крш + Те + Ница)

12 – 13. Исидора МИЛЕТИЋ – ЗАГОНЕТКА

          Да л` је шала или трик?
То је један празан лик.
Треба мудрост и јака воља
да се ставе црна поља,
а између њих тачне речи.
Незнање се тако лечи.

Одгонетка: БЕЛА УКРШТЕНИЦА

Координатор такмичења
Владимир Шарић

 


 


 


  logo saveza

 

ЛОГО 22. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

22.08.2023.

 

  

 


 


 


ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

ГОДИШЊА СКУПШТИНА  ЕСС
ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Пећинци/Шимановци, 10. август 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 9/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

      У Каћу – у угоститељском објекту «Оморика» – одржаће се (за време 22. Сусрета енигмата Србије) годишња Скупштина Енигматског савеза Србије 25. августа 2023. године са почетком у 21,00 час.

Предлог ДНЕВНОГ РЕДА:

 1. Избор Радног председништва, записничара и оверача записника,
 2. Утврђивање дневног реда и кворума за рад,
 3. Одавање поште преминулим енигматима у периоду између две Скупштине,
 4. Извештај о раду за претходни период,
 5. Финансијски извештај за претходни период,
 6. Разматрање измена Статута Енигматског савеза Србије,
 7. Разно.

 

      Обавештавајући вас о одржавању годишње Скупштине Енигматског савеза Србије и у нади да ћете присуствовати овом скупу срдачно вас поздрављам.

Председник Енигматског савеза Србије
Владимир ШарићDescription: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 5. август 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 8/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
УЧЕСНИЦИМА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ТРЕЋЕГ КОЛА
4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА.
«МЕМОРИЈАЛ РАДОМИРА МИЋУНОВИЋА» – САСТАВЉАЊЕ КЛАСИЧНОГ РЕБУСА,
У КОМЕ СЕ У ПОСТАВЦИ, МОРАО УПОТРЕБИТИ У НОМИНАТИВУ НАЗИВ МЕСТА ОГАР. 
ТАКМИЧЕЊЕ ЈЕ ТРАЈАЛО ОД 20. ЈУНА ДО 20. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ

      Учествовало је 32 енигмата са 85 ребуса, који су поређани по азбучном реду првог слова и достављени члановима жирија, који су чинили: МИРОСЛАВ ЖИВКОВИЋ, МИЛИЈА СТЕВАНОВИЋ, ДРАГАН МАТОВИЋ, РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ и МИОДРАГ ИВАНИШРВИЋ. Чланови жирија су оцењивали ребусе оценама од 1 до 5 (по Правилнику такмичења ЕСС).

      Победио је ДРАГИША ЦЕТИЋ из Гацког (РС, БиХ) са 24 бода, испред МИРОСЛАВА ЦВЕТКОВИЋА из Ниша и ИЛИЈЕ ОЗДАНОВЦА из Привлаке (Хрватска) са по 22 бода, док су исти број бодова имали и БОЖО МИЉЕВИЋ из Бања Луке (РС, БиХ) и ЗОРАН ТАЦИЋ из Ресника, али је распоред одлучен према броју петица (члан 33. Правилника о такмичењима ЕСС). ПЕХАР ПРИПАДА ДРАГИШИ ЦЕТИЋУ А МЕДАЉЕ ПРВОЈ ТРОЈИЦИ.

КОНАЧАН ПЛАСМАН СВИХ РЕБУСА СА ОЦЕНАМА ЧЛАНОВА ЖИРИЈА:

РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

БОДОВИ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА

МЖ

МС

ДМ

РЈ

МИ

УКУПНО

1.

ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко (РС – БиХ)

5

4

5

5

5

24

2.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш         

5

2

5

5

5

22

3.

ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ – Привлака (Хрватска)

5

3

4

5

5

22

4 – 5.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – Бих)

4

4

4

5

5

22

4 – 5.

 ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

4

4

4

5

5

22

6.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

1

5

5

5

5

21

7.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

5

3

5

5

3

21

8 – 9.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

4

5

4

5

3

21

8 – 9.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

4

3

4

5

5

21

10.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

5

2

3

5

5

20

11.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

4

5

4

5

2

20

12 – 13.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

3

3

4

5

5

20

12 – 13.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

3

3

4

5

5

20

14 – 15.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

4

4

4

5

3

20

14 – 15.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

5

3

4

4

4

20

16 – 17.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

1

4

5

4

5

19

16 – 17.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

4

5

4

5

1

19

18 – 21.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

3

2

4

5

5

19

18 – 21.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

3

2

5

4

5

19

18 – 21.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

3

2

4

5

5

19

18 – 21.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

4

3

2

5

5

19

22.

СТИПАН МЕДО –Запрешић (Хрватска)

4

4

2

4

5

19

23 – 25.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

3

4

3

5

4

19

23 – 25.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

4

3

3

4

5

19

23 – 25.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

4

3

3

5

4

19

26 .

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

5

3

4

5

1

18

27 – 28.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

4

2

2

5

5

18

27 – 28.

ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко (РС – БиХ)

2

2

4

5

5

18

29 – 31.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

5

2

3

5

3

18

29 – 31.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

3

3

2

5

5

18

29 – 31.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ријека

2

3

3

5

5

18

32 – 35.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – Бих)

4

2

3

4

5

18

32 – 35.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

4

2

3

4

5

18

32 – 35.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

4

2

4

5

3

18

32 – 35.

МИЛАН ЖАРКОВАЧКИ – Нови Сад

4

2

4

3

5

18

36.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

3

3

3

4

5

18

37 – 38.

ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ – Привлака (Хрватска)

3

3

4

4

4

18

37 – 38.

МИЛАН ЖАРКОВАЧКИ – Нови Сад

3

3

4

4

4

18

39 – 41.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

4

4

3

5

1

17

39 – 41.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

4

4

3

5

1

17

39 – 41.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

4

4

3

5

1

17

42 – 43.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

4

4

2

5

2

17

42 – 43.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

2

5

4

4

2

17

44 – 45.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

4

2

3

5

3

17

44 – 45.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

2

5

3

4

3

17

46.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

3

3

3

3

5

17

47.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

4

2

4

4

3

17

48 – 49.

СЛАВКО БОВАН - Кикинда

3

4

4

3

3

17

48 – 49.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

3

3

4

4

3

17

50.

ДОБРИВОЈ ЈЕРИКИЋ – Кикинда

2

4

4

5

1

16

51 – 53.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

2

3

4

4

3

16

51 – 53.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

2

3

4

4

16

51 – 53.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

3

2

4

3

4

16

54 – 57.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

1

2

3

5

4

15

54 – 57.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

1

3

2

5

4

15

54 – 57.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

3

4

2

5

1

15

54 – 57.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

1

4

2

5

3

15

58.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

2

4

2

5

2

15

59.

СЊЕЖАНА ШТИМАЦ – Загреб (Хрватска)

2

3

2

3

5

15

60 – 61.

ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко (РС – БиХ)

2

3

4

4

2

15

60 – 61.

СТИПАН МЕДО – Запрешић (Хрватска)

2

3

4

2

4

15

62 – 64.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

3

2

4

3

3

15

62 – 64.

МИЛАН ЖАРКОВАЧКИ – Нови Сад

3

2

4

3

3

15

62 – 64.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

3

2

3

4

3

15

65.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)

3

3

3

3

3

15

66.

ДОБРИВОЈ ЈЕРИНКИЋ – Кикинда

1

5

3

4

1

14

67.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

2

4

2

5

1

14

68.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

3

2

3

5

1

14

69.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

2

2

2

5

3

14

70.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазоова

2

4

2

4

2

14

71 – 72.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

3

3

3

4

1

14

71 – 72.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

3

3

4

3

1

14

73 – 75.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

3

4

2

2

3

14

73 – 75.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

3

4

2

3

2

14

73 – 75.

СТИПАН МЕДО – Запрешић (Хрватска)

2

3

2

4

3

14

76.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

2

2

3

5

1

13

77.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

2

4

2

4

1

13

78.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

1

4

2

3

3

13

79 -80.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

2

3

2

3

3

13

79 – 80.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

2

3

3

3

2

13

81.

ДОБРИВОЈ ЈЕРИНКИЋ – Кикинда

2

3

2

4

1

12

82 – 83.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

3

2

2

3

2

12

82 – 83.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ - Београд

2

3

3

2

2

12

84.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

2

3

2

3

1

11

85.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

1

2

2

2

3

10

Напомена: МЖ – Мирослав Живковић – Јагодина, МС – Милија Стевановић – Београд , ДМ – Драган Матовић – Крагујевац, РЈ – Радослав Јовановић – Смедерево, МИ – Миодраг Иванишевић – Београд

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
ПОСЛЕ ТРЕЋЕГ КОЛА

ПЛА-СМАН

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

БРОЈ БОДОВА

1. КОЛО

2. КОЛО

3. КОЛО

УКУПНО

1.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

25

22

22

69

2.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

25

19

21

65

2.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад          

23

22

19

64

4.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

21

21

19

61

5 – 6.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

19

20

21

60

5 – 6.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

19

19

22

60

7.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

24

16

19

59

8.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

21

17

20

58

9 – 10.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

16

22

17

55

9 – 10.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

20

15

20

55

11.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

24

11

19

54

12.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

17

13

22

52

13 – 15.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

23

13

15

51

13 – 15.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

22

12

17

51

13 – 15.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

20

14

17

51

16.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

15

14

21

50

17.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

21

10

18

49

18.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

17

16

15

48

19.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

15

15

15

45

20.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

-

20

21

41

21.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

16

9

15

40

22.

СТИПАН МЕДО – Запрешић (Хрватска)

-

20

19

39

23 – 26.

МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево

20

18

-

38

23 – 26.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)

23

-

15

38

23 – 26.

ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко (РС – БиХ)

-

14

24

38

23 – 26.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

-

18

20

38

27 – 28.

АНТУН ЈУРИЋ – Аџамовци (Хрватска)

22

9

-

31

27 – 28.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор

15

16

-

31

29.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

-

12

18

30

30.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

-

8

18

26

31 – 32.

БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ – Љубљана (Словенија)

22

-

-

22

31 – 32.

ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ – Привлака (Хрватска)

-

-

22

22

33.

ЈАДРАН ГОЛОИГРА – Бијељина (РС – БиХ)

20

-

-

20

34.

ИСИДОРА МИЛЕТИЋ – Шимановци

-

-

19

19

35.

МИЛАН ЖАРКОВАЧКИ – Нови Сад

-

-

18

18

36.

РАТКО СТОЈКОВИЋ – Београд

17

-

-

17

37 – 38.

КРСТА ИВАНПВ – Бор

16

-

-

16

37 – 38.

ДОБРИВОЈ ЈЕРИНКИЋ – Кикинда

-

-

16

16

39 – 40.

АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ – Крагујевац

-

14

-

14

39 – 40.

НИКОЛА ПЕТКОВСКИ – Скопље (Сев. Македонија)

-

14

-

14

41 – 42.

ДАРКО МАРКОВИЋ – Београд

-

13

-

13

41 – 42.

МИХАЈЛО ЏУЏАР – Руски Крстур

-

13

-

13

43.

МАРЈАН РАДАКОВИЋ – Ниш

-

12

-

12

44.

РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ – Смедерево

-

11

-

11

45 – 46.

ВЕРИЦА РАЈОВИЋ – Ваљево

-

10

-

10

45 – 46.

ПЕРСИДА РАДАК – Вршац

-

10

-

10

      У обзир су узети најбоље пласирани радови учесника.                                                          

П Р И Л О Г: ТЕКСТ РЕШЕЊА И ПОСТАВКИ НАЈБОЉЕ ВРЕДНОВАНИХ РЕБУСА СВИХ 32 ТАКМИЧАРА

ПЛА-СМАН

САСТАВ

АУТОР

1.

ЈАК НЕЈАКОГ РУШИ (јакне, јак, ОГАР, уши)

Драгиша ЦЕТИЋ

2.

КУПИ НЕЛИ СТО «ГАРДИЈАНА» (купине, лист, ОГАР, Дијана)

Мирослав ЦВЕТКОВИЋ

3.

УБОГА РИБАРКА (Уб, ОГАР и барка)

Илија ОЗДАНОВАЦ

4 – 5.

КО ЗА КОГА РАДИ? (Козак, ОГАР, Ади)

Божо МИЉЕВИЋ

4 – 5.

ФИНО ГАРДА НАСТУПА (Фин, ОГАР, Дана, Ступа)

Зоран ТАЦИЋ

6.

ДОЧЕКАО ГАРДИСТУ ШПАЛИР (до чека ОГАР, Дис, туш па Лир)

Небојша ДРАГОМИРОВИЋ

7.

ОГАРАВИО НИКОЛА ИВИ ЛИЦЕ (ОГАР, авиони, кола и вилице)

Славко БОВАН

8 – 9.

ПОТОМЦИ СМО СТАРОГА РОДА (Пот, ом, цис, Мостар, ОГАР, ода)

Зденко ЦАПАН

8 – 9.

УБОГА РАДНИЦА (Уб, ОГАР, ад, Ница)

Верољуб БАБИЋ

10.

ДИНАМО СТАРОГ АРКАДИЈА (дина, Мостар, ОГАР, кадија)

Перо ГАЛОГАЖА

12 – 13.

МАЛЕНКОСТИ МОГА РАДА (Мален, костим, ОГАР, ада)

Драгослав РОСИЋ

14 – 15.

ХОРОГ АРМИНА (хор, ОГАР, мина)

Милосав МАРЈАНОВИЋ

16 – 17.

ДОЧЕКАШЕ СТАРОГА РИБАРА (до чека шестар, ОГАР и бара)

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

18 – 21.

ТЕСТО ГАРФИЛД МЕША (тест, ОГАР, Филд, Меша)

Недјељко НЕДИЋ

18 – 21.

КОГА РАДА ВАРА? («К» ОГАР, ада, «В» ара)

Воја ДОДЕВСКИ

22.

ИМАМО ГАРАНТЕ ЗА ЗАЈАМ (имам, ОГАР, Анте, Заза, Јам)

Стипан МЕДО

23 – 25.

АУТОГАРНИТУРА ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА (аут, ОГАР, нит, ура, дело, ваза, воз, ила)

Исидора МИЛЕТИЋ

23 – 25.

ЈУРИМО СТАРОГ АРСЕНА (Јури, Мостар, ОГАР, Сена)

Зоран МИЛУНОВИЋ

29 – 31.

КОГА РУШИМО САДА? («К» ОГАР, уши, Мосад «А»)

Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ

32 – 35.

ОВЕ НОГАРЕ МУ ДАЛИ (Овен, ОГАР, ему, Дали)

Гојко МАНДИЋ

32 – 35.

ОГАРАВИО НОГАРЕ БРОДАР (ОГАР, авион, ОГАР, Ебро, дар)

Милан ЖАРКОВАЧКИ

36.

УБОГА РОМАНКА ЈЕДЕ САТАРАШ (Уб, ОГАР, Оман, Каје, Деса, Тараш)

Аљоша ВУКОВИЋ

42 – 43.

ВИНО ГАРИ КАСПАРОВ ИМА ЗА ДАР (Вин, ОГАР, Ика, с паровима Задар)

Борис НАЗАНСКИ

44 – 45.

ПОЛАКО ГАРАВИ РИБАРИ (Полак, ОГАР, Авари, Бари)

Томислав ПОПОВИЋ

44 – 45.

ПРОГАР ЈЕ ЛЕПО СЕЛО У СРЕМУ («П», «Р», ОГАР, јеле, посело, ус, «Р», ему)

Јован ВУКОВИЋ

50.

НЕОНАТОЛОГ А РАДИ СА БЕБАМА (неон, атол, ОГАР, Адис Абеба, Ма)

Добривој ЈЕРИНКИЋ

54 – 57.

ГУЦНЕ ПАР ДЕЦИ БЕЛОГА «РИБАРА» (гуц, непар, децибел, ОГАР и бара)

Борис БАБИЋ

59.

УЗО ГАРДИСТ ЕЛИ СИПА (уз ОГАР Дистел и сипа)

Сњежана ШТИМАЦ

62 – 64.

ПИТБУЛ, ДОГА, РИНТИНТИН СУ ПСИ (Пит, Бул, «Д», ОГАР, Ин, Тинтин, суп, си)

Сретен ПЕРИЋ

62 – 64.

ОГАРАВИО НИКОЛА ЧАСЛАВУ ЛИЦЕ (ОГАР, авиони, колач, ас, лав, улице)

Бранислав НИКИЋ

62 – 64.

  ПОЛОГ АРСЕНАЛА (Пол, ОГАР, Сена, ла)

Стјепан ОРЕШИЋ

65.

ОВА СТАРА БАБАРОГА РУШИ БАРИКАДЕ (овас, тараба, бар, ОГАР, уши, Бар и каде)

Јован НЕДИЋ

      Достављајући вам ове резултате срдачно вас поздрављам.
Енигматски савез Србије
Координатор такмичења
Владимир Шари  logo saveza

 

ЈОШ ЧЕТИРИ ДАНА

 

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЧЕТВРТО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ НИКОЛЕ ЧД ПЕШИЋА

6.08.2023.

 

Поштовани љубитељи енигматике,

      Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке, анаграма, ребуса и стиховане загонетке:

      Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;                               
      Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;                                         
      Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;                    
      Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
                                 анаграма.

      У четвртом колу, које се одржава под именом «Меморијал Николе ЧД Пешића» (у знак сећања на врсног састављача загонетака у стиху), задатак је да се састави стихована загонетка (осим анаграма), у којој ће се у решењу налазити у номинативу назив неке загонетке или неког енигматског појма.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Стиховане загонетке пошаљите на емаил координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2 – 22310 – Шимановци, најкасније до 10. августа 2023. године.                                                                                                                

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању загонетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру забаву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић
                                                                                                                                                 Координатор
                                                                                                                 4. Отвореног првенства Србије
у састављању загонетка 2023.


 

В. Додевски

 


  logo saveza

 

 

ИДЕМО У КАЋ

 

 

1.08.2023.

У данашњем 637. броју Политикина "ЕНИГМАТИКА" на другој страни објављује ПОЗИВ Енигматског савеза Србије да заинтересовани енигмати дођу у Каћ на 22. Сусрете енигмата Србије. Захваљујемо редакцији и Драгану НИКОЛИЋУ на овој објави.

 

До сада се прелиминарно пријавило преко 40 енигмата:

1. Бранислав НИКИЋ, 2. Гордана НИКИЋ, 3. Др Јовица ДИНЧИЋ, 4. Михаило ДИНЧИЋ (сви Пожаревац), 5. Миодраг ИВАНИШЕВИЋ (Београд), 6. Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИћ, 7. Владимир ШАРИЋ (обоје из Шимановаца), 8. Драгиша ЈОВАНОВИЋ (Рума), 9. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, 10. Зорица ЈАКОВЉЕВИЋ (обоје из Београда), 11. Верољуб БАБИЋ, 12. Славица БАБИЋ , 13. Драган ЂЕРМАНОВИЋ, 14. Слободанка ЂЕРМАНОВИЋ (сви из Коцељеве), 15. Воја ДОДЕВСКИ, 16. Драгица ДОДЕВСКИ, 17. Милосав МАРЈАНОВИЋ, 18. Миленка МАРЈАНОВИЋ (сви из Ваљева), 19. Радослав ЈОВАНОВИЋ, 20. Љиљана ЈОВАНОВИЋ (обоје из Смедерева), 21. Славко БОВАН, 22. Милијана БОВАН, 23. Вања ТОМАШЕВ (сви из Кикинде), 24. Војин ВУКШИЋ (Београд), 25. Крста ИВАНОВ, 26. Светлана ИВАНОВ, 27. Радомир МАТИЋ (сви из Бора), 28. Ацо ЈАНКОВИЋ, 29. Драган МАТОВИЋ (обојица из Крагујевца), 30. Зоран МИЛОШЕВИЋ (Ћуприја), 31`. Сретен ПЕРИЋ (Лозница), 32. Јадран ГОЛОИГРА (Бијељина - РС БиХ), 33. Марко МАРКОВИЋ (Крупањ), 34. Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ, 35. Софија НЕЦИН (обоје из Новог Сада), 36. Марјан РАДАКОВИЋ, 37. Зоран МИЛУНОВИЋ, 38. Данијела МИЛУНОВИЋ (сви из Ниша), 39. Небојша ДРАГОМИРОВИЋ, 40. Гојко МАНДИЋ, 41. Божо МИЉЕВИЋ (сви Бања Лука, РС БиХ), 42. Мирко СТАНКОВИЋ (Челинац, РС БиХ), 43. Недјељко НЕДИЋ (Угљара, БиХ), 44. Илија ОЗДАНОВАЦ (Привлака, Хрватска), 45. Ратко СТОЈКОВИЋ (Београд)...

 

Подсећамо да је рок за пријаву 15. август до када треба да се уплати смештај : 3.500,00 динара за једнодневни пансион односно 7.000,00 за дводневни пансион.Пријаве се врше на мејл : vlagor5148@gmail.com или телефон 065/9999-212 (Владимир Шарић) а уплате се врше на текући рачун "ОМОРИКЕ ДМ" , Светосавска 47, Каћ: 325-9500- 600045193-77.

Смештај, боравак и исхрана као и састанци и такмичења ће се одржати у објекту "ОМОРИКА".

Пехаре, медаље, плакете и захвалнице ће урадити "МИС ЈОВАНОВИЋ (Салон пехара из Аранђеловца) - златни спонзор Сусрета енигмата Србије.
Удружење грађана "ЛОКАЛИТЕТ" из Новог Сада ће урадити лого 22. СЕС-а, мајице, биоразградиве кесе и друге пропагандне материјале и награде у комплетима "Забавника" и књигама.

Обавештавајући вас о свему овоме и очекујући ваш долазак у Каћ срдачно све поздрављамо.

 

 

Владимир Шарић
председник ЕСС
  


.

 


  logo saveza

 

ЈОШ ДЕСЕТ ДАНА

 

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЧЕТВРТО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ НИКОЛЕ ЧД ПЕШИЋА

1.08.2023.

 

Поштовани љубитељи енигматике,

      Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке, анаграма, ребуса и стиховане загонетке:

      Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;                               
      Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;                                         
      Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;                    
      Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
                                 анаграма.

      У четвртом колу, које се одржава под именом «Меморијал Николе ЧД Пешића» (у знак сећања на врсног састављача загонетака у стиху), задатак је да се састави стихована загонетка (осим анаграма), у којој ће се у решењу налазити у номинативу назив неке загонетке или неког енигматског појма.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Стиховане загонетке пошаљите на емаил координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2 – 22310 – Шимановци, најкасније до 10. августа 2023. године.                                                                                                                

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању загонетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру забаву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић
                                                                                                                                                 Координатор
                                                                                                                 4. Отвореног првенства Србије
у састављању загонетка 2023.


 

В. Додевски

 


  logo saveza

 

 

МИЛУТИНУ У СПОМЕН

27.07.2023.


IN MEMORIAM

 

 

МИЛУТИН (САВА) ТЕПШИЋ
(Сомбор, 11. април 1967 – Кљајићево, јул 2023)


ЛЕП ЋУТИШ (У) ТМИНИ! (Г. Ј. Шарић)

 


Загонетно помало мистично живео је енигматски вундеркинд и вечити момак а умро изненада у 57. години МИЛУТИН ТЕПШИЋ. Нађен је мртав 24. јула пошто се није знало за њега од 16. јула.
Видели смо га и дружили се са њим 25. фебруара у Пећинцима приликом одржавања 2. Седнице Председништва ЕСС. Посебно је био расположен приликом посете Српском музеју хлеба у Пећинцима, где је сликару Јеремији правио анаграме и квадрате. Дошао је да се на Загонетну суботу дружи са колегама и на тај начин ода признање за досадашњи рад ЕСС-у и да истакне да жели да буде члан ЕК Нове загонетке, како би помогао да и са овим клубом буде првак Србије. На заједничкој слици енигмата у Музеју хлеба стајао је испред лика краља Милутина!
Телефоном је на истеку рока диктирао садржај својих радова за 4. Отворено првенство Србије у састављању загонетака : у првом колу његова скандинавка дели 19-25. место од 48 радова 28 аутора а анаграм: ЦЕНИМ ПИЋЕ УЗ БЕЛИ КРУХ, ЈАЈА, ПИЛЕ, МЕСА – СРЕМСКИ РАЈ! (РЕШЕЊЕ: СРПСКИ МУЗЕЈ ХЛЕБА СЛИКАРА ЈЕРЕМИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА) заузима 13. место у конкуренцији 68 анаграма од 37 аутора. После другог кола налазио се на 7 – 10. месту у конкуренцији 42 аутора! Нажалост, није стигао да пошаље ребусе!
Из ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ ЕНИГМАТА (Београд, 2007, ЕСС и Алма) аутора Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА и Јована ВУКОВИЋА сазнајемо детаље из његове основне биографије: ремонтер на железници, дугогодишњи куглаш, воли мистику, квалитетан енигмата, тежи савршенству, веома талентован и перспективан аутор! Дуго година је био веран „Железницама Србије“, све док није пре неколико година напустио посао ремонтера и железницу. Од тада је радио све и свашта.
Забележено је да се преко 20 година бавио куглањем, наступајући за шест клубова, такмичећи се чак и у Првој савезној лиги. Волео је и квизове тако да је у „Музичкој слагалици“ (данас „Слагалици“) учествовао два пута на почетку 1994. и 1995. године и на Трећем каналу РТС-а у емисији „Ко ће кога“. Хоби му је било сакупљање часописа са езотеричном и мистичном садржином.
У књизи „ИСТАКНУТИ СРПСКИ ЕНИГМАТИ“ (Београд, 1999) арх Ивице МЛАЂЕНОВИЋА Милутин ТЕПШИЋ је заступљен на две странице са избором од 26 радова (2 магична квадрата 9 х 9, 5 осмица, 9 седмица, 7 скандинавки..) а о младом енигмати (слика из војничких дана) Архим каже: „У енигматику је ушао у 14. години. Јавио се чувеном „Квизу“ који му у „Поштанском сандучету“ уступа готово пола странице објављујући његов ЧЧЧЧЧЧ магични квадрат 11 х 11. Шест Ч у низу је, у ствари, поднаслов-коментар Милутинове халуцинације и гласи: Читаво чаробњаштво чудесних чаробних четворина – чудотворина. Милутина бих сврстао међу 3 – 4 најталентованија и најперспективнија енигмата на српским просторима.“… „Појава Милутина на јавним енигматским такмичењима широм бивше Југославије и касније на суженим просторима, изазива посебну пажњу. Фаворитом га сматрају и када решава и када саставља.“
Први рад је објавио у „Вјесниковом квизу“ број 275 од 1. септембра 1982. године (горе поменути магични квадрат 11 х 11). Иначе, није много радова објавио, јер је тежио да оствари нешто необично и несвакидашње али енигматски веома вредно. Објавио је преко 1.000 разних састава (магични квадрати, пирамиде, скандинавке, анаграми, осмосмерке и др.) сарађујући у часописима: „Вјесников квиз“, „Еурека“, „Новости енигма“, „Чвор разбибрига“, „Политика Хупер“, „Квиз Браничево“, „Орбис“, „Разонода“, „Пан забавник“, „Кутак“, „Загонетка“, „Замко“, издања ЕК „Пирамида“ и др. Посебно су га интересовали магични квадрати тако да је саставио десетак квадрата 9 х 9, тридесетак „осмица“ и преко 500 „седмица“. Заступљен је у књизи Владете ТРИВУНЦА „МАГИЧНИ КВАДРАТ 7 х 7“ (Београд, Алма, 2007) са 156 магичних квадрата 7 х 7 док  у књизи Бориса АНТОНИЋА „ЗБИРКА КВАДРАТА 7 х 7“ (1930-1991) („Чвор“, Бјеловар, 2019) има 2 одабрана рада. У књизи Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА „ЕНИГМАТСКИ МАГИЧНИ КВАДРАТИ“ (словне „осмице“ и слоговне „петице“) (Београд, ЕСС, 1999) налазимо 4 Тепшићева магична квадрата 8 х 8  а у књизи Бориса АНТОНИЋА „ЗБИРКА КВАДРАТА 8 х 8“ (1934 – 2019) („Чвор“, Бјеловар, 2020) налазимо 3 Тепшићеве „осмице“. У књигама Бориса АНТОНИЋА „ЗБИРКА КВАДРАТА 9 х 9 И ВЕЋИХ“  (1941 – 2020) („Чвор“, Бјеловар, 2020) и „ЗБИРКА СЛОГОВНИХ КВАДРАТА 5 х 5 И ВЕЋИХ“ (1946 – 2022) („Чвор“, Бјеловар, 2022) објављена су три квадрата 9 х 9 и један квадрат 11 х 11 као и један слоговни квадрат 5 х 5. Код Владете ТРИВУНЦА је био омиљен аутор тако је са 8 пирамида Милутин ТЕПШИЋ приказан у књизи „КЛИНОВИ, ПИРАМИДЕ И ВАРИЈАЦИЈЕ“ (Београд, Алма, 2006).
У монографији Ратка Б. СТОЈКОВИЋА „ТРИДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА „ВУК КАРАЏИЋ“ БЕОГРАД (1986 – 2021)“ (УЕ „Вук Караџић“ и ЕСС, Београд, 2023) Милутина ТЕПШИЋА је аутор представио овако: „Ремонтер на железници, може се сматрати једним од оснивача Удружења. У време одржавања Оснивачке скупштине Удружења, био на одслужењу војног рока. Веома квалитетан енигмата-специјалиста за укрштенице. Учествовао као решавач и састављач на свим такмичењима Удружења и Енигматског савеза Србије и освајао висока места“.
Дуго година је био члан Енигматског друштва „Др Ђорђе Натошевић“ из Сомбора и Удружења енигмата „Вук Караџић“ из Београда а последњих година био је члан Енигматског клуба „Пирамида“ из Новог Сада. Такмичећи се за поменуте енигматске асоцијације освајао је титуле екипног и појединачног првака Србије у решавању и састављању загонетака. Првак Србије у решавању загонетака био је још 1991. године а био је троструки првак Србије у састављању загонетака на Сусретима енигмата Србије (2007 2009 и 2010 године). Учествовао је на преко 15 Сусрета енигмата Србије и један је од најуспешнијих такмичара што је забележено у АЛМАНАХУ СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ 1-17 (1998-2017) (ЕСС, ЕК Бор, приређивач Крста ИВАНОВ, Бор, 2017). На Енигматским колонијама у Сомбору био је стални учесник и један од вишеструких победника а присуствовао је и већем броју Сусрета загонетача Југославије.
Представљен је у више публикација: у „СВЕТУ АНАГРАМА“ Зорана РАДИСАВЉЕВИЋА (Београд, Дивит, 2004)  анаграмом БАШ СТЕ ВЕЧНО РАТОВАЛИ (БРАЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ), једном скандинавком са две белине 7 х 6 и са три пирамиде; у „ЕРОТЕЦИ“ Славка БОВАНА („Чвор“, Бјеловар, 2021) је на више слика и у више прича; у „МАМУТСКОЈ СКАНДИВЦИ“ Славка БОВАНА и сарадника (Кикинда, 2012) има два састава; у „ЛЕКСИКОНУ СРПСКИХ ЕНИГМАТА“ (Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Јован ВУКОВИЋ, ЕСС и Алма, Београд, 2007) посвећена му је 374. страна са сликом уз објављена 4 рада (квадрати 8 х 8 и 9 х 9 и два анаграма); у „БИБЛИОГРАФИЈИ СРПСКЕ ЕНИГМАТИКЕ“ Марјана РАДАКОВИЋА (Београд, ЕСС, Алма, 2012) спомиње се у три одреднице; у књизи „УКРШТАЊЕ РЕЧИ У СРПСКОЈ ЕНИГМАТИЦИ“ (Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Јован ВУКОВИЋ, Миодраг ТОШИЋ; Београд, 2014) објављена му је укрштеница 7 х 7;
Награђиван од клубова у којима је био члан (ЕУ „Чвор“ из Бјеловара доделио му је звање загонетача „А“ разреда на почетку енигматског рада; диплома за 20 година чланства у УЕ „Вук Караџић“…) а од Енигматског савеза Србије је добио Сребрну повељу.
Последњи енигматски скуп коме је присуствовао била је 22. Енигматска колонија у Сомбору почетком јуна.
Сахрањен је на гробљу у Кљајићеву 26. јула где му је и група енигмата одала пошту. Oстаје успомена на изузетног, ведрог и увек спремног на шалу и енигматска надмудривања МИЛУТИНА ТЕПШИЋА.

 

 

Нека му је вечна слава и хвала.

 


В. Шарић

 

  

 


 

 

  

  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

23.07.2023.


Изашао је ВЕСНИК br. 77, који можете преузети ОВДЕ.

В. Д.

 

 

  

 

  logo saveza

 

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЧЕТВРТО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ НИКОЛЕ ЧД ПЕШИЋА

 

21.07.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Пећинци – Шимановци
20. јули 2023. године

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЧЕТВРТО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ НИКОЛЕ ЧД ПЕШИЋА

Поштовани љубитељи енигматике,

      Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке, анаграма, ребуса и стиховане загонетке:

      Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;                               
      Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;                                         
      Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;                    
      Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
                                 анаграма.

      У четвртом колу, које се одржава под именом «Меморијал Николе ЧД Пешића» (у знак сећања на врсног састављача загонетака у стиху), задатак је да се састави стихована загонетка (осим анаграма), у којој ће се у решењу налазити у номинативу назив неке загонетке или неког енигматског појма.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Стиховане загонетке пошаљите на емаил координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2 – 22310 – Шимановци, најкасније до 10. августа 2023. године.                                                                                                                

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању загонетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру забаву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић
                                                                                                                                                 Координатор
                                                                                                                 4. Отвореног првенства Србије
у састављању загонетка 2023.


 

 
 


 


logo saveza

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА"

20.07.2023.

Logo 1

Е Н И Г М А Т С К И  К Л У Б
«Н О В А   З А Г О Н Е Т К А»

О  р  г  а  н  и  з  у  ј  е    т  р  а  д  и  ц  и  о  н  а  л  н  о

ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВЉАЊУ
СЛОВНИХ РЕБУСА И ИНДИРЕКАТА
11.«Меморијал Србољуба Станковића»

Такмичење се организује у следећим дисциплинама:

Vertical Scroll: 1. Чист словни ребус  (једнословни, вишесловни  или са речима)  2. Комбиновани  словни ребус  (са словима, бројевима, знацима, симболима)  3. Индирект  у свим варијантама (синоним поставке, израз који се логички наслања на поставку или произилази из ње, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке  и слично)   

 

 

 

Општа такмичарска правила:

  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина,
      са највише 10 састава по једној и са највише три ауторске
      шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и
      потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру
      А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним
      правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева  
      предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност,
      маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и
      ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће «економичност»
      рада, тј. разлика између броја слова решења и броја слова у
      поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке,
      синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или
      наглашавање одређених делова синонима или асоцијације
      поставке и слично.
  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције
      биће дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

Општи услови конкурса:

  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен.
      Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа
      у такмичењу.
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија
      и одређивања коначног пласмана.
  3. За све такмичарске дисциплине, за ауторе три најбоље пласирана
      састава, биће обезбеђене одговарајуће награде.
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка»
      (за Мирослава Лазаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија
      Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.
  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити  
      идентификацију шифре, са именом и презименом аутора,
      кућном и електронском адресом и бројем телефона.
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2023. године.

Београд, 20. јули 2023. године
  
                                       Председништво ЕК «Нова загонетка» 


logo saveza  

 

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ДРУГОГ КОЛА
4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
«МЕМОРИЈАЛ МИЛАНА МИЛИНА» – САСТАВЉАЊЕ АНАГРАМА НА ТЕМУ «СРПСКИ МУЗЕЈ ХЛЕБА СЛИКАРА ЈЕРЕМИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА», КОЈЕ ЈЕ ТРАЈАЛО ОД 20. МАЈА ДО 20. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ

17.07.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 15. јули 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 7/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА, СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
УЧЕСНИЦИМА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ДРУГОГ КОЛА
4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
«МЕМОРИЈАЛ МИЛАНА МИЛИНА» – САСТАВЉАЊЕ АНАГРАМА НА ТЕМУ «СРПСКИ МУЗЕЈ ХЛЕБА СЛИКАРА ЈЕРЕМИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА», КОЈЕ ЈЕ ТРАЈАЛО ОД 20. МАЈА ДО 20. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ

      Учествовало је 37 енигмата са 68 анаграма. Радови су обројчани од 1 до 68, поређани по азбучном реду првог слова анаграма и достављени члановима жирија који су чинили: ДРАГАН ЛОЈАНИЦА, ВАЊА ТОМАШЕВ, РАДЕНКО РАКОВИЋ, МИЛИЈА СТЕВАНОВИЋ И ДРАГАН МАТОВИЋ. Чланови жирија су оцењивали анаграме оценама од 1 до 5 (по Правилнику такмичења ЕСС).

      ПОБЕДНИК ЈЕ ОДРЕЂЕН НА ОСНОВУ ЧЛАНА 33 ПРАВИЛНИКА О ТАКМИЧЕЊИМА ЕСС (У случају истог броја бодова, поредак се утврђује на основу више добијених петица, па четворки и тако редом). ПОБЕДНИК ЈЕ МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ ИЗ НИША, ИСПРЕД ЗОРАНА РАДИСАВЉЕВИЋА ИЗ НОВОГ САДА И БОРИСА НАЗАНСКОГ ИЗ ЗАГРЕБА СА 22 БОДА. ПЕХАР ПРИПАДА МИРОСЛАВУ ЦВЕТКОВИЋУ, А МЕДАЉЕ ДОБИЈАЈУ ТРОЈИЦА ПРВОПЛАСИРАНИХ.

КОНАЧАН ПЛАСМАН СВИХ АНАГРАМА И АУТОРА СА ОЦЕНАМА ЖИРИЈА:

РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

ПОЕНИ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА

ДЛ

ВТ

РР

МС

ДМ

УКУПНО

1.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

5

5

2

5

5

22

2.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад          

5

4

3

5

5

22

3.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

5

4

4

4

5

22

4.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

5

4

4

3

5

21

5.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

4

5

5

3

4

21

6 – 8.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

4

5

5

3

3

20

6 – 8.

СТИПАН МЕДО – Запрешић (Хрватска)

5

4

5

3

3

20

6 – 8.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

3

4

5

3

5

20

9.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад

4

4

3

5

4

20

10 – 12.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

3

4

4

3

5

19

10 – 12.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

5

4

3

4

3

19

10 – 12.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

4

4

3

3

5

19

13.

МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево

4

5

5

2

2

18

14.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

5

3

5

3

2

18

15 – 16.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

4

3

5

3

3

18

15 – 16.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

5

4

3

3

3

18

17.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

4

4

4

2

4

18

18.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

4

5

2

4

2

17

19.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

3

4

2

3

5

17

20 – 21.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

4

4

4

2

3

17

20 – 21.

МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево

4

4

4

3

2

17

22.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

5

2

2

3

4

16

23 – 24.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор

3

4

2

3

4

16

23 – 24.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

4

3

4

3

2

16

25.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор

4

3

3

3

3

16

26 – 27.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

2

4

4

2

3

15

26 – 27.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

2

2

4

3

4

15

28 – 29.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

3

4

3

2

3

15

28 – 29.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

3

3

3

2

4

15

30.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

2

5

4

1

2

14

31 – 32.

АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ – Грошница (Крагујевац)

3

4

1

4

2

14

31 – 32.

НИКОЛА ПЕТКОВСКИ – Скопље (Сев. Македонија)

4

4

1

3

2

14

33.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нову Сад

4

3

1

3

3

14

34 – 36.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

4

3

2

2

3

14

34 – 36.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

3

2

3

2

4

14

34 – 36.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева 

4

3

2

2

3

14

37.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

4

1

3

1

4

13

38.

МИХАЈЛО ЏУЏАР – Руски Крстур

4

3

2

1

3

13

39.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

2

3

4

2

2

13

40 – 42.

ДАРКО МАРКОВИЋ – Београд

3

3

3

2

2

13

40 – 42.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

3

3

3

2

2

13

40 – 42.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

3

3

2

2

3

13

43 – 44.

МАРЈАН РАДАКОВИЋ – Ниш

4

2

3

1

2

12

43 – 44.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

2

2

3

1

4

12

45 – 49.

АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ – Грошница (Крагујевац)

2

2

2

3

3

12

45 – 49.

ДАРКО МАРКОВИЋ – Београд

3

3

2

2

2

12

45 – 49.

ДАРКО МАРКОВИЋ – Београд

3

2

3

2

2

12

45 – 49.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

3

2

2

2

3

12

45 – 49.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

2

2

3

2

3

12

50.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

3

4

1

1

2

11

51.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

4

2

2

1

2

11

52 – 53.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

3

3

2

1

2

11

52 – 53.

РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ – Смедерево

3

2

1

3

2

11

54 – 56.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

2

2

2

3

2

11

54 – 56.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор

2

2

3

2

2

11

54 – 56.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

2

2

3

2

2

11

57.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

4

2

1

1

2

10

58 – 61.

МАРЈАН РАДАКОВИЋ – Ниш

3

2

2

1

2

10

58 – 61.

ВЕРИЦА РАЈОВИЋ – Ваљево

2

2

3

1

2

10

58 – 61.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

2

2

3

1

2

10

58 – 61.

ПЕРСИДА РАДК – Вршац

2

2

3

1

2

10

62 – 63.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

2

2

2

2

2

10

62 – 63.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

2

2

2

2

2

10

64 – 65.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

2

2

1

2

2

9

64 – 65.

АНТИН ЈУРИЋ – Аџамовци (Хрватска)

2

2

1

2

2

9

66 – 68.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

2

1

2

1

2

8

66 – 68.

МАРЈАН РАДАКОВИЋ – Ниш

2

2

1

1

2

8

66 – 68.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

2

2

1

1

2

8

Напомена: ДЛ – Драган Лојаница, ВТ – Вања Томашев, РР – Раденко Раковић, МС – Милија Стевановић,
ДМ – Драган Матовић

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
ПОСЛЕ ДРУГОГ КОЛА

ПЛА-СМАН

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

БРОЈ ПОЕНА ПО КОЛИМА

1. КОЛО

2. КОЛО

УКУПНО

1.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш

25

22

47

2.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад          

23

22

45

3.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

25

19

44

4.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш

21

21

42

5.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)

24

16

40

6.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда

19

20

39

7 – 10.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

19

19

38

7 – 10.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)

16

22

38

7 – 10.

МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево

20

18

38

7 – 10.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац

21

17

38

11.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)

23

13

36

12 – 13.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево

24

11

35

12 – 13.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

20

15

35

14 – 15.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова

22

12

34

14 – 15.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд

20

14

34

16.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)

17

16

33

17 – 19.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

21

10

31

17 – 19.

АНТУН ЈУРИЋ – Аџамовци (Хрватска)

22

9

31

17 – 19.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор

15

16

31

20 – 21.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац

15

15

30

20 – 21.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник

17

13

30

22.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева

15

14

29

23.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница

16

9

25

24.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)

23

-

23

25.

БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ – Љубљана (Словенија)

22

-

22

26 – 28.

ЈАДРАН ГОЛОИГРА – Бијељина (РС – БиХ)

20

-

20

26 – 28.

СТИПАН МЕДО – Запрешић (Хрватска)

-

20

20

26 – 28.

ЗДЕНКО ЦАПАН – Карловац (Хрватска)

-

20

20

29.

МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ – Ваљево

-

18

18

30.

РАТКО СТОЈКОВИЋ – Београд

17

-

17

31.

КРСТА ИВАНОВ – Бор

16

-

16

32 – 33.

АКЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ – Грошница (Крагујевац)

-

14

14

32 – 33.

НИКОЛА ПЕТКОВСКИ – Скопље (Сев. Македонија)

-

14

14

34 – 35.

ДАРКО МАРКОВИЋ – Београд

-

13

13

34 – 35.

МИХАЈЛО ЏУЏАР – Руски Крстур

-

13

13

36 – 37.

АЉОША ВУКОВИЋ – Шибеник (Хрватска)

-

12

12

36 – 37.

МАРЈАН РАДАКОВИЋ – Ниш

-

12

12

38.

РАДОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ - Смедерево

-

11

11

39 – 40.

ВЕРИЦА РАЈОВИЋ – Ваљево

-

10

10

39 – 40.

ПЕРСИДА РАДАК – Вршац

-

10

10

41.

ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)

-

8

8

      У обзир су узети најбоље пласирани радови учесника.                                                            

П Р И Л О Г: СЕДАМНАЕСТ НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНИХ АНАГРАМА

ПЛА-СМАН

САСТАВ

АУТОР

1.

МЕСЕЋИ, ЈА ПРИКАЗУЈЕМ СПЕЦИЈАЛНИ БЕЛИ КРУХ СРЕМА.

Мирослав ЦВЕТКОВИЋ

2.

ПЕКАРСКИ ЗНАЛЦИ СПРЕМАЈУ ЈУБИЛЕЈ, МЕСИЋЕ МАХЕРИ!

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

3.

ПЕКАР САМ И ЗАМЕЋУЈЕМ: СЈАЈИ СЕ ЛЕП БЕЛИ И ЦРНИ КРУХ.

Борис НАЗАНСКИ

4.

ЕЛЕМ, СРЕМЦИ СКУПИЛИ – ЗБИР ЈЕ СЈАЈНИХ УМЕЋА ПЕКАРА!

Зоран МИЛУНОВИЋ

5.

УЗ ПРИЈЕМ КЛАСЈА, МЕСЕ И СПРЕМАЋЕ НАЦИЈИ БЕЛИ КРУХ! 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

6 – 8.

САМ ПРИМЕЋУЈЕМ И ЈАСЛЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ЗБИРКЕ КРУХА.

Славко БОВАН

6 – 8.

ПИСАЋЕ МИ СРЕМ ЛЕКЦИЈУ ИЗ ПРЕХРАНЕ, БАЈКУ С ЈЕЛИМА!

Стипан МЕДО

6 – 8.

ПРЕЛЕПИ СЈАЈ ИЗУМА КУЋЕ СРЕМЦИМА БЛИСКИЈЕ ХРАНЕ!

Зденко ЦАПАН

9.

ПРИМЕЋУЈЕ СЕ ИЗ СРЕМА, ЈАК ИМ СПЕЦИЈАЛАН БЕЛИ КРУХ! 

Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ

10 – 12.

ПРИМЕЋУЈЕ СЕ СПЕЦИЈАЛНИ МАЛИ КРУХ ИЗ БАЈКЕ СРЕМА!

Небојша ДРАГОМИРОВИЋ

10 – 12.

СЈАЈАН ЈЕ СКУП И БИЋЕ ПРИМЕР: МАЛЕ МЕСИЛИЦЕ ЗА КРУХ!

Божо МИЉЕВИЋ

10 – 12.

СРЕМУ ПЕКАРЕ МИЛЕ – СЈАЈ ЗБИРКИ СПЕЦИЈАЛНИХ УМЕЋА! 

Зоран МИЛУНОВИЋ

13.

ЦЕНИМ ПИЋЕ УЗ БЕЛИ КРУХ, ЈАЈА, ПИЛЕ, МЕСА – СРЕМСКИ РАЈ!

Милутин ТЕПШИЋ

14.

У СЕКЦИЈИ КУЋЕ ЈЕ СРП, ИЗА ХРПЕ СЛАМЕ ЈЕ АМБАР И МЛИН! 

Зденко ЦАПАН

15 – 16.

ЗБИР ПЕКАРСКИХ УМЕЋА , МЛИН, СЈАЈ ЈЕЛА, УМЕСИ И ПЕРЕЦ. 

Милосав МАРЈАНОВИЋ

15 – 16.

А СЈАЈНЕ ЛИ ЗБИРКЕ СРЕМЦИ ИМАЈУ, ПА ЛЕП КРУХ МЕСИЋЕ! 

Божо МИЉЕВИЋ

17.

ЕЈ, ЛЕП ИМ ЈЕ БИЗНИС СЕЛА: КУЋА ЈЕ С ПРИМЕРЦИМА КРУХА!

Небојша ДРАГОМИРОВИЋ

Енигматски савез Србије
Координатор такмичења

Владимир Шарићlogo saveza  

 

ЈОШ ПЕТ ДАНА

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ТРЕЋЕ КОЛО – МЕМОРИЈАЛ РАДОМИРА МИЋУНОВИЋА

 

15.07.2023.

У трећем колу, које се одржава под именом «Меморијал Радомира Мићуновића» (у знак сећања на врсног састављача ребуса и индиректа), задатак је да се састави класични ребус, у коме ће се у поставци, не у решењу, употребити у номинативу назив места ОГАР, које се налази у општини Пећинци.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Ребусе пошаљите на емаил координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2 – 22310 – Шимановци, најкасније до 20. јула 2023. године.                                                                                                                

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању заго-нетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру за-баву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић
                                                                                                                                                 Координатор
                                                                                                                 4. Отвореног првенства Србије
у састављању загонетка 2023. 


logo saveza  

 

ИДЕМО У КАЋ

 

 

15.07.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Пећинци/Шимановци, 14. јули 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 6/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКИХ КЛУБОВА И СЕКЦИЈА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ
ИДЕМО У КАЋ

      ГОДИШЊИ СКУП ЕНИГМАТА, ТЈ. 22. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У КАЋУ, МЕСТУ ДЕСЕТАК КИЛОМЕТАРА ОД НОВОГ САДА, У ОБЈЕКТУ КОЈИ СЕ ЗОВЕ «ОМОРИКА», А У ОКВИРУ ФИРМЕ «ОМОРИКА ДМ», ЗА КОЈИ ДОМАЋИН ДРАГА МАРЈАНАЦ КАЖЕ ДА ЈЕ ТО «РЕСТОРАН ДОМАЋЕ ХРАНЕ СА ПРЕНОЋИШТЕМ». СУСРЕТИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ВРЕМЕНУ ОД 25. ДО 27. АВГУСТА ОВЕ ГОДИНЕ.

      Ово је договорено на састанку у ресторану «Оморика», коме су присуствовали председник ЕСС Вла-димир ШАРИЋ, власник «Оморике ДМ» Драга МАРЈАНАЦ, председник Удружења «Локалитет» из Новог Сада Ђорђе КОСТИЋ и секретар Шаховског савеза Војводине Петар МИЛИЧЕВИЋ.
Смештај је у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама по цени пуног пансиона од 3.500,00 динара. Цена дводневног аранжмана је 7.000,00 динара. Пријаве и уплате се врше до 15. августа 2023. године, због резервације соба које треба да изврши домаћин «Оморика ДМ».                                    
Уплате се врше на текући рачун: «ОМОРИКА ДМ», Светосавска 47, Каћ: 325-9500-600045193-77.
Пријаве се врше на мејл председника ЕСС Владимира ШАРИЋА: vlagor5149@gmail.com и на услужни мејл «Оморике ДМ»: vesna.trijumf@gmail.com.
Енигмати који долазе из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније и др. могу уплату извршити по доласку на лицу места, с тим да се пријаве до предвиђеног рока.
Удружење «Локалитет» ће урадити лого 22. СЕС-а, мајице, обезбедити био разградиве кесе, хемијске оловке, блокчиће, комплете «Забавника» и књиге «Невен» за награде. Пехаре, медаље, плакете, повеље и захвалнице ће урадити «МИС Јовановић» (Салон пехара) из Аранђеловца. Обезбедиће се награде и у ениг-матској и осталој литератури. Задатке за такмичења припремиће чланови ЕК «Нова загонетка» и ЕК «Срем».

Оквирни програм 22. Сусрета енигмата Србије обухвата следеће:
ПЕТАК – 25. август 2023.
12 – 16 ч – Окупљање и смештај учесника у «Оморици»,                                                               
16 – 17 ч – Коктел добродошлице и договор око организације скупова и такмичења,
17 – 19 ч – Првенство Србије у састављању анаграма,                                                                      
19 – 20,30 ч – Вечера,
21 – 23 ч – Скупштина Енигматског савеза Србије,                                                                     
СУБОТА – 26. август 2023.
8 – 9 ч – Доручак,                                                                                                                                    
9,30 – 10 ч – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ, поздравне речи домаћина и организатора, коктел и заједничко фотографисање,                                                                       
10 – 16 ч – ИЗЛЕТ : Посета Новом Саду, Петроварадину и евентуално Сремским Карловцима,
16 – 17 ч – Ручак,

- 2 -

17 – 19 ч – Првенство Србије у решавању загонетака,
19 – 20 ч – Вечера,
20,30 – 23 ч – Такмичење парова у решавању ребуса и евентуално турнир у квизовци,
НЕДЕЉА – 27. август 2023.
8 – 9 ч – Доручак,
9 – 12 ч – Излет у Каћ и околину (посета Манастиру Ковиљ),                                                               
12 – 13 ч – Шаховски меч «ЈУГОВИЋ» (Каћ) – ЕНИГМАТИ,                                                                      
13 – 15 ч – СВЕЧАНИ РУЧАК, ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА, ПОДЕЛА НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЕСС,
15 ч – ЗАВРШЕТАК 22. СЕС-а и одлазак учесника.

Коначни ПРОГРАМ ће се донети пошто се утврде сви детаљи око могућности посете поменутим објектима за време излета у суботу и недељу.

      Обавештавајући вас о организацији 22. Сусрета енигмата Србије молимо вас да све предлоге и примедбе доставите на мејл председника ЕСС.

 

 

      Очекујући ваше учешће срдачно вас поздрављам.

Енигматски савез Србије 

                                                                                                                    председник   Владимир Шарић
 


logo saveza  

 

 

РЕДОСЛЕД ПРВИХ ДЕСЕТ УЧЕСНИКА ПРВОГ КОЛА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА

 

06.07.2023.
Чланови жирија Меморијала "Миодрага Тошића 23" једногласно су одлучили о редоследу првих десет учесника:
1. Мирослав ЦВЕТКОВИЋ - Ниш (рад број 35) - 25 поена,
2. Небојша ДРАГОМИРОВИЋ - Бања Лука (рад број 37) - 25 поена,
3. Воја ДОДЕВСКИ - Ваљево (рад број 42) - 24 поена,
4. Недјељко НЕДИЋ - Угљара (БиХ) (рад број 39) - 24 поена,
5. Стјепан ОРЕШИЋ - Загреб (Хрватска) (рад број 28) - 23 поена,
6. Јован НЕДИЋ - Бели Манастир (Хрватска) (рад број 19) - 23 поена,
7. Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ - Нови Сад (рад број 43) - 23 поена,
8. Бранко МИЛОВАНОВИЋ - Љубљана (Словенија) (рад број 32) - 22 поена,
9. Јован ВУКОВИЋ - Нова Пазова (рад број 29) - 22 поена,
10. Антун ЈУРИЋ - Аџамовци (Хрватска) (рад број 40) - 22 поена.

 

Жири:

Милосав МАРЈАНОВИЋ,
Драган МАТОВИЋ,
Марјан РАДАКОВИЋ
Дана 29. 6. 2023. 


DANI LUDAJE  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЕНИГМАТСКИ ДАНИ ЛУДАЈЕ

 

06.07.2023.

Enigmatski klub „Kikindapo deveti put, raspisuje tradicionalni sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje“ u tri discipline:

UKRŠTENICA

Sastavite ukrštenicu veličine 11x9 polja bez slike u kojoj je u petom vodoravnom redu upisano: DANI LUDAJE (i crno polje na kraju).  Ukrštenicu NE treba opisivati, ali treba obavezno navesti izvore za manje poznate pojmove. Ove godine imamo specifičan zadatak – svako slovo donosi određen broj bodova. Plasman će biti određen sabiranjem bodova svih upisanih slova, a od tog zbira oduzima se broj crnih polja. Dodatne bodove svaka ukrštenica će dobiti na osnovu enigmatskog kvaliteta ukrštenice (od 1 do 5). Bodovanje slova: 1. A, E, I, O, R, T; 2. K, L, N, P, S, V; 3. B, C, D, J, M, U; 4. Č, Ć, F, G, H, Z; 5. DŽ, Đ, LJ, NJ, Š, Ž.

UKRSTEN

VAŽNO: Da bi ukrštenica bila vrednovana mora zadovoljiti sve uobičajene standarde, svi pojmovi moraju biti enigmatski prihvatljivi za redakcije enigmatskih listova. Skraćenice od tri i više slova nisu dozvoljene.

 

 


ANAGRAM

Sastavite čist anagram od:

ARHITEKTA MILAN TABAKOVIĆ IZ ARADA

(30 slova)

Milan Tabaković (1860-1946) projektovao je tri značajne zgrade u Kikindi koje su deo Gradskog jezgra Kikinde.

REBUS

Sastavite rebus (klasičan sa slikama) sa rešenjem do 25 slova, s tim da u postavci (na slici) koristite najmanje dva od ponuđenih pojmova: AMBAR, BANAT, CREP, GUSLE, IĐOŠ, KINĐA, KOMUNA, MAMUT, MLIN, MOKRIN, NAKOVO, SAJAN, SALAŠ, SOVA (u ovom obliku, NE u padežu). U postavci rebusa (na slikama) dozvoljena su dva dodata (dopisana) slova. Napomena: Kod žiriranja neće biti u prednosti rebusi koji imaju više od dva pojma sa spiska.

Rebuse ne treba crtati. Dovoljno je poslati samo ideju, ali pri sastavljanju treba voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:

1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 3 rada  za svaku disciplinu (dakle 3 x 3). Možete poslati i više radova, a naknadno odabrati one koji idu u konkurenciju.
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: EK “Kikinda”, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
6. Rok za slanje radova: 10.08.2023. do 24 sata.
7. Ocenjivanje će obaviti žiri po izboru EK „Kikinda“.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu pobednik će dobiti pehar i novčanu nagradu – po 5000 dinara. Još nekoliko kvalitetnih sastava biće nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

Kikinda, 01.07.2023.

Predsedništvo EK “Kikinda”
Преузето са блога ЕНИГМАТИКА ТиО

 


logo saveza  

 

 

30.06.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Пећинци – Шимановци
20. јуни 2023. године

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ТРЕЋЕ КОЛО – МЕМОРИЈАЛ РАДОМИРА МИЋУНОВИЋА

Поштовани љубитељи енигматике,

      Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕН-СТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке, анаграма, ребуса и стиховане загонетке:

      Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;                               
      Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;                                         
      Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;                    
      Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
                                 анаграма.

      У трећем колу, које се одржава под именом «Меморијал Радомира Мићуновића» (у знак сећања на врсног састављача ребуса и индиректа), задатак је да се састави класични ребус, у коме ће се у поставци, не у решењу, употребити у номинативу назив места ОГАР, које се налази у општини Пећинци.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Ребусе пошаљите на емаил координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2 – 22310 – Шимановци, најкасније до 20. јула 2023. године.                                                                                                                

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању заго-нетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру за-баву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић
                                                                                                                                                 Координатор
                                                                                                                 4. Отвореног првенства Србије
у састављању загонетка 2023. 


logo saveza  

 

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ПРВОГ КОЛА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА

 

30.06.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 20. јуни 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 5/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА, СЕКЦИЈАМА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
УЧЕСНИЦИМА ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА, ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА ПРВОГ КОЛА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА

      «МЕМОРИЈАЛ МИОДРАГА ТОШИЋА» – САСТАВЉАЊЕ СКАНДИНАВКИ НА ДИМЕНЗИЈЕ 14 х 19 (ЗАЈЕДНО СА ОПИСНИМ ПОЉИМА) СА ИЗРЕЗОМ ЗА СЛИКУ 6 х 7 ПОЉА У БИЛО КОМ УГЛУ, СА ОБАВЕЗОМ ДА СЕ УВРСТЕ ПОЈМОВИ КУПИНОВО И ОБЕДСКА БАРА. ПРВО КОЛО ЈЕ ТРАЈАЛО ОД 15. АПРИЛА ДО 15. МАЈА 2023. ГОДИНЕ.

      Учествовало је 28 енигмата са 48 скандинавки. Радови су обројчени од 1 до 48 и достављени без ознака аутора члановима жирија. Жири су чинили:  ВИДОЈЕ СТЕФАНОВИЋ, МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ, ДРАГАН МАТОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ И МАРЈАН РАДАКОВИЋ. Чланови жирија су оцењивали скандинавке оценама од 1 до 5 (по Правилнику о такмичењима ЕСС).

      ПОБЕДНИЦИ ПРВОГ КОЛА 4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА СУ МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ ИЗ НИША И НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ ИЗ БАЊА ЛУКЕ СА СВИХ 25 ПОЕНА, КОЈИМА ПРИПАДАЈУ ПЕХАРИ, МЕДАЉЕ И ПРИГОДНЕ НАГРАДЕ. НАГРАДЕ ЋЕ ДОБИТИ И ПРВИХ ДЕСЕТ ТАКМИЧАРА А СВИ УЧЕСНИЦИ ЋЕ ДОБИТИ ЗАХВАЛНИЦЕ.

1 – 2. МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ (рад број 35) и НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ (рад број 37) – 25 поена,
3 – 5. НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ (39), МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ (17) и ВОЈА ДОДЕВСКИ (42) по 24 поена,
6 – 9. ЈОВАН НЕДИЋ (19), СТЈЕПАН ОРЕШИЋ (28), НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ  (30) и ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (43)
по 23 поена,
10 – 14. БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ (13), ВОЈА ДОДЕВСКИ (25), ЈОВАН ВУКОВИЋ (29), БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ (32) и
АНТУН ЈУРИЋ (40) са по 22 поена,
15 – 18. МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ (6), ВОЈА ДОДЕВСКИ (22), ДРАГОСЛАВ РОСИЋ (33) и ЗОРАН МИЛУНОВИЋ (34) са
по 21 поеном,
19 – 25. ПЕРО ГАЛОГАЖА (1), ЈАДРАН ГОЛОИГРА (9), ЈАДРАН ГОЛОИГРА (20), НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ (23),
МИЛУТИН ТЕПШИЋ (38), ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (41) и ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ (45) по 20 поена,
26 – 30. БОЖО МИЉЕВИЋ (2), МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ (5), БОЖО МИЉЕВИЋ (12), ДРАГОСЛАВ РОСИЋ (31),
СЛАВКО БОВАН (46) по 19 поена,
31 – 32. СЛАВКО БОВАН (24) и ЗОРАН МИЛУНОВИЋ (48) по 18 поена,
33 – 37. РАТКО СТОЈКОВИЋ (3), МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ (4), БОРИС БАБИЋ (7), ЗОРАН ТАЦИЋ (15) и СЛАВКО
БОВАН (36) по 17 поена,
38 – 41. БОРИС НАЗАНСКИ (11), КРСТА ИВАНОВ (14), ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (26) и СРЕТЕН ПЕРИЋ (47) по 16
поена,
42 – 46. ВЕРОЉУБ БАБИЋ (8), РАДОМИР МАТИЋ (10), БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ (21), БРАНИСЛАВ НИКИЋ (27) и
РАТКО СТОЈКОВИЋ (44) по 15 поена,
47. РАТКО СТОЈКОВИЋ (18) – 14 поена и
48. ЈОВАН ВУКОВИЋ (16) – 13 поена.

 

ПОПИС СВИХ РАДОВА СА ОЦЕНАМА ЧЛАНОВА ЖИРИЈА:

РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – МЕСТО УЧЕСНИКА

ПОЕНИ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА

ВС

ММ

ДМ

АЈ

МР

УКУПНО

1.

ПЕРО ГАЛОГАЖА – Ријека (Хрватска)

5

5

2

4

4

20

2.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)          

4

4

4

3

4

19

3.

РАТКО СТОЈКОВИЋ  – Београд

4

4

3

2

4

17

4.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

4

4

3

3

3

17

5.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

5

4

3

4

3

19

6.

МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ – Београд

5

4

5

3

4

21

7.

БОРИС БАБИЋ – Цриквеница (Хрватска)              

5

4

2

3

3

17

8.

ВЕРОЉУБ БАБИЋ – Коцељева                                  

4

4

3

1

3

15

9.

ЈАДРАН ГОЛОИГРА – Бијељина (РС – БиХ)

5

4

3

4

4

20

10.

РАДОМИР МАТИЋ – Бор                                             

4

4

3

1

3

15

11.

БОРИС НАЗАНСКИ – Загреб (Хрватска)                    

4

4

2

2

4

16

12.

БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)             

5

4

4

2

4

19

13.

БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ – Љубљана (Словенија)

5

5

4

3

5

22

14.

КРСТА ИВАНОВ – Бор                                                      

4

3

3

2

4

16

15.

ЗОРАН ТАЦИЋ – Ресник                                                 

5

3

3

3

3

17

16.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова                                

4

3

2

1

3

13

 

17.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш                                   

5

5

4

5

5

24

18.

РАТКО СТОЈКОВИЋ – Београд                                      

5

3

2

1

3

14

19.

ЈОВАН НЕДИЋ – Бели Манастир (Хрватска)            

5

5

4

4

5

23

20.

ЈАДРАН ГОЛОИГРА – Бијељина (РС – БиХ)              

5

4

3

4

4

20

21.

БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ – Љубљана (Словенија) 

4

3

2

2

4

15

22.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево                                            

5

4

4

4

4

21

23.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ) 

4

4

4

5

3

20

24.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда                                           

4

3

3

4

4

18

25.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево                                             

5

4

5

4

4

22

26.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад                           

4

3

2

4

3

16

27.

БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац                               

4

3

2

3

3

15

28.

СТЈЕПАН ОРЕШИЋ – Загреб (Хрватска)                         

5

4

4

5

5

23

29.

ЈОВАН ВУКОВИЋ – Нова Пазова                                   

5

5

3

4

5

22

30.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)   

5

4

5

5

4

23

31.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац                                           

5

4

3

3

4

19

32.

БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ – Љубљана (Словенија)   

5

4

4

5

4

22

33.

ДРАГОСЛАВ РОСИЋ – Шабац                                           

4

5

3

4

5

21

34.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш                                              

5

4

4

4

4

21

35.

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ – Ниш                                       

5

5

5

5

5

25

36.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда                                              

5

4

2

3

3

17

37.

НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука (РС – БиХ)   

5

5

5

5

5

25

38.

МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево                                  

5

3

4

4

4

20

39.

НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара (БиХ)                                

5

5

4

5

5

24

40.

АНТУН ЈУРИЋ – Аџамовци (Хрватска)                           

5

5

4

3

5

22

41.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад       

4

4

4

5

3

20

42.

ВОЈА ДОДЕВСКИ – Ваљево                                                

5

5

4

5

5

24

43.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад                              

5

4

4

5

5

23

44.

РАТКО СТОЈКОВИЋ – Београд                                           

4

3

2

3

3

15

45.

ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ – Београд                                     

5

4

3

4

4

20

46.

СЛАВКО БОВАН – Кикинда                                               

5

4

3

4

3

19

47.

СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница                                                 

5

4

2

2

3

16

48.

ЗОРАН МИЛУНОВИЋ – Ниш                                               

5

4

2

4

3

18

Напомена: ВС – Видоје Стефановић, ММ – Милосав Марјановић, ДМ – Драган Матовић, АЈ – Александар Јанковић, МР – Марјан Радаковић.

ПЛАСМАН УЧЕСНИКА 4.ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
ПОСЛЕ ПРВОГ КОЛА

1 – 2. Мирослав ЦВЕТКОВИЋ и Небојша ДРАГОМИРОВИЋ – 25 поена,
3 – 4. Недјељко НЕДИЋ и Воја ДОДЕВСКИ – 24 поена,
5 – 7. Јован НЕДИЋ, Стјепан ОРЕШИЋ и Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ – 23 поена,
8 – 10. Бранко МИЛОВАНОВИЋ, Јован ВУКОВИЋ, Антун ЈУРИЋ – 22 поена,
11 – 13. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Драгослав РОСИЋ и Зоран МИЛУНОВИЋ – 21 поен,
14 – 17. Перо ГАЛОГАЖА, Јадран ГОЛОИГРА, Милутин ТЕПШИЋ и Томислав
             ПОПОВИЋ – 20 поена,
18 – 19. Божо МИЉЕВИЋ и Славко БОВАН – 19 поена,
20 – 22. Ратко СТОЈКОВИЋ, Борис БАБИЋ и Зоран ТАЦИЋ – 17 поена,
23 – 25. Борис НАЗАНСКИ, Крста ИВАНОВ и Сретен ПЕРИЋ – 16 поена,
26 – 28. Верољуб БАБИЋ, Радомир МАТИЋ и Бранислав НИКИЋ – 15 поена.

      У обзир су узети најбоље пласирани радови учесника.

КООРДИНАТОР
4. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА 2023.
ВЛАДИМИР ШАРИЋ

 


 

 

   

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБУСТАВЉЕНО ИЗЛАЖЕЊЕ "НОВОСТИ ЕНИГМЕ"

 

24.05.2023.

Драги решавачи, читаоци, енигмате...
За лоше вести никад није добро време. И сами изненађени, оклевали смо неколико дана да вам их саопштимо, у покушају да прихватимо неминовност.
Одлуком пословодства Компаније "Новости", од 15. маја 2023, обустављени су припрема, штампање и дистрибуција већине ревијалних издања у оквиру Компаније, а између њих и "Новости Енигме".
То у пракси значи да се "Новости Енигма" неће појавити на киосцима у четвртак, 1. јуна, како сте очекивали, и како је било редовно у претходне 72 године њеног постојања.
Времена за штампу, посебно енигматску, су тешка, претешка. Осиромашени џепови наших читалаца и решавача, на жалост, нису били довољни да нам обезбеде опстанак.
Редакција "Новости Енигме"се захваљује свим својим енигматским сарадницима, активним и "пензионисаним", на преданом и одговорном раду, времену, знању, па и здрављу поклоњеном "Новости Енигми".
Редакција "Новости Енигме" се посебно захваљује свим верним читаоцима и решавачима, који су годинама и деценијама, својом верношћу, сугестијама, заинтересованошћу... чинили да "Новости Енигма" буде боља.

 

 
Преузето са сајта "Новости Енигме"


 


  logo saveza

 

 

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ДРУГО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ МИЛАНА МИЛИНА

20.05.2023.

 

Поштовани љубитељи енигматике,


Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕН-
СТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке,
анаграма, ребуса и стиховане загонетке:


Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;
Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;
Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;
Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
анаграма.


У првом колу, које је одржано под именом «Меморијал Миодрага Тошића» (у знак сећања на врсног
састављача укрштеница и уредника «Новости енигме» из Београда), задатак је био да се састави скан-
динавка на димензије 14 х 19 (заједно са описним пољима), каква се објављује у часопису «Новости
енигма» од маја ове године. Изрез за слику требало је да буде 6 х 7 поља у било ком углу, а речи нису
могле да улазе у рубна поља скандинавке. Скандинавка је морала да садржи два тематска појма: ОБЕДСКА
БАРА и КУПИНОВО.
Учествовало је 29 аутора са 47 радова који се налазе код чланова жирија на оцењи-
вању.
У другом колу, које се одржава под именом «Меморијал Милана Милина» (у знак сећања на врсног
састављача анаграма и загонетака налик њима), задатак је да се састави чист анаграм на тему:


СРПСКИ МУЗЕЈ ХЛЕБА СЛИКАРА ЈЕРЕМИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА (41 слово).


Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Анаграме (преметаљке) пошаљите на
емаил координатора Владимира Шарића:vlagor5149@gmail.com или на адресу : Владимир Шарић,
Прховачка 2 – 22310 – Шимановци,
најкасније до 20. јуна 2023. године.
Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању заго-
нетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а
награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком
појединачном колу. Компанија «Новости», која увек подржава активности ЕСС, обезбедиће књиге из свог
издавачког фонда. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.
Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру за-
баву и успешне резултате.


Срдачан поздрав.

 

 

 

Председник ЕСС
Владимир Шарић

 

 

 


  logo saveza

 

 

ЈОШ ПЕТ ДАНА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА
ПРВО КОЛО - МЕМОРИЈАЛ МИОДРАГА ТОШИЋА 
САСТАВЉАЊЕ СКАНДИНАВКИ

 

10.05.2023.

Пет дана пре рока завршетка Првенства Србије у састављању скандинавки учешће је потврдило 15 енигмата са око 30 радова: БАБИЋ Борис - Цриквеница (Хрватска), БОВАН Славко - Кикинда, ВУКОВИЋ Јован - Нова Пазова, ДОДЕВСКИ Воја - Ваљево, ДРАГОМИРОВИЋ Небојша - Бања Лука (Република Српска - Б и Х), ИВАНОВ Крста - Бор, ЈУРИЋ Антун - Аџамовци (Хрватска), ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав - Београд, МИЛОВАНОВИЋ Бранко - Љубљана (Словенија), МИЉЕВИЋ Божо - Бања Лука (Република Српска - Б и Х), НЕДИЋ Недјељко - Угљара (Б и Х), РАДИСАВЉЕВИЋ Зоран - Нови Сад, СТОЈКОВИЋ Ратко - Београд, ТАЦИЋ Зоран - Ресник и ЦВЕТКОВИЋ Мирослав - Ниш.

 

Позивамо енигмате да учествују у првом колу Првенства Србије у састављању загонетака - Меморијал Миодрага Тошића - састављање скандинавки а рок за слање радова је до 15. маја. 

 

Председник ЕСС
Владимир Шарић

 

 

 


ЈОШ ДЕСЕТ ДАНА

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ПРВО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ МИОДРАГА ТОШИЋА

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; enigmatskisavezsrbije@gmail.com
Web Site: www.ess.org.rs

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 1
Културни центар Пећинци,
10. април 2023. године

 

Поштовани љубитељи енигматике,

      Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке, анаграма, ребуса и стиховане загонетке:

      Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;                               
      Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;                                          
      Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;                    
      Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
                                 анаграма.

      У првом колу, које се одржава под именом «Меморијал Миодрага Тошића» (у знак сећања на врсног састављача укрштеница и уредника «Новости енигме» из Београда), задатак је да се састави скандинавка на димензије 14 х 19 (заједно са описним пољима), каква ће се објављивати у часопису «Новости енигма» од маја ове године. Изрез за слику треба да буде 6 х 7 поља у било ком углу, а речи не могу да улазе у рубна поља скандинавке. Скандинавка мора да садржи два тематска појма: ОБЕДСКА БАРА и КУПИНОВО.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Скандинавке треба припремити као што је уобичајено, са навођењем извора за мање познате појмове. Тако припремљене скандинавке пошаљите на мејл координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2, 22310 Шимановци, најкасније до 15. маја 2023. године.

      Чланови жирија биће накнадно одређени.

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању загонетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Компанија «Новости», која увек подржава активности ЕСС, обезбедиће књиге из свог издавачког фонда. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру забаву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић

Председник Енигматског савеза Србије

   logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

3.05.2023.


Изашао је ВЕСНИК br. 76, који можете преузети ОВДЕ.

В. Д.

 


  

 

ЖЕЉКО ДИМОВИЋ

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ СОМБОРА

 

3.05.2023.

 

 


Данас је Енигматско друштво "Др Ђорђе Натошевић" добило обавештење да је Град Сомбор определио средства за наш пројекат с којим смо конкурисали на Јавном позиву за финансирање и суфинансирање манифестација од значаја, те да нам је тражена сума у потпуности одобрена. 
Радује чињеница да из године у годину локална власт цени наш рад и препознаје значај енигматике за културу. Средства ће бити утрошена за организацију 22. "Енигматске колоније". 
Смештај за учеснике 22. "Енигматске колоније", која ће бити одржана од 03. до 04. јуна, обезбеђен је у сомборском хотелу "Barcode". 
Због благовремене резервације смештајних капацитета, молим све заинтересоване за овогодишњу манифестацију да пријаве своје учешће најкасније до 29. маја.

 

Жељко Димовић


 

 


  

 

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ

ОРГАНИЗУЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ У РЕШАВАЊУ АНАГРАМА ТУРА 29

 

13.04.2023.

Зоран Радисављевић, поводом 40 година бављења енигматиком, у четвртак (данас) 13. априла, на блогу ШМЕК организује ново такмичење у решавању анаграма, ТУРА 29. Припремљено је 50 анаграма, а турнир се одвија по уобичајеним правилима, од 20 часова до поноћи. Љубитељи енигматике који цене вишедеценијско стваралаштво енигмате Зорана Радисављевића, могу уживати у овој игри словима.
https://chessandpuzzles.blogspot.com/

Поред поменутог јубилеја, ових дана Зоран Радисављевић прославља 52. рођендан, па ће у уторак 18. априла организовати и једно енигматско-квизашко окупљање у Новом Саду, слично некадашњим скуповима које је приређивао у београдском ресторану "Орао". Том приликом биће додељене награде учесницима Међународног првенства Србије за анаграмисте и одржан квиз који припрема у сарадњи с Крешимиром Сучевић-Међералом, познатим ловцем из "Потјере". Нема сумње да госте очекује лепо дружење и забава, а о детаљима ће бити обавештени ових дана када буде резервисан термин на погодној локацији.

ДОБРО ДОШЛИ И УГОДНА ЗАБАВА!


 

 


logo saveza  vuk

 

МОНОГРАФИЈА РАТКА СТОЈКОВИЋА

ТРИДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ"

(1986 - 2021)

 

11.04.2023.

 

Монографија Ратка СТОЈКОВИЋА "ТРИДЕСЕТПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ" (1986 - 2021)" се може набавити код аутора Ратка СТОЈКОВИЋА (телефони: 064/506-98-36 и 011/675-01-35; мејл: storat38@gmail.com) по цени од 1.000,00 динара. Такође, код Ратка СТОЈКОВИЋА се могу набавити "ЕНИГМАТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЛИЧНОСТИ И ДЕЛА", ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ (ЕСС, Београд, 2022) и "ЛЕКСИКОН ЛИТЕРАТА ЛАУРЕАТА", трећа књига, српске књижевне награде 2011 - 2015 (Аутор и ЕСС, Београд, 2016) по заједничкој цени од 500,00 динара.

 

 

 


  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

НОВОСТИ ЕНИГМА

10.04.2023.

Драги састављачи:

Од првомајског броја (биће у продаји од 28. априла), "Енигма" ће бити објављивана на новом формату, А4, што је нешто већи формат него до сада.

То значи да се мењају и димензије мрежа великих радова.
Нове димензије можете наћи на нашем сајту, у секцији САРАДНИЦИ - МРЕЖЕ, где су оне најчешће коришћене дате и у ПДФ формату, како бисте могли да их одштампате.

Димензије малих радова се не мењају.

Уколико су вам потребне неке мреже којих још нема у ПДФ формату, желите да направите нешто другачији рад, или једноставно желите неко појашњење, можете се јавити енигматском уреднику Зорану Милуновићу: osmerka@gmail.com
У наставку је директан линк на секцију САРАДНИЦИ - МРЕЖЕ:
http://enigma.rs/wordpress/mreze-download/

 
Небојша ВУЧИНИЋ
одговорни уредник
"Новости ЕНИГМА"


 

 

  

 

ЧЕТВРТО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ
ПРВО КОЛО – МЕМОРИЈАЛ МИОДРАГА ТОШИЋА

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; enigmatskisavezsrbije@gmail.com
Web Site: www.ess.org.rs

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 1
Културни центар Пећинци,
10. април 2023. године

 

Поштовани љубитељи енигматике,

      Енигматски савез Србије у периоду од априла до августа ове године организује 4. ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА .
Кроз четири кола имаћете прилику да се надмећете у састављању више врсти загонетака: скандинавке, анаграма, ребуса и стиховане загонетке:

      Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића – састављање скандинавке;                               
      Друго коло – Меморијал Милана Милина – састављање анаграма;                                          
      Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића – састављање ребуса;                    
      Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића – састављање стиховане загонетке осим
                                 анаграма.

      У првом колу, које се одржава под именом «Меморијал Миодрага Тошића» (у знак сећања на врсног састављача укрштеница и уредника «Новости енигме» из Београда), задатак је да се састави скандинавка на димензије 14 х 19 (заједно са описним пољима), каква ће се објављивати у часопису «Новости енигма» од маја ове године. Изрез за слику треба да буде 6 х 7 поља у било ком углу, а речи не могу да улазе у рубна поља скандинавке. Скандинавка мора да садржи два тематска појма: ОБЕДСКА БАРА и КУПИНОВО.

      Сваки учесник Првенства може да пошаље највише три рада. Скандинавке треба припремити као што је уобичајено, са навођењем извора за мање познате појмове. Тако припремљене скандинавке пошаљите на мејл координатора Владимира Шарића: vlagor5149@gmail.com или на адресу: Владимир Шарић, Прховачка 2, 22310 Шимановци, најкасније до 15. маја 2023. године.

      Чланови жирија биће накнадно одређени.

      Учесник Првенства који у сва четири кола освоји највише бодова биће првак Србије у састављању загонетака за 2023. годину. Победник ће бити проглашен на овогодишњим Сусретима енигмата Србије, а награде ће добити и другопласирани и трећепласирани учесник, као и три најуспешнија такмичара у сваком појединачном колу. Компанија «Новости», која увек подржава активности ЕСС, обезбедиће књиге из свог издавачког фонда. Сви учесници ће добити захвалницу Енигматског савеза Србије.

      Свим учесницима Првенства Србије у састављању загонетака Енигматски савез Србије жели добру забаву и успешне резултате.                              

      Срдачан поздрав.

Владимир Шарић

Председник Енигматског савеза Србије

  

 

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 31. март 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 4/2023.

ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА, СЕКЦИЈАМА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ЧЛАНОВИМА,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС
У Пећинцима је 25. фебруара 2023. године (на Загонетну суботу) одржана друга седница Председништва Енигматског савеза Србије у проширеном саставу. Присутни су били: Владимир ШАРИЋ (председник), Радомир МАТИЋ (потпредседник), Верољуб БАБИЋ (секретар), Славко БОВАН, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Драган ЛОЈАНИЦА (замена за Милију СТЕВАНОВИЋА), Вања ТОМАШЕВ (7 од 9 чланова), те гости: Воја ДОДЕВСКИ (уредник сајта), Александар ЈАНКОВИЋ, Сретен ПЕРИЋ, Милутин ТЕПШИЋ и Ђорђе КОСТИЋ (председник Удружења грађана «Локалитет» из Новог Сада). Домаћин је као и прошле године био Јован ДЕВРЊА, директор Културног центра у Пећинцима, где је сада пријављено седиште Енигматског савеза Србије. Он је поздравио енигмате и госте и предложио да се овакав скуп одржава, од идуће године, као дводневно дружење.
Пре почетка заседања минутом ћутања је одата пошта преминулим енигматима између две седнице: Живомиру ЈЕВТИЋУ, Миловану ДАНОЈЛИЋУ, Мирјани РАФАИЛОВИЋ, Томиславу ВУКАДИНОВИЋУ, Миленку МИЈАТОВИЋУ, Вељку ВУЈЧИЋУ, Душку ЛАЗИЋУ и Живадину ЈОВАНОВИЋУ. О Дану енигмата Србије, 21. фебруару и Загонетној суботи говорио је Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ.
На другој седници Председништва ЕСС закључено је следеће:                                                   
– Конституисано је Председништво ЕСС за 2023. gодину на основу плаћене чланарине и броја чланова. Позвани су ЕК «Браничево» (Пожаревац) и ЕК «Пирамида» (Нови Сад) да обнове чланство.
– Усвојен је записник са прве седнице Председништва ЕСС одржане 5. марта 2022. године у Пећинцима.
– Усвојени су извештај о раду између две седнице уз неколико допуна и финансијски извештај за претходни период.
– У оквиру Плана и Програма рада ЕСС за 2023. годину организоваће се 4. отворено Првенство Србије у састављању загонетака кроз четири кола: Прво коло – Меморијал Миодрага Тошића (састављање скандинавке), Друго коло – Мемо-риал Милана Милина (састављање анаграма), Треће коло – Меморијал Радомира Мићуновића (састављање ребуса) и  Четврто коло – Меморијал Николе ЧД Пешића (састављање стихованих загонетака осим анаграма). Домаћин такмичења је ЕК «Срем» (Пећинци), координатор је Владимир Шарић, а чланови жирија ће бити енигмати који не буду учест-вовали у такмичењу, а буду то желели.
– Организација 22. Сусрета енигмата Србије ће се спровести у сарадњи са Удружењем грађана «Локалитет» из Новог Сада почетком септембра у Новом Саду.
– Наставиће се издавачка делатност ЕСС:                                                                                           
– Издавање Гласника ЕСС ће се настав,ити а штампање ће помоћи УГ «Локалитет» из Новог Сада.
– Помоћи ће се издавање монографије «ЕНИГМА – 70».                                                         
– Помоћи ће се издавање монографије «35 ГОДИНА УЕ ВУК КАРАЏИЋ».                                                      
– Издавање Адресара енигмата ће зависити од мишљења надлежних органа у вези залажења у приватност личности.
– Подржаће се рад на изради седмословног и четрнаестословног речника на којима ради Александар Јанковић.
– Рад сајта ЕСС је оцењен као задовољавајући тако да досадашњи уредник Воја Додевски треба да настави рад.
– Рад блога ЕСС није задовољио и даљи рад ће зависити од тога да ли ће дпсадашњи уредник Миле Јанковић обновити
чланство у ЕСС.                                                                      
– Редовна Скупштина ЕСС ће се одржати за време 22. Сусрета енигмата Србије.                          
– Упутиће се дописи Министарству културе и информисања Србије и Удружењу новинара Србије за помоћ у издавању
монографија.                                               
– Наставиће се сарадња са Салоном пехара у Аранђеловцу, златним спонзором Сусрета енигмата Србије.

 

- 2 -

– Подржана је сарадња са Удружењем грађана «Локалитет» (учешће са енигматским и другим прилозима у
«Локалитетовом забавнику», заједничка сарадња у организацији 22. Сусрета енигмата Србије и штампање Гласника
ЕСС и др.).                                                                                                                                        
– Припремиће се списак досадашњих добитника признања ЕСС и списак појединаца и организација којима треба
уручити признања и захвалнице ЕСС на Скупштини.
– Око заоставштине Живадина Јовановића ЕСС ће по потреби учествовати у очувању енигматских часописа и друге
грађе.                                                                              
– Размотриће се могућност оснивања Музеја енигматике и Библиотеке.
После закуске енигмати су посетили СРПСКИ МУЗЕЈ ХЛЕБА, јединствени музеј у Европи сликара Слободана ЈЕРЕМИЋА Јеремије.

НОВИ ЧЛАНОВИ ЕСС
Енигматски клуб «Браничево» из Пожаревца је обновио чланство као секција у Енигматском савезу Србије уплатом чланарине 28. фебруара, уз договор да се уплата Крсте Иванова третира за два члана, па је списак чланова ЕСС проширен на 86, пошто је ЕК «Бор» уплатио за још три члана па сада има седам чланова. Чланови ова два члана ЕСС сада су:
Енигматски клуб «Бор» – Бор (клуб): БУЛАТОВИЋ Анђела и Иван, ИЛИЋ Љиљана, ЈОВАНОВИЋ Весна, МАТИЋ Радомир (председник), МИЛИВОЈЕВИЋ Милен и СТАНКОВИЋ Бора (7 чланова);
Енигматски клуб «Браничево» – Пожаревац (секција): НИКИЋ Бранислав (председник) и Гордана, НОВАКОВИЋ Јован и ИВАНОВ Крста (4 члана).

МОНОГРАФИЈА О УЕ «ВУК КАРАЏИЋ»
Монографија «35 ГОДИНА УЕ ВУК КАРАЏИЋ (1986 – 2021)» аутора Ратка СТОЈКОВИЋА је у међувремену дата у штампу, а ЕСС је уплатио таксе за ЦИП и ИСБН код Народне библиотеке Србије.  Монографија има око 120 страница формата «Алманаха Сусрета енигмата Србије» (17 х 24 цм) у боји. Заинтересовани енигмати могу да се обрате аутору Ратку СТОЈКОВИЋУ за куповину монографије чија цена је 1.000,00 динара (телефони: 064/506 – 98 – 36 и 011/675 – 01 – 35: мејл: storat38@gmail.com). Такође, код Ратка СТОЈКОВИЋА се могу набавити «ЕНИГМАТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЛИЧНОСТИ И ДЕЛА», измене и допуне (ЕСС, Београд, 2022) и «ЛЕКСИКОН ЛИТЕРАТА ЛАУРЕАТА», трећа књига, српске књижевне награде 2011 – 2015 (Аутор, ЕСС, Београд, 2016) по цени за обе ове књиге од 500,00 динара.

 I N    M E M O R I A M
 Радојица ЈОВИЧИЋ (06. јануар 1935 – 19. март 2023)
У Београду је умро 19. марта 2023. године у 89. години, доајен енигматике, дугогодишњи председник Удружења енигмата «Вук Караџић» и члан Председништва Енигматског савеза Србије инг. Радојица ЈОВИЧИЋ. Биографски подаци су објављени на сајту ЕСС, блогу ЕСС, блогу ТИО, блогу Мирослављева енигматика, блогу ДУЕ, а биће објављени у монографији «35 ГОДИНА УЕ ВУК КАРАЏИЋ (1986 – 2021)», «ГЛАСНИКУ» ЕСС и «ВЕСНИКУ» ЕКНЗ.
Сахрана Радојице ЈОВИЧИЋА је обављена 22. марта на Новом бежанијском гробљу у присуству родбине, великог броја пријатеља а присутни су били и енигмати: Станко ЖУГИЋ, Радослав ЈОВАНОВИЋ, Владимир ШАРИЋ, Ратко СТОЈ-КОВИЋ, Драган ЛОЈАНИЦА, Миодраг ИВАНИШЕВИЋ и Милорад ЖИВАНИЋ. У име Енигматског савеза Србије и Удружења енигмата «Вук Караџић» положене су цветне сузе са посветом и изражено саучешће породици.
После смрти Радојице ЈОВИЧИЋА његов син Јовица је поставио питање опстанка Удружења енигмата «Вук Кара-џић». Завршни рачун за 2022. годину је предат АПР – у. Удружење је у овој години обновило чланство у Енигматском савезу Србије, а Радојица је био члан Председништва ЕСС у последње две године. Најбоља солуција је да Удружење енигмата «Вук Караџић» не буде више правно лице тако што ће се избрисати из АПР – а и у ЕСС – у буде секција, да чланови овог Удружења изаберу новог председника и наставе рад.

          Обавештавајући вас о свему овоме срдачно вас поздрављам.

Прилози:
ЗАПИСНИК са друге Седнице Председништва ЕСС,
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ између две седнице Председништва ЕСС,
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЕСС за протекли период.

Председник ЕСС
Владимир Шарић  logo saveza

 

 

6.04.2023.

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; enigmatskisavezsrbije@gmail.com
Web Site: www.ess.org.rs

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 1
Културни центар Пећинци

З   А   П   И   С   Н   И   К
са друге седнице Председништва Енигматског савеза Србије,
одржане 25. фебруара 2023. године, на Загонетну суботу,
са почетком у 12,00 часова у просторијама библиотеке Културног центра Пећинци

      Пре почетка седнице минутом ћутања је одата пошта преминулим енигматима: Живомиру ЈЕВТИЋУ, Миловану ДАНОЈЛИЋУ, Мирјани РАФАИЛОВИЋ, Томиславу ВУКАДИНОВИЋУ, Миленку МИЈАТОВИЋУ, Вељку ВУЈЧИЋУ, Душку ЛАЗИЋУ и Живадину ЈОВАНОВИЋУ.

      Учесницима на седници подељени су: ГЛАСНИК ЕСС, број 40, ВЕСНИК ЕКНЗ, број 75, ЛОКАЛИТЕТОВ ЗАБАВНИК. бројеви 5, 6 и 7, КОЦЕЉЕВАЧКА РЕВИЈА, бројеви 22 и 24, ПЕЋИНАЧКЕ НОВИНЕ, број 158 и календар, блок и оловка, поклон ЕК КИКИНДА.

      Присутнима се обратио Јован ДЕВРЊА, директор Културног центра Пећинци, који је поздравио скуп у име централне установе културе и општине Пећинци и захвалио председнику ЕСС Владимиру ШАРИЋУ на поверењу што се и ове године седница одржава у истом месту и пожелео успех у даљем раду. Предложио је да се поводом Дана енигмата Србије убудуће одржава дводневни скуп, како би се енигмати боље упознали са крајем у коме се одржава седница уз одређени енигматски садржај. Најавио је да ће, после ручка, енигмати посетити Српски музеј хлеба у Пећинцима.

      Чланове Председништва ЕСС и госте поздравио је Ђорђе КОСТИЋ, председник Удружења грађана «Локалитет» из Новог Сада са којим је успостављен пријатељски однос и сарадња.

      О Дану енигмата Србије – 21. фебруару и Загонетној суботи (која ове године пада 25. фебруара) гово-рио је Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ.

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање и усвајање дневног реда.                                                                               
 2. Конституисање Председништва ЕСС за 2023. годину:                                                             - Потврђивање састава Председништва ЕСС на основу уплаћене чланарине (преглед дат у Енигмоин-форматору број 2/23).
 3. Разматрање и усвајање записника са прве седнице Председништва ЕСС одржане 5. марта 2022. године у Пећинцима.
 4. Извештај о раду ЕСС и финансијски извештај ЕСС за претходни период (завршни рачун за 2021. и 2022. годину).
 5. План и програм рада ЕСС за 2023. годину:

– 4. отворено Првенство Србије у састављању загонетака за 2023. годину.
Прво коло: Меморијал Миодрага Тошића (састављање скандинавке),
друго коло: Меморијал Милана Милина (састављање анаграма),                          
треће коло: Меморијал Радомира Мићуновића (састављање ребуса),                           
четврто коло: Меморијал Николе ЧД Пешића (састављање стиховане загонетке осим анаграма).
Утврдити домаћина такмичења који ће припремити теме и задатке.                     
– Организација 22. Сусрета енигмата Србије (разматрање предлога за место и термин одржавања, оквирни програм 22. СЕС–а и друго).                     
– Издавачка делатност ЕСС (Гласник ЕСС, Монографија «ЕНИГМА–70», Монографија «35 ГОДИНА УЕ ВУК КАРАЏИЋ», Адресар енигмата, Седмословни и Четрнаестословни речници и др.).
- 2 -
– Рад сајта и блога ЕСС.
– Одржавање редовне Скупштине ЕСС за 2022/23. годину на којој ће се размотрити и усвојити извештаји о раду ЕСС и промене у Статуту ЕСС.                          

 1. Сарадња са другим организацијама:

– Министарство културе и информисања Србије (помоћ за рад у издавачкој делатности),                                                                                                                    
– Салон пехара из Аранђеловца,
– Удружење грађана «Локалитет» (Нови Сад).

 1. Разно:                                                                                                                                               – Признања ЕСС члановима и заслужним енигматима и захвалнице појединцима и организацијама за помоћ у раду ЕСС.                                             

– Заоставштина Живадина Јовановића.
– Могућност оснивања Музеја енигматике и Библиотеке ЕСС.                             
– Остало.

      Седници су присуствовали: Владимир ШАРИЋ (председник), Радомир МАТИЋ (потпредседник), Верољуб БАБИЋ (секретар), Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Драган ЛОЈАНИЦА (замена за Милију СТЕВАНОВИЋА), Славко БОВАН и Вања ТОМАШЕВ (чланови Председништва) и Сретен ПЕРИЋ, Воја ДОДЕВСКИ, Милутин ТЕПШИЋ, Александар Ацо ЈАНКОВИЋ и Ђорђе КОСТИЋ (Удружење грађана «Локалитет» – Нови Сад) као гости и домаћин Јован ДЕВРЊА.                                            
Констатовано је да постоји кворум (присутно 7 од 9 чланова) па се седница може одржати.

Ад 1. – Једногласно је усвојен Дневни ред.
Ад 2. – Конституисано је Председништво ЕСС за 2023. годину на основу уплаћене чланарине:
– ЕК «Бор» – Радомир МАТИЋ, потпредседник ЕСС (замена Анђела БУЛАТОВИЋ, као члан),
– ЕК «Ваљево» – Верољуб БАБИЋ, секретар ЕСС (замена Воја ДОДЕВСКИ),
– УЕ «Вук Караџић» (Београд) – Радојица ЈОВИЧИЋ (замена Радослав ЈОВАНОВИЋ),
– ЕД «Др Ђорђе Натошевић» (Сомбор) – Милош КАРНА (замена Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ),
– ЕК «Изазов» (Лозница) – Сретен ПЕРИЋ (замена Марко МАРКОВИЋ) (када се усвоји промена
Статута ЕСС),                                                                                        
– ЕК «Кикинда» – Вања ТОМАШЕВ и Славко БОБАН (замене Миодраг ИВАНИШЕВИЋ и Добривој
ЈЕРИНКИЋ),                                                                                    
– ЕК «Ниш» – Видоје СТЕФАНОВИЋ (замена Марјан РАДАКОВИЋ) (када се усвоји промена Статута
ЕСС),                                                                                                   
– ЕК «Нова загонетка» (Београд) – Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Милија СТЕВАНОВИЋ (замене Драган
ЛОЈАНИЦА и Момир ПАУНОВИЋ),                                       
– ЕК «Срем» (Пећинци) – Владимир ШАРИЋ, председник (замена Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ, као
члан).
ПРЕДСЕДНИШТВО ТРЕНУТНО ИМА 9 ЧЛАНОВА: Владимир ШАРИЋ (председник), Радомир МАТИЋ (пот-председник), Верољуб БАБИЋ (секретар), Радојица ЈОВИЧИЋ, Милош КАРНА, Вања ТОМАШЕВ, Славко БОВАН, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Милија СТЕВАНОВИЋ.                                 
– ЕК «Браничево» (Пожаревац) ће обновити чланство до краја фебруара.
– ЕК «Пирамида» (Нови Сад) није обновио чланство.
Ад 3. – Усвојен је записник са прве седнице Председништва ЕСС која је одржана 5. марта 2022. године (записник објављен у Гласнику ЕСС, број 39 од 21. до 25. стране).
Ад 4. – Извештај о раду ЕСС за претходни период и Финансијски извештај ЕСС за 2022. годину су дати у писаном облику. Вођена је занимљива расправа.
– Славко БОВАН је предложио да се ЕК «Браничево» и ЕК «Пирамида» позову да обнове чланство за ову годину. Предложио је да ко хоће да буде члан треба да учествује у некој активности ЕСС.
– Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ је констатовао да је чланство у ЕСС добровољно и не треба да се оптере-ћујемо онима који не желе да буду чланови ЕСС, али треба упутити допис свим клубовима и секцијама, досадашњим члановима, да се изјасне о свом чланству. У вези рада блога ЕСС треба видети ко ће да га води у случају да досадашњи уредник откаже чланство и рад на блогу. Похвалио је блог ДУЕ Недјељка НЕДИЋА који прати догађаје код нас, па му се треба захвалити.                    
– Радомир МАТИЋ се сложио са мишљењем Лазаревића. Указао је на то да енигматика не треба да буде нешто што је против наших културних вредности, јер се дешава да у појединим укрштеницама нема ни 30% српских речи. Предложио је тешњу сарадњу са туристичким организацијама, пошто и ми радимо на промоцији туризма.

- 3 -
– Драган ЛОЈАНИЦА је напоменуо да је одржавао сајт ЕСС 10 година и да треба разликовати делатност на сајту и на блогу.                                                    
– Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ предлаже да у циљу промоције енигматике билтени клубова и ЕСС буду присутни у градским библиотекама иако се све може наћи на сајтовима и блоговима. Савез треба да се бори да ауторско стваралаштво буде испред компјутерског.                                                   
– Извештај о раду је усвојен једногласно уз допуне изнете у дискусији на седници (сарадња са УГ «Локалитетом», посета Сајму књига . . .) и саставни је део овог Записника.                                 
– Финансијски извештај је усвојен једногласно и саставни је део овог Записника.
Ад 5. – План и програм рада ЕСС за 2023. годину образложио је председник уз констатацију да је материјал дат и у писаном облику.
– Сретен ПЕРИЋ је предложио да се отворено Првенство Србије у састављању загонетака врати на Сусрете.  Преовладало је мишљење да то није могуће организовати у четири кола на Сусретима.                                                     
– Једногласно је усвојено да четврто отворено Првенство Србије у састављању загонетака организује ЕК «Срем» из Пећинаца, да координатор буде Владимир ШАРИЋ, а да чланови жирија буду енигмати који не учествују у такмичењу и наравно, који то хоће.
– Прихваћен је предлог Славка БОВАНА да се редовна Скупштина ЕСС одржи за време Сусрета енигмата Србије.
– Председник УГ «Локалитет» Ђорђе КОСТИЋ је предложио да се 22. Сусрети енигмата Србије одрже у Новом Саду почетком септембра. Једногласно је прихваћен овај предлог.
– По питању издавачке делатности ЕСС расправљано је о учешћу ЕСС у издавању две монографије:
– «ЕНИГМА – 70» чији рукопис је презентиран на седници (А4 формат на 350 страна). Аутори су Јован ВУКОВИЋ, Крста ИВАНОВ и Марјан РАДАКОВИЋ, ЕСС је суиздавач уз ЕК «Нова загонетка» и ЕК «Бор». До-нета је одлука да се настави са реализацијом овог пројекта и помогне издавање ове монографије. Кон-курисаће се за средства за штампање код Министарства информисања и код Удружења новинара Србије.
– «35 ГОДИНА УЕ ВУК КАРАЏИЋ (1986 – 2021)» аутора Ратка СТОЈКОВИЋА је у припреми и биће штампано у формату «Алманаха» на око 120 страна. ЕСС би био суиздавач, уз УЕ «Вук Караџић». ЕСС би сносио трошкове ЦИП–а и ИСБН–а и позвао енигмате на претплату и куповину. Одлучено је да се помогне издавање и ове монографије.
– Одлучено је да ГЛАСНИК ЕСС и даље излази, а УГ «Локалитет» је преко Ђорђа Костића обећао да ће га штампати бесплатно.
– Прихваћена је примедба Славка БОВАНА да се провери код надлежних републичких органа да ли је израда Адресара енигмата залажење у приватност појединца, па би се онда одлучило да ли треба јавно објавити Адресар енигмата или не.
– Александар ЈАНКОВИЋ је говорио о седмословном и четрнаестословном  речнику. Седмословни речник је урађен у електронском облику и има га на сајту ЕСС, док ће се четрнаестословни речник вероватно штампати, уколико прође на конкурсу у Крагујевцу. Одлучено је да се подржи рад на овим речницима.
– Рад сајта ЕСС је оцењен као задовољавајући јер прати сва најважнија збивања. Објављено је близу 100 прилога, тако да досадашњи уредник Воја ДОДЕВСКИ треба да и даље настави са радом.
– Рад блога ЕСС није задовољио и зависно од тога да ли ће уредник Миле ЈАНКОВИЋ бити члан ЕСС зависи и даљи рад блога ЕСС и ко ће га водити.
Ад 6. – Сарадња са другим организацијама подразумева да ЕСС ступи у контакт са Министарствима културе и информисања Србије и Удружењем новинара Србије у вези издавачке делатности.
– Одлучено је да се настави сарадња са Салоном пехара Јовановић, као златним спонзором уз молбу да нам и ове године обезбеди пехаре, медаље и плакете.
– Одлучено је да се са Удружењем грађана «Локалитет» настави сарадња и да се заједнички организују 22. Сусрети енигмата Србије у Новом Саду, штампа «Гласник» итд.
Ад. 7. – Под разно одлучено је:
– Да се припреми списак до сада додељених признања ЕСС и да се за 22. Сусрете енигмата Србије припреми списак енигмата којима ће се доделити признања.
– Да се заоставштина Живадина ЈОВАНОВИЋА сачува у договору са његовом породицом.
– Размотрити могућност оснивања Музеја енигматике Србије и Библиотеке ЕСС у оквиру Адлигата или видети да ли има неких других решења.
Седница је завршена у 13,55 часова.

Записник водио                                                                                                                   Председник ЕСС                                                  
Верољуб Бабић                                                                                                                Владимир Шарић


 

 


  logo saveza

 

НА БЛОГУ БРАНИСЛАВА НИКИЋА

29.03.2023.


УКЉУЧИТЕ СЕ У ПРВОАПРИЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕШАВАЊУ РЕБУСА, ОД 1.04 до 7.04. на блогу РЕБУСИ.

 


  logo saveza

 

IN MEMORIAM

РАДОЈИЦА ЈОВИЧИЋ

21.03.2023.

 

 

РАДОЈИЦА (Милуна) ЈОВИЧИЋ (Раља, код Сопота, 06. јануар 1935. – Београд, 19. март 2023.)
У Београду је у 89-ој години умро инг Радојица ЈОВИЧИЋ, инжењер грађевинарства, писац за децу, значајан енигматски уредник и пропагатор, аутор више речника, плодан састављач енигматских творевина, оснивач и дугогодишњи председник Удружења енигмата „ВУК КАРАЏИЋ“ и члан Председништва Енигматског савеза Србије. Пре свега тога Мирин супруг и отац синова Јовице и Дениса, деда и прадеда!
У Раљи је Радојица ЈОВИЧИЋ завршио основну школу а нижу гимназију и Средњетехничку школу, грађевински смер у Београду. Вишу техничку школу завршава у Загребу. Најпре је радио у фирми „Далмација цемент“ у Сплиту, а затим (све до пензионисања) у грађевинском предузећу „Рад“ у Београду.
Као последица бављењем књижевношћу (објављивао кратке приче за децу у „Политици за децу“ у Београду, песме за децу у „Малим новинама“ у Сарајеву) и писањем новинарских прилога у листу „Млад борац“ у Сара-јеву за време одслужења војног рока, почео се бавити и енигматиком.
У београдској „Енигми“ у броју 157 од 13. новембра 1954. године објављен му је први рад анаграм а годину дана касније и прва укрштеница. У монографији „Енигма 1 – 200“ (Београд, ЕСС и Алма, 2011) заступљен је као са-радник са 9 радова и биографијом са сликом, а биће заступљен и новој монографији „ЕНИГМА – 70“.
Објавио је око 50.000 разноврсних енигматских радова (највише класичних укрштених речи, скандинавки, испуњаљки и стихованих загонетки). Сарађи вао је у великом броју југословенских и српских енигматских часописа: „Разонода“ (Сарајево), „Ребус“ (Осијек), „Енигма“ (Београд), „Чвор“, „Мини чвор“ и „Чвор крижаљка“ (Бјеловар), „Еурека“, „Мала еурека“ и „Шампи-онка“ (Горњи Милановац), „Сканди“ (Нови Сад), „Црно на бело“ (Лесковац), „Чигра“ (Београд), Укрштеница“ и „Вести“ (Београд)
итд.   Користио је псеудониме „Радивој“ и „Хелиос“. Залагао се за једноставнију и језички чисту енигматику са коришћењем домаћих речи.
Дуго година је обављао дужност уредника више енигматских часописа: „Марбо“, „Мини марбо“, „Време разоноде“, „Енигманија“, „Хоби“, „Хоби осмосмерка“, „Крон“, „Упитник“, „АБЦ“, „Вијести – енигма“ као и у више енигматских рубрика у новинама и часописима: „“Политика експрес“, „Глас осигураника“, „Репортер“, „Двоје“, „Кекец“, „Практична жена“, „Јеж“, „Лоби“, „Тип – топ“, „Јежев хумор“, „Јежев цртани хумор“, „Јежев секси хумор“, „Тест“, „Пинк ревија“, „Хороскоп“, „Екстра репортер“, „Јутарње новине“ (52 броја), „Аргумент“, „Дем“ (82 броја) итд.
Објавио је више енигматских речника са 2, 3 и 4 слова и речник једрица (етимолошка издања на ијекавици штампано латиницом – шапирографи-рано) и у „Еуреци“ из Горњег Милановца двословне и трословне речнике (фонетско издање, екавица у наставцима).
У Београду је 29. децембра 1986. године основано  Удружење енигмата „Вук Караџић“ чији је један од оснивача и председник био Радојица ЈОВИЧИЋ, на којој функцији је остао све до смрти. Удружење је окупљало вели-ки број енигмата и љубитеља енигматике из целе Југославије. Радојица ЈОВИЧИЋ је уз помоћ  сина Јовице и појединих чланова уређивао „ВУКОВ КОВЧЕЖИЋ“ , гласило удружења почев од 1987. године па све до јуна 2021. године (када је изашао последњи 34. број). Јубилеј Удружења (1986 – 2021) забележиће се у монографији чији аутор је Ратко СТОЈКОВИЋ уз сагласност Радојице ЈОВИЧИЋА, која ће изаћи ове године. Удружење је организовало и више енигматских конкурса у састављању разних врста загонетака под називом „ВУК“, чији иницијатор је био Радојица ЈОВИЧИЋ.
Био је један од оснивача бившег Енигматског друштва „Загонетка“ из Београда  1983. године. Био је члан Енигматског удружења „Чвор“ из Бјеловара од 1968. године од кога је добио титулу загонетачког  велемајстора 1974. године. Добио је плакету ЕУ „Чвор“ за дугогодишње чланство и сарадњу као и диплому ЕК „Београд“ (чији је такође био члан) поводом 50 година излажења „Енигме“. Био је члан Енигматског клуба „Кикинда“ и сарадник блога ЕнигматикаТИО. Дугогодишњи је члан Председништва Енигматског савеза Србије.
Присуствовао је великом броју енигматских сусрета у организацији ЕУ „Чвора“ и Енигматског савеза Србије. Учесник је на 10 Сусрета енигмата Србије што је забележено у „Алманаху Сусрета енигмата Србије 1 – 17“ (приређивач Крста Иванов). На више енигматских конкурса освајао је значајне награде за високе пласмане.
Часопис „Ребус“ из Осијека (уредник је био Маријан ЈУРЧЕЦ) представио је Радојицу ЈОВИЧИЋА у броју 107 од 1. јула 1962. године на целој страни са сликом, радовима и описом стваралаштва.
У броју 10 „Гласника“ ЕСС (март 2005) поводом пола века његовог успешног и плодног енигматског рада посвећена му је цела страна. Тим поводом, на 5. Сусретима енигмата Србије у Нишкој Бањи додељена му је Златна повеља ЕСС.

Заступљен је у „Лексикону загонетача Југославије“ Стјепана ХОРВАТА (Бјеловар, 1979), „Адресару загонетача Југославије“ (Бјеловар, 1984), „Малом загонетачком датумару“ Фрање ТУШЕКА (Бјеловар, 1983), „Лексикону српских енигмата“ Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА и Јована ВУКОВИЋА (Београд, 2007), у књизи „Истакнути српски енигмати“ Ивице МЛАЂЕНОВИЋА (Београд, 1999), у књизи „Укрштање речи у српској енигматици“ Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА, Јована ВУКОВИЋА и Миодрага ТОШИЋА (Београд, 2014), и „Библиографији српске енигматике“ Марјана РАДАКОВИЋА (Београд, 2012) итд.
Фебруарски број „ГЛАСА ОСИГУРАНИКА“ (у рубрици ШАРЕНИЦА, датум 28. фебруар 2023) објављена је енигматска рубрика у којој су скандинавка, укрштене речи и анаграм (ОПИСА МЕГДАН = ГИ ДЕ МОПАСАН) што су можда последњи објављени радови Радојице ЈОВИЧИЋА.
Радојица ЈОВИЧИЋ је оставио велики траг изузетног аутора, организатора, уредника, руководиоца и публицисте чије ће се животно дело овековечити у монографији „ 35 ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА „ВУК КАРАЏИЋ“ (1986 – 2021)“ аутора Ратка СТОЈКОВИЋА.


Нека му је вечна слава и хвала.


В. Шарић


 

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ НОВА ЗАГОНЕТКА

16.03.2023.

НОВА КЊИГА СРПСКЕ ЕНИГМАТИКЕ

      Средином  марта месеца 2023. године изашла је из штампе нова енигматска књига под називом ИСПУЊАЉКЕ, као 18. књига МАЛЕ ЕНИГМАТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА. Аутори књиге су: Владета ТРИВУНАЦ (23. енигматска књига) и Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ (15. енигматска књига). Издавачи су из Београда: Енигматаки клуб НОВА ЗАГОНЕТКА и АЛМА. Рецензију је написао Владимир ШАРИЋ, предговор Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, а поговор Мирослав ЖИВКОВИЋ и Јозефина БЕКЕ – ТРИВУНАЦ. Белешку о аутору дао је Јован ВУКОВИЋ, уредник издања је Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, а припрему за штампу је извршио Драган ЛОЈАНИЦА. Корице је креирао, илустровао књигу и направио њен прелом Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ. Књига је на А5 формату, ћирилично издање, са 411 страница, од којих су четири у боји са приказом корица досадашње двадесет и две енигматске књиге Владете ТРИВУНЦА.
Финансирање штампања књиге обезбедила је Јозефина БЕКЕ ТРИВУНАЦ, супруга покојног Владете ТРИВУНЦА, а књига је припремљена и штампана у знак сећања на овог великог српског енигмату, историчара, теоретичара и писца.

Ово је прва књига о испуњаљкама у српској енигматској литератури. Третира 83 различите врсте ове загонетке, са великим бројем њених варијација, углавном са примерима. Пошто су код ове енигматске дисциплине могућности за стварање нових врста и варијација веома велике, а пошто су у књизи обухваћене све врсте и варијације ове загонетке које су биле доступне ауторима, а то је добар део из енигматског опуса испуњаљки, књига може бити подстицај за стварање новитета и остваривање нових домета у овој умној дисциплини.
У књизи налазимо и објављене текстове о испуњаљкама, поглавље о непознатим варијететима ове загонетке, као и део који третира њене нове развојне путеве.
Посебна поглавља су посвећена радовима наших најпознатијих, најквалитетнијих и најпродуктивнијих састављача ове загонетке, као што су Бранко МИЛОВАНОВИЋ из Љубљане, Мирослав ЖИВКОВИЋ из Јагодине и Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ из Шимановаца, али се читалац може уверити да се велики број истакнутих српских енигмата опробао и у овој енигматској дисциплини и да се понеки њихов рад налази на страницама ове књиге. Да ли су то најбољи примери који представљају ову загонетку или стваралаштво аутора у овој дисциплини, то је субјективна ствар, али је сигурно преко њих показана сва шароликост и умешност наших енигмата у стварању ове загонетке.
Можда је недостатак књиге што не даје приказ историјског развоја ове загонетке, чији корени датирају још из шездесетих година 19. ве-ка. Аутори књиге су се определили за период од Другог светског рата па до данас, када је ова загонетка диживела пун замах у развоју, изнедривши веома успела остварења и завидне домете.
Један од циљева аутора ове књиге био је да за ову загонетку, која је врло занимљива, али недовољно присутна у енигматским издањима, заинтересују већи број састављача, јер се и кроз њу коже показати сва лепота енигматског комбиновања, сва идејност и маштовитост у стварању загонетке, писменост и образованост, али и скренути пажња да је за квалитетне радове потребно уложити пуно знања и труда.

Књига се топло препоручује свим енигматским посленицима, јер заокружује један стваралачки енигматски сегмент, показујући све лепоте «играрије духа» и «гимнастике ума».


Мирослав Лазаревић

 

 


  logo saveza

 
ЕНИГМАТСКИ КЛУБ КИКИНДА
15.03.2023.

У знак сећања на Ђуру Кнежевића, једног од највећих мајстора за анаграме, Енигматски клуб „Кикинда“ расписује традиционални конкурс за чист анаграм на задату тему:

ДУШАН ВАСИЉЕВ – ЧОВЕК ПЕВА ПОСЛЕ РАТА (30 слова)

Пропозиције:

1. Од задатих слова треба да склопите чист анаграм (иста слова у поставци и решењу).

2. Учесници могу послати неограничен број анаграма, али за конкуренцију треба да одаберу највише ТРИ анаграма.

3. Језик као у задатку – српски, екавица

4. Анаграми се потписују пуним именом и презименом и адресом аутора.

5. Рок за слање анаграма је 05.05.2023. године, на е-маил: slavkobovan@yahoo.co.uk

6. Анаграми се могу послати и као СМС на тел. 063-89-41-064, или поштом на адресу: ЕК “Кикинда”, Гаврила Принципа 11, Кикинда.

7. Жирирање ће се обавити у две фазе. У првој фази жирирања биће одабрано 30 анаграма који ће бити достављени на оцењивање судијама. Анаграми ће у финалном гласању бити сложени азбучним редом, без имена аутора, а судије ће рангирати ДЕСЕТ најбољих (оцене: 10, 9, ...1).

8. Најбољи анаграм биће награђен пехаром и новчаном наградом од 5000 динара.

Срећно свима.

Укључите се и подржите ово такмичење, које негује сећање на драгог колегу.

Кикинда, 14.03.2023.

Председништво ЕК “Кикинда"


 

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

28.02.2023.

Изашао је ГЛАСНИК Енигматског савеза Србије br. 40, који можете преузети ОВДЕ.

В. Д.

 


logo saveza  

 

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА

НА ЗАГОНЕТНУ СУБОТУ 25. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ

27.02.2023.


22. СУСРЕТИ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ У НОВОМ САДУ!


У Културном центру Пећинци одржана је друга седница Председништва Енигматског савеза Србије на Загонетну суботу 25. фебруара са почетком у 12,00 часова уз присуство 11 енигмата: Верољуб БАБИЋ (Коцељева), Славко БОВАН (Кикинда), Воја ДОДЕВСКИ (Ваљево), Александар ЈАНКОВИЋ  (Крагујевац), Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ (Београд), Драган ЛОЈАНИЦА (Београд), Радомир МАТИЋ (Бор), Сретен ПЕРИЋ (Лозница), Милутин ТЕПШИЋ (Кљајићево), Вања ТОМАШЕВ (Кикинда) и Владимир ШАРИЋ (Шимановци) , једног госта : Ђорђе КОСТИЋ (Удружење грађана „Локалитет“ – Нови Сад) и директора Културног центра Пећинци Јована ДЕВРЊЕ.


Поздравне речи и добродошлицу је упутио енигматима ЈОВАН ДЕВРЊА, директор Културног центра, који је предложио да овај скуп идуће године траје два дана.
Пре почетка заседања одана је пошта преминулим енигматима: Живомир ЈЕВТИЋ, Милован ДАНОЈЛИЋ, Мирјана РАФАИЛОВИЋ, Томислав ВУКАДИНОВИЋ, Миленко МИЈАТОВИЋ, Вељко ВУЈЧИЋ, Душко ЛАЗИЋ и Живадин ЈОВАНОВИЋ.


О Дану енигмата 21. ФЕБРУАРУ и ЗАГОНЕТНОЈ СУБОТИ пригодним речима се обратио Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ.
После усвајања дневног реда конституисано је Председништво ЕСС од 9 чланова у саставу:  Владимир ШАРИЋ (председник, ЕК „Срем“ – Пећинци), Радомир МАТИЋ (потпредседник, ЕК „Бор“), Верољуб БАБИЋ (секретар, ЕК „Ваљево“), чланови: Радојица ЈОВИЧИЋ (УЕ „Вук Караџић“- Београд), Милош КАРНА (ЕД „Др Ђорђе Натошевић“ – Сомбор), Вања ТОМАШЕВ и Славко БОВАН (ЕК „Кикинда“), Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Милија СТЕВАНОВИЋ (ЕК „Нова загонетка“ – Београд) уз евиденцију замена. Сретен ПЕРИЋ (ЕК „Изазов“ –Лозница) и Видоје СТЕФАНОВИЋ (ЕК „Ниш“) ће бити чланови Председништва ЕСС када се усвоје промене у Статуту. Очекује се да до краја фебруара ЕК „Браничево“ (Пожаревац) обнови чланство, док је ЕК „Пирамида“ (Нови Сад) одустао од чланства. Прихваћен је предлог Славка БОВАНА да се ЕК „Пирамида“ позове да се врати у чланство.
Констатовано је да је од 9 чланова Председништва присутно 6: Шарић, Матић, Бабић, Бован, Томашев, Лазаревић и једна замена (Лојаница уместо Милије Стевановића) па је обезбеђен кворум.
Пошто је утврђен дневни ред, усвојен записник са претходне седнице одржане такође у Пећинцима (5. марта 2022), размотрен је извештај о раду и финансијски извештај. После дуже дискусије усвојени су ови извештаји уз одређене допуне, што ће се евидентирати у записнику.


Према усвојеном плану и програму рада ЕСС за 2023. годину одлучено је: - да се одржи 4. отворено Првенство Србије у састављању загонетака дописним путем у четири кола а за домаћина и координатора такмичења одређен је ЕК „Срем“ и Владимир Шарић; - да се 22. Сусрети енигмата Србије и Скупштина одрже у Новом Саду у термину од 1. до 3. септембра уз помоћ Ђорђа КОСТИЋА, председника Удружења грађана „ЛОКАЛИТЕТ“ из Новог Сада;  - да се у оквиру издавачке делатности настави издавање „Гласника“ ЕСС (2 – 3 пута годишње), - да се помогне издавање монографије „Е–70“ аутора Крсте ИВАНОВА, Марјана РАДАКОВИЋА и Јована ВУКОВИЋА и монографије „35 ГОДИНА УЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ аутора Ратка СТОЈКОВИЋА у границама  могућности ЕСС. АДРЕСАР енигмата је у припреми али израда ће зависити од тумачења надлежних у вези „Закона о заштити података личности“. Александар Ацо ЈАНКОВИЋ је упознао присутне са израдом СЕДМОСЛОВНОГ И ЧЕТРНАЕСТОСЛОВНОГ РЕЧНИКА (који се налазе у електронском облику на сајту ЕСС) и његовом учешћу на конкурсу за штампање речника у Крагујевцу.


Размотрен је рад сајта ЕСС и блога ЕСС. Сајт ЕСС, који уређује Воја ДОДЕВСКИ , је изузетно добро пропратио активности ЕСС и удружених клубова и секција, тако да треба да настави са радом. Рад блога ЕСС, који је уређивао Миле ЈАНКОВИЋ, није задовољио а пошто је ЕК „Пирамида“ одустао од чланства у ЕСС и пошто се добије одговор на позив за њихово враћање, одлучиће се шта ће бити са блогом.
У вези сарадње са другим организацијама договорено је да се ЕСС обрати Удружењу новинара Србије и Министарству културе и информисања ради помоћи око издавања монографија. Сарадња са Салоном пехара МИС Јовановић из Аранђеловца се и ове године наставља (златни спонзор за пехаре, медаље и плакете). Са Удружењем „Локалитет“ успостављена је сарадња у изради енигматског прилога за „Локалитетов забавник“.


Преглед до сада додељених признања ЕСС и списак енигмата за доделу признања на Скупштини ЕСС ће се припремити и доставити клубовима, секцијама и члановима на разматрање.

Судбина заоставштине Живадина ЈОВАНОВИЋА зависиће од одлуке породице 2. марта, када се одржи парастос (40 дана). Оснивање МУЗЕЈА ЕНИГМАТИКЕ је за сада само идеја и о томе ће се припремити предлог за Скупштину у време 22. СЕС-а.

После закуске енигмати су посетили СРПСКИ МУЗЕЈ ХЛЕБА, јединствени музеј у Европи сликара Слободана ЈЕРЕМИЋА ЈЕРЕМИЈЕ, са којим су се сликали и водили изузетно занимљив разговор.


 В. Шарић

 

 

фото: В. Томашев

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

20.02.2023.


Изашао је ВЕСНИК br. 75, који можете преузети ОВДЕ.

В. Д.

 


logo saveza  

 

ФИНАЛЕ КВИЗА 5+

18.2.2023.

 

У финалу (15. емисији) шестог циклуса квиза за екипе кикиндских основних школа састале су се екипе ОШ "Иво Лола Рибар" из Нових Козараца и ОШ "Фејеш Клара" из Кикинде. Емисију можете погледати на овој адреси: https://youtu.be/KUR_RR0vX8c

 

 

.

Славко Бован

 


logo saveza  

 

ДАН ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

17.2.2023.

Свим заљубљеницима у енигматику - решавачима, састављачима, уредницима и издавачима честитамо

21. фебруар, Дан енигмата Србије.

 

Воја Додевски

 


  logo saveza

 

Е Н И Г М О И Н Ф О Р М А Т О Р, број 3/2023.


ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА, СЕКЦИЈАМА И ЧЛАНОВИМА, ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

 

15.02.2023.

Шимановци, 15. фебруара 2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС


Обавештавам Вас да ће се друга седница Председништва Енигматског савеза Србије одржати у суботу 25. фебруара 2023. године (на Загонетну суботу) у просторијама Културног центра Пећинци (улица Слободана Бајића број 1, у самом центру Пећинаца) са почетком у 12,00 часова.
Пре почетка седнице одаће се пошта преминулим енигматима у периоду између две седнице. Такође, ће се на
пригодан начин обележити Дан енигмата Србије (21. фебруар) и Загонетна субота која ове године пада 25. фебруара.


ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:


1. Разматрање и усвајање дневног реда,
2. Конституисање Председништва ЕСС за 2023. годину:
- Потврђивање састава Председништва ЕСС на основу уплаћене чланарине (преглед дат у Енигмоинформатору број 2/23.);
3. Разматрање и усвајање записника са прве седнице Председништва ЕСС одржане 5. марта 2022. године у Пећинцима,.
4. Извештај о раду ЕСС и финансијски извештај ЕСС за претходни период (завршни рачун за 2021. и 2022. годину);
5. План и програм рада ЕСС за 2023. годину:
- 4. отворено Првенство Србије у састављању загонетака за 2023. годину: прво коло: Меморијал Миодрага Тошића
(састављање скандинавке); друго коло: Меморијал Милана Милина (састављање анаграма), треће коло: Меморијал Радомира Мићуновића (састављање класичног ребуса) и четврто коло: Меморијал Николе ЧД Пешића (састављање стиховане загонетке осим анаграма); Утврдити домаћина такмичења који ће припремити теме и задатке;
- Организација 22. Сусрета енигмата Србије (разматрање предлога за место и термин одржавања; оквирни програм 22. СЕС-а и друго);
- Издавачка делатност ЕСС («Гласник» ЕСС, Монографија «ЕНИГМА – 70», Монографија «35 година УЕ „Вук Караџић»,
Адресар енигмата, Седмословни и четрнаестословни речници и др.);
- Рад сајта и блога ЕСС;
- Одржавање редовне Скупштине ЕСС за 2022/23. годину на којој ће се размотрити и усвојити извештаји о раду ЕСС и промене у Статуту ЕСС;
6. Сарадња са другим организацијама:
- Министарство културе и информисања Србије (помоћ за рад у издавачкој делатности);
- Салон пехара из Аранђеловца;
- Удружење грађана «Локалитет» (Нови Сад).
7. Разно:
- Признања ЕСС члановима и заслужним енигматима и захвалнице појединцима и организацијама за помоћ у раду ЕСС;
- Заоставштина Живадина Јовановића;
- Могућност оснивања Музеја енигматике и Библиотеке ЕСС;
- Остало.
Позивамо чланове Председништва ЕСС и заинтересоване енигмате да дођу у Пећинце 25. фебруара и учествују у раду седнице.


Очекујући ваш долазак срдачно вас поздрављам и честитам 21. фебруар – Дан енигмата Србије.

Председник ЕСС
Владимир Шарић

 


  logo saveza

 

EНИГМОИНФОРМАТОР

9.02.2023.


logo saveza

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs  

Шимановци, 7. фебруара 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 2/2023.

ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА,
СЕКЦИЈАМА И ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

      Обавештењем од 5. јануара 2023. године, путем Енигмоинформатора број 1, позвали смо клубове, секције и појединачне чланове Енигматског савеза Србије да обнове чланство уплатом чланарине за ову годину, како то Статут предвиђа. Пошто је један број клубова, секција и појединачних чланова уплатило чланарину, то се овде даје пресек стања чланства на дан 7. фебруара 2023. године:

УКУПНИ
РЕДНИ БРОЈ

РЕДНИ БРОЈ
У ОКВИРУ
ЧЛАНИЦЕ САВЕЗА

НАЗИВ ДРУШТВА, КЛУБА,
УДРУЖЕЊА, СЕКЦИЈЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЧЛАНОВА

1 – 4

1 – 4

Енигматски клуб
«Бор» – Бор (клуб)

БУЛАТОВИЋ Анђела, ИЛИЋ Љиљана,
МАТИЋ Радомир, СТАНКОВИЋ Бора

5 – 11

1 – 7

Енигматски клуб
«Ваљево» – Ваљево (секција)

БАБИЋ Верољуб, БАБИЋ Славица, ДОДЕВСКИ Воја, ДОДЕВСКИ Драгица, ЂЕРМАНОВИЋ Драган,
МАРЈАНОВИЋ Миленка, МАРЈАНОВИЋ Милосав

12 – 16

1 – 5

Удружење енигмата
«Вук Караџић» – Београд
(клуб)

ЖУГИЋ Станко, ИЛИЋ Маја, ЈОВАНОВИЋ Љиљана,
ЈОВАНОВИЋ Радослав, ЈОВИЧИЋ Радојица

17 – 20

1 – 4

Енигматско друштво
«Др Ђорђе Натошевић» –
Сомбор (клуб)

ИЛИЈАШЕВИЋ Зоран, КАРНА Милош,
МАРКОВИЋ Јовица, РАДИСАВЉЕВИЋ Зоран

21 – 26

1 – 6

Енигматски клуб
«Изазов» – Лозница (секција)

АВРАМОВИЋ Добривој, ГОЛОИГРА Јадран,
КОВАЧЕВИЋ Душан, МАРКОВИЋ Марко,
ПЕРИЋ Сретен, ПЕТРОВИЋ Михаило

27 – 42

1 – 16

Енигматски клуб «Кикинда» – Кикинда
(клуб)

БОВАН Славко, ДРАГОМИРОВИЋ Небојша,
ЖАРКОВАЧКИ Милан, ИВАНИШЕВИЋ Миодраг,
ЈЕРИНКИЋ Добривој, МАНДИЋ Гојко, МИЉЕВИЋ Божо,
НЕДИЋ Недјељко, ОЗДАНОВАЦ Илија, ПАВЛОВ Гоце,
ПУПЕЗИН Златан, ТОМАШЕВ Вања, ЦЕТИЋ Драгиша,
ШТИМАЦ Звездана, ШТИМАЦ Звонко, ШТИМАЦ Наташа

44 – 45

1 – 3

Енигматски клуб «Ниш» – Ниш (секција)

МИЛОШЕВИЋ Зоран, РАДАКОВИЋ Марјан,
СТЕФАНОВИЋ Видоје

46 – 68

1 – 23

Енигматски клуб
«Нова загонетка» – Београд (клуб)

БАНОВИЋ Љубиша, ВУКШИЋ Војин, ЖИВКОВИЋ Мирослав,
ЗЕКИЋ Ново, ЈАКОВЉЕВИЋ Зорица, ЈАНКОВИЋ Александар,
ЈОВОВИЋ Петар, ЛАЗАРЕВИЋ Мирослав, ЛОЈАНИЦА Драган,
МАТОВИЋ Драган, МИЛОШЕВ Аница, ОТАШЕВИЋ Ђорђе,
ПАУНОВИЋ Момир, ПЕТКОВИЋ Живота, ПОПОВИЋ Томислав,
ПРВАНОВ Жељко, РАКОВИЋ Раденко, РИСТИЋ Драган,
СКОКО Војислав, СТАНОЈКОВИЋ Радомир,
СТЕВАНОВИЋ Милија, СТОЈИМИРОВИЋ Даница,
СТОЈКОВИЋ Ратко

- 2 -

69 – 73

1 – 5

Енигматски клуб «Срем» – Пећинци (секција)

ЈОВАНОВИЋ Драгиша, ЈОВАНОВИЋ Драгослав,
КОМНЕНИЋ Бранко, ШАРИЋ Владимир,
ШАРИЋ ЈОВАНОВИЋ Гордана

74 – 79

1 – 6

Пјединачни чланови

ВУКОВИЋ Јован, ИВАНОВ Крста, КЛИКОВАЦ Катарина,
КРСТИЋ Предраг, РАИЧЕВИЋ Марина, СТАНОЈЕВИЋ Радослав

      Чланство није обновио Енигматски клуб «Пирамида» из Новог Сада, који позивано да се укључи у рад Енигматског савеза Србије. Према речима Бранислава Никића, Енигматски клуб «Браничево» из Пожаревца обновиће чланство до краја фебруара месеца.

БРОЈ ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕЕС ПРЕМА ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ ЧЛАНСТВА

Редни број

Назив чланице ЕСС

Број чланова

Број места у
Председништву ЕСС

1.

ЕК «БОР» – Бор
(клуб)

4

1

2.

ЕК «ВАЉЕВО» – Ваљево (секција)

7

1

3.

УЕ «ВУК КАРАЏИЋ» – Београд (клуб)

5

1

4.

ЕД «ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ» – Сомбор (клуб)

4

1

5.

ЕК «ИЗАЗОВ» – Лозница (секција)

6

1
(после измене Статута ЕСС)

6.

ЕК «КИКИНДА» – Кикинда
(клуб)

16

2

7.

ЕК «НИШ» – Ниш
(секција)

3

1
(после измене Статута ЕСС)

8.

ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА» – Београд (клуб)

23

2

9.

ЕК «СРЕМ» – Пећинци
(секција)

5

1

10.

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНОВИ

6

-

САСТАВ ПРЕДСЕДНИШТВА ЕСС СА ЗАМЕНАМА ПРЕМА ТРЕНУТНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЧЛАНСТВА

ЕК «БОР» – Радомир МАТИЋ, потпредседник ЕСС (Анћела БУЛАТОВИЋ);
ЕК «ВАЉЕВО» – Верољуб БАБИЋ, секретар ЕСС (Воја ДОДЕВСКИ);
УЕ «ВУК КАРАЏИЋ» – Радојица ЈОВИЧИЋ (Радослав ЈОВАНОВИЋ);
ЕД «ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ» – Милош КАРНА (Зоран РАДИСАВЉЕВИЋ);
ЕК «ИЗАЗОВ» – Сретен ПЕРИЋ (Марко МАРКОВИЋ) (када се усвоји промена Статута ЕСС);
ЕК «КИКИНДА» – Славко БОВАН (Миодраг ИВАНИШЕВИЋ) и Вања ТОМАШЕВ (Златан ПУПЕЗИН);
ЕК «НИШ» – Видоје СТЕФАНОВИЋ (Марјан РАДАКОВИЋ) (када се усвоји промена Статута ЕСС);
ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА» – Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ (Драган ЛОЈАНИЦА) и Милија СТЕВАНОВИЋ (Момир ПАУНОВИЋ);
ЕК «СРЕМ» – Владимир ШАРИЋ, председник ЕСС (Гордана ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ).

      Дакле, тренутно Председништво ЕСС има 9 чланова; Владимир ШАРИЋ (председник), Радомир МАТИЋ (потпредседник), Верољуб БАБИЋ (секретар), Славко БОВАН, Радојица ЈОВИЧИЋ, Милош КАРНА, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Милија СТЕВАНОВИЋ и Вања ТОМАШЕВ (чланови).
      Седница Председништва ЕСС ће бити одржана 25. фебруара на Загонетну суботу у Културном центру у Пећинцима са почетком у 12,00 часова, о чему ће чланови Председниоштва ЕСС бити обавештени позивом са дневним редом.
      Обавештавајући вас о стању чланства и саставу Председништва ЕСС, уједно користим прилику да свим енигматима и љубитељима загонетака честитам 21. ФЕБРУАР – ДАН ЕНИГМАТА СРБИЈЕ.


      Срдачан поздрав,


Председник ЕСС
Владимир Шарић


 


logo saveza

"НОВОСТИ ЕНИГМА"

8.02.2023.

Puede ser una imagen de 1 persona y texto

 

ДРАГИ РЕШАВАЧИ И ЧИТАОЦИ:

ИНФОРМИСАНИ СМО ДА У ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ НЕМА ИЛИ НЕМА ДОВОЉНО

ПРИМЕРАКА "ЕНИГМЕ" НА КИОСЦИМА НА КОЈИМА СТЕ НАВИКЛИ ДА ЈЕ КУПУЈЕТЕ.

МОЛИМО ВАС ДА ТАКВЕ ПРОМЕНЕ ЈАВИТЕ НА МЕЈЛ enigma@novosti.rs,

И У МЕЈЛУ НАВЕДЕТЕ ГРАД/МЕСТО, НАЗИВ, АДРЕСУ ИЛИ ЛОКАЦИЈУ КИОСКА/ПРОДАВЦА

ГДЕ ВИШЕ НЕМА "ЕНИГМЕ".

ХВАЛА!

РЕДАКЦИЈА

 


  logo saveza

 

IN MEMORIAM

5.02.2023.

ЖИВАДИН ЈОВАНОВИЋ

 

 

 

ЖИВАДИН (Богосава) ЈОВАНОВИЋ (06.07.1947. – 29.01.2023.)

 

 

 


У пожаревачкој болници је 29. јануара ове године после краће болести умро у 76. години Живадин ЈОВАНОВИЋ, дугогодишњи енигмата и верни сарадник београдске „Енигме“. Сахрањен је 01. фебруара на месном гробљу у селу Чешљева Бара, у коме је живео са супругом Лепосавом по повратку из Беча 1993. године. Живадин ЈОВАНОВИЋ је рођен у селу Гареву код Великог Градишта 06. јула 1947. године. Основну школу је завршио у Чешљевој Бари и Раброву а био је ученик Економске школе у Пожаревцу. Бавио се пољопривредом. После женидбе и одслужења војног рока одлази у иностранство, тако да је од 1973. до 1993. године био власник једне аустријске фирме за рекламу путем телефона. Паралелно се бавио новинарством од 1981. године до повратка у отаџбину. Био је акредитовани дописник „YU новости“ а радио
је и за „Европске новости“, „Вечерње новости“, „Спорт“, Радио Београд, „Реч народа“ и друге.


Енигматиком се бавио више од 55 година па би требало да му Енигматски савез Србије посмртно додели ЗЛАТНУ ПОВЕЉУ. Први рад је објавио у 597. броју београдске „Енигме“ 01. јуна 1967. године. Објавио је око хиљаду енигматских састава (класичних укрштеница, скандинавки, магичних квадрата 7 х 7, испуњаљки као и загонетних цртежа) у београдским издањима : „Енигма“, „Мала укрштеница“, „Разонода милиона“, „Политика мозаик“ , у бјеловарским листовима „Чвор крижаљка“ и „Чвор разбибрига“ као и у бањалучком „Хику“ те у неенигматским листовима „Реч народа“ из Пожаревца и „ТВ недеља“ из Беча и другим. У бјеловарском „Загонетачу“ oбјавио је чланак о загонеташтву у Аустрији. Користио је псеудониме: „Јован Живадиновић“, „Жив. Б. Јовановић“, „Жив. Б. Ј.“ И „Живадин“.


Био је члан Енигматског клуба Београд све до престанка рада а затим је био члан Удружења енигмата „Вук Караџић“, Енигматског клуба „Браничево“ из Пожаревца и једно време Енигматског друштва „Др Ђорђе
Натошевић“ из Сомбора. Учествовао је на 4. Сусретима загонетача Југославије у Винковцима 1972. године. Присуствовао је на три Сусрета енигмата Србије и то на 11. СЕС-у 2011. године у Пожаревцу, на 14. СЕС-у
2014. године у Бору и на 15. СЕС-у 2015. године у Ваљеву. Заступљен је у Лексикону загонетача Југославије (Стјепан Хорват, Бјеловар, 1979), Лексикону српских енигмата (Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић,
Београд, 2007) и Алманаху Сусрета енигмата Србије 1 – 17 (1998 – 2017) (приређивач Крста Иванов, Бор, 2017). Заступљен је магичним квадратима 7 х 7 у антологијској књизи Владете Тривунца „МАГИЧНИ КВАДРАТ 7 х 7“ (Београд, 2007) са 5 радова и у књизи Бориса Антонића „ЗБИРКА КВАДРАТА 7 х 7“ (Бјеловар, 2019) са 3 рада.
Као енигматски колекционар успео је да сакупи скоро 98% до сада изашлих часописа: „Енигма“ односно „Новости енигма“ , „Мала укрштеница“ и „Разонода милиона“ чиме је допринео да текст Монографије „ЕНИГМА –70“, која је у припреми, буде што комплетнија и богатија. Захваљујући сачуваним часописима имао је прилику да сарађује на блогу РЕБУСИ Бранислава Никића у рубрици ВРЕМЕПЛОВ (последњи прилог објављен 28. јануара ове године, три ребуса из бјеловарског „Предаха“ број 22 од 15.09.1976).

Својим стваралаштвом као аутор и као колекционар енигматских часописа заслужио је да му се ода признање да је дао значајан допринос српској енигматици и будућој библиотеци и музеју.


Иза себе је оставио супругу Лепосаву, која му је здушно помагала у раду на енигматици, четворо деце (син и три кћери) и четворо унучади.


Нека му је слава и посебно хвала на залагању око сакупљања и чувања енигматских часописа.

 


В. Шарић

 


  

 

ДОПУНА СЕДМОСЛОВНОГ РЕЧНИКА

27.01.2023.

Ацо Јанковић нам је послао допуну Седмословног речника са текстом:

Ово је допуњени и исправљени речник седмица, којих нема код Жугића. У протекле две године додали смо више од 400 нових појмова, па их је сад близу 5.000. који можете преузети ОВДЕ.

 


  logo saveza

 

ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА, СЕКЦИЈАМА

И ЧЛАНОВИМА ЕСС

27.01.2023.Обавестили смо вас дописом од 5. јануара кроз ЕНИГМОИНФОРМАТОР број 1/2023. да се обнова чланства за 2023. годину врши до 31. јануара уплатом од 500,00 динара (за чланове клубова и секција) и 1.000,00 динара (за појединачне чланове) на рачун ЕСС: 325 - 9500600039099 - 26 код ОТП банке - пословница Пећинци из разлога јер је Статутом ЕСС тако предвиђено како би  се током фебруара и марта чланови укључили у рад органа ЕСС.

До 25. јануара педесетак енигмата је обновило чланство из ЕК "Нове загонетке" - Београд (22 члана), ЕК "Изазов" - Лозница (6),
ЕК "Срем" - Пећинци (5), ЕК "Ниш" (3), УЕ "Вук Караџић" - Београд (3), ЕК "Ваљево" (3) и 4 појединачна члана.

Очекујући ваш одзив срдачно вас поздрављам.

Енигматски савез Србије
председник 
Владимир Шарић 


 logo saveza 

 

IN MEMORIAM

ДУШКО ЛАЗИЋ

18.1.2023.

 

 

 

ДУШКО (Бранка) ЛАЗИЋ
Копривна, код Модриче,
20. фебруар 1934 –
Београд, 16. јануар 2023.

У Београду је у у 89. години преминуо наш велики другар и врсни састављач укрштених речи Душко ЛАЗИЋ, раније члан Енигматског клуба «Београд» и Удружења енигмата «Вук Караџић» из Београда, а касније, од
2006. године до своје смрти, веома активан члан београдског Енигматског клуба «Нова загонетка». Завршио је Вишу геодетску школу у Београду. Цео радни век провео је у Београду радећи као геодетски инжењер у Републичкој геодетској управи, Градском геодетском заводу и Републичком геодетском заводу. По пензио-
нисању био је стални судски вештак за област геодезије. Први покушај састављања укрштеница имао је 1967. године. Тада је послао одређен број радова београдској «Енигми», али му они нису објављени због неадекватних ликова, који нису били у складу са оним што је тражила редакција. Ипак, те године «Политика експрес» објављује му известан број укрштених речи. После тога, прави дужу паузу све до 1992. године, када му опет «Политика експрес» објављује неколико радова, да би затим уследила интензивнија сарадња и са другим дневним и енигматским листовима. Углавном се бавио састављањем класичних укрштених речи и скандинавки и објавио је око 3.000 састава. Укрштенице је објављивао у низу енигматских и неенигматских листова и часописа: «Балкан мозаик», «Браво», «Вечерње новости», «Експрес политика», «Енигма Вијести» (додатак недељном издању подгоричких «Вијести»), «Енигманија», «Еурека», «Еурека плус», «ИКС»,
«Квиско», «Марбо», «Марбо плус», «Мини Марбо», «Новости енигма», «Политика», «Политикин магазин», «Разбибрига», «Ребус», «Скандикс», «Тип топ» (велики и мали формат), «Хит», «Шарада», издања новосадског «Маркет-принта», као и у другим.
Био је противник употребе рогобатних речи у укрштеницама, коришћења измишљених и непостојећих речи, као и кованица, а само ради тога да би се «спасла» одређена комбинација. Залагао се за језички «чисту» енигматику. Радови му нису оптерећени «белинама», али су били са лепим речима и њиховом великом прожетошћу, тако да су имали пријатан визуелни изглед и били привлачни за решаваче. Радови су му релативно лаки за решавање јер се трудио да у њих уврсти што више опште познатих речи и израза, јер је решивост састава за њега била на првом месту.

Што се тиче укрштеница посебно је задужио Енигматски клуб «Нова загонетка», који је од сарадње са новосадским «Маркетпринтом» финансирао део својих активности. У издањима ове куће «Љубавни викенд роман», у сарадњи која је трајала од 2002. до 2022. године, објављено је укупно 1.560 скандинавки, од 35 аутора, при чему је Душко ЛАЗИЋ био аутор 421 састава, далеко више од свих осталих аутора радова.
Радовно је присуствовао Сусретима енигмата Србије, све док га болест није спречила у томе. Тако је писуствовао на свих 19 скупова српских енигмата који су одржани до 2021. године. Учествовао је активно у свим активностима енигматских асоцијација којима је припадао, а дуже време је био и члан Председништва Енигматског клуба «Нова загонетка». Представљен је у «Лексикону српских енигмата» из 2007. године, у књизи «Укрштање речи у српској енигматици» из 2014. године, као и у «Лексикону загонетача БиХ» из 2020. године.

Душко ЛАЗИЋ је увек остављао позитиван утисак на све оне који су се дружили са њим, био је саговорник какав се само пожелети може. Ненаметљив, а убедљив и увек праведан, без улажења у дискусије и расправе које ничему не воде. Зато ће остати у трајном, пријатном сећању код свих оних који су имали прилику да га упознају и да се друже са њим.
Уз захвалност за све оно што је дао српској енигматици, како у стваралачком, тако и у друштвеном смислу, остаће трајно забележен на српској енигматској сцени за сва времена.


Нека му је лака земља и нека почива у миру.

Мирослав Лазаревић

Сахрана је у четвртак 19.1. у 15 часова на Новом бежанијском гробљу. Опело почење у 14.30 часова.


 


  logo saveza

 

 

13.1.2023.

 

Description: Slike enigmatika\logo ess.JPG

Е Н И Г М А Т С К И   С А В Е З   С Р Б И Ј Е

22410 Пећинци, Слободана Бајића 1,
Културни центар Пећинци (седиште код АПР – а),
Жиро – рачун код ОТП банке, Београд – пословница Пећинци:
325 – 9500600039099 – 26, Матични број: 07453337, ПИБ: 102597970.
Председник: Владимир Шарић, 22310 Шимановци, Прховачка 2,
телефони: 022/480 – 211; 065/9999 – 212,
E – mail: vlagor5149@gmail.com; Web Site: www.ess.org.rs   

Шимановци, 5. јануар 2023.

Е   Н  И  Г  М  О  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  О  Р,    број 1/2023.

ЕНИГМАТСКИМ КЛУБОВИМА,
СЕКЦИЈАМА И ЧЛАНОВИМА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ,
ЕНИГМАТСКОЈ ЈАВНОСТИ

      Обавештавамо енигматске клубове, секције и чланове Енигматског савеза Србије да је потребно да се обнови чланство уплатом чланарине на жиро–рачун ЕСС број: 325–9500600039099–26, код ОТП банке – пословница у Пећинцима. Чланарина износи 500,00 динара за чланове енигматских клубова и секција и 1.000,00 динара за појединачне чланове и треба да се уплати до 31. јануара, како би се могло учествовати у раду органа Савеза (члан 19. Статута ЕСС).
По досадашњој евиденцији чланства Енигматски савез Србије је у 2022. години имао 89 чланова и то:
ЕК «Бор» – Бор  (клуб) – 7 чланова: Булатовић Анђела, Илић Биљана, Матић Радомир, Миливојевић Милен, Милошевић Зоран, Раичевић Марина и Станковић Бора;
ЕК «Ваљево» – Ваљево  (секција) – 7 чланова: Бабић Верољуб, Бабић Славица, Додевски Воја, Додевски Драгица, Ђермановић Драган, Марјановић Миленка и Марјановић Милосав;
ЕК «Изазов» – Лозница  (секција) – 6 чланова:  Аврамовић Добривој, Голоигра Јадран, Ковачевић Душан, Марковић Марко, Перић Сретен и Петровић Михаило;
ЕК «Кикинда» – Кикинда  (клуб) – 13 чланова: Бован Славко, Драгомировић Небојша, Жарковачки Милан, Иванишевић Миодраг, Мандић Гојко, Миљевић Божо, Недић Недјељко, Оздановац Илија, Пупезин Златан, Томашев Вања, Цетић Драгиша, Штимац Звездана и Штимац Наташа;
ЕК «Ниш» – Ниш (секција) – 4 члана: Милуновић Зоран, Нагорни Александар, Радаковић Марјан и Стефановић Видоје;  
ЕК «Нова загонетка» – Београд (клуб) – 24 члана: Бановић Љубиша, Вукшић Војин, Дракулић Љубислав (умро), Живковић Мирослав, Зекић Ново, Јаковљевић Зорица, Јанковић Ацо Алкександар, Јововић Петар, Лазаревић Мирослав, Лазић Душко, Лојаница Драган, Матовић Драган, Милошев Аница, Оташевић Ђорђе, Пауновић Момир, Петковић Живота, Прванов Жељко, Раковић Раденко, Ристић Драган, Скоко Војислав, Станојковић Радомир, Стевановић Милија, Стојимировић Даница и Стојковић Ратко;
ЕК «Пирамида» – Нови Сад (клуб) – 15 чланова: Бесничанин Решад, Драгичевић Зоран, Ђокић Немања, Ђокић Слободан, Јанковић М. Александар, Јанковић Ана, Јанковић Миле, Јанковић Ћирковић Биљана, Рудић Дејан, Рудић Иван, Рудић Мирјана, Тепшић Милутин, Топличевић Горан, Цветковић Мирослав и Чолаковић Саша;
ЕК «Срем» – Пећинци (секција) – 4 члана: Јовановић Драгиша, Комненић Бранко, Шарић Владимир и Шарић Јовановић Гордана;

 

 – 2 –

      УЕ «Вук Караџић» – Београд (клуб) – 7 чланова: Жугић Станко, Јовановић Љиљана, Јовановић Радослав, Јовичић Радојица, Мијатовић Миленко (умро), Петковски Никола и Рафаиловић Мирјана (умрла).

      Појединачни чланови: Вуковић Јован и Иванов Крста.

      Састав Председништва ЕСС чини 9 чланова:
Председник Владимир ШАРИЋ, Шимановци, ЕК «Срем» – Пећинци,
Потпредседник Радомир МАТИЋ, Бор, ЕК «Бор»,
Секретар: Верољуб БАБИЋ, Коцељева, ЕК «Ваљево»,
Чланови: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Милија СТЕВАНОВИЋ, Београд, ЕК «Нова загонетка»,
                Миле ЈАНКОВИЋ и Иван РУДИЋ, Нови Сад, ЕК «Пирамида»,
                Радојица ЈОВИЧИЋ, Београд, УЕ «Вук Караџић» и
Вања ТОМАШЕВ, Кикинда, ЕК «Кикинда».

      Једина седница Председништва ЕСС одржана је 5. марта 2022. године у Пећинцима (где  постоје сви услови за одржавање седница), када су донете најважније одлуке у вези рада ЕСС, с тим да је овлашћен председник ЕСС да руководи Савезом и доноси конкретне одлуке у консултацији са потпредседником и секретаром.
Следећа седница Председништва ЕСС би требало да се одржи одмах после Дана енигмата Србије (21. фебруар), у Загонетну суботу (25. фебруара) или једне суботе у марту месецу, после консултација са члановима Председништва ЕСС. На тој седници би се размотрили извештаји о раду и о 21. Сусретима енигмата Србије, финансијски извештај, план и програм рада (организација Четвртог Првенства Србије у  састављању загонетака, одређивање домаћина 22. Сусрета енигмата Србије и друго) и одати пошта, у међувремену, преминулим енигматима. На тој седници ће се одредити место, време и начин одржавања Годишње скупштине ЕСС, која није одржана у прошлој години.
Очекујући да ћете се одазвати и уплатити чланарину и тиме обновити чланство у Енигматском савезу Србије за 2023. годину, срдачно вас поздрављам и у Новој години желим све најбоље.

Председник ЕСС
Владимир Шарић

 


  

 

IN MEMORIAM

ВЕЉКО (Владимира) ВУЈЧИЋ (1935 – 2023)

 

13.1.2023.

Vujcic Veljko

 

 

У Београду је у 88. години 02. јануара ове године умро Вељко (Владимира) ВУЈЧИЋ, пензионисани службеник, композитор и енигмата. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду 04. јануара. Рођен је у Приједору 14. септембра 1935. године. Гимназију је завршио у Београду. Студирао је Филолошки факултет у Београду, где је апсолвираона романској групи (француски, италијански и латински језик). Радио је у Републичком заводу за пензијско – инвалидско осигурање на пословима референта за обрачун и наплату доприноса, где се и пензионисао. Бавио се компоновањем забавне, дечје и староградске музике. Члан је Удружења композитора Србије од 1970. године а члан је Удружења музичара џеза и забавне музике од 1960. године. У периоду између 1963. и 2005. године освојио је петнаестак значајних награда за музику и текст на следећим фестивалима: „Омладина“ – прва награда стручног жирија 1963. и прва награда стручног жирија и публике 1964; Песма „Евровизије“ 1965. ушао у ужи избор; „Београдско пролеће“ – награда стручног жирија, новинара и критике (1968), прва награда стручног жирија за романсу (1971), прва награда публике (1990), трећа награда публике (1994), трећа награда публике (1996); плакета „Миодраг Илић Бели“ за дечју песму (1978); награда за текст на Месаму (1986); „Слобода“ у Доњем Милановцу – прва награда за дечју песму (1990), „Свеславјански базар“ у Витебску (Белорусија) – прва награда (1994); „Златно звонце“ у Новом Саду – прва награда за дечју песму (1995); Брчко – „Гран при“ дечјег фестивала (2005). Осим награђених дела Вељко ВУЈЧИЋ има велики број композиција које су извођене на значајним манифестацијама у земљи и иностранству у интерпретацији већине наших вокалних солиста. Композиције су му снимљене на 24 сингл, 9 ЛП и 10 ЦД носача звука. Многе његове композиције су аранжиране за велики ревијски оркестар и трајно су сачуване у архивама РТВ Београд, Загреб и Сарајево.
На сајту Удружења композитора Србије се на крају биографског приказа о Вељку ВУЈЧИЋУ закључује: „ПРАВИ КВАЛИТЕТ СТВАРАЛАШТВА ВЕЉКА ВУЈЧИЋА ОГЛЕДА СЕ У КВАЛИТЕТНОМ ВОЂЕЊУ МЕЛОДИЈСКЕ ЛИНИЈЕ И ХАРМОНСКОМ БОГАТСТВУ КОМПОЗИЦИЈА.“

Бошко ПЕТРОВИЋ БОКИ, један од наших најбољих енигмата, заслужан је да се Вељко ВУЈЧИЋ бавио енигматиком. Наиме, били су школски другови у београдској Трећој гимназији тако да је утицај Бокијев био такав да је Вељко свој први енигматски рад (укрштеницу) објавио у Београдском енигматском лису „ИКС“ 1952. године. Објавио је око 2.500 укрштеница и скандинавки а међу првима је објавио тзв. „америчку скандинавку“.
Сарадњу је објављивао у великом броју енигматских и неенигматских листова и часописа: „Иксу“, „Енигми“, „Еуреци“, „Чворовим“ издањима, „Марбу“, „Лавиринташу“, „Политици експрес“, „Укрштеници“, „Вестима“, „Блицу“, „Енигманији“, „Вуковом ковчежићу“ итд. Представљен је у ЛЕКСИКОНУ ЗАГОНЕТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ (Стјепан Хорват, „Чвор, 1979), ЛЕКСИКОНУ СРПСКИХ ЕНИГМАТА (Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић, ЕСС и Алма, 2007), АДРЕСАРУ ЗАГОНЕТАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ (Стјепан Хорват и Радош Пушоњић, „Чвор“, 1984), МАЛОМ ЗАГОНЕТАЧКОМ ДАТУМАРУ (Фрањо Тушек, „Чвор“, 1983) и ЛЕКСИКОНУ ЗАГОНЕТАЧА Б И Х (Недјељко Недић, ЗД Рашчица, Угљара, 2020).
Добитник је ЗЛАТНЕ ПОВЕЉЕ ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2005. године за више од 50 година енигматског стваралаштва. Од 1996. године је члан Удружења енигмата „Вук Караџић“ из Београда а уједно и Енигматског
савеза Србије. Учесник је на више годишњих Конференција УЕ „Вук Караџић“. Биће заступљен и у монографијама „ЕНИГМА 70“ и „30 ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА „ВУК КАРАЏИЋ“ (1986-2021)“.

 

 


Нека му је вечна слава.

 

В. Шарић

 


  

 

ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

31.12.2022.

 

СРЕЋНА НОВА 2023. ГОДИНА.

 

 

 

 


logo savezavuk  

 

МОНОГРАФИЈА:

ТРИДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ"

 

15.12.2022.

 

Обавештавају се чланови УЕ "Вук Караџић" (актуелни и бивши) да је рад на Монографији - ТРИДЕСЕT ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ" у поодмаклој фази. Будући да је целокупна активност Удружења садржана у "Вуковим ковчежићима" (али, и из још неких разлога) знатно је скраћен
првобитно предвиђени рок. Монографија ће (ако не буде неких непредвиђених околности) бити завршена за Дан загонетача Србије (фебруар месец 2023. године).

У жељи да рад и достигнућа чланова Удружења буде свестрано наведени у Монографији, пожељно је да чланови Удружења-добитници признања, која се НЕ ОДНОСЕ НА РАД У ЕНИГМАТИЦИ, добијена од државних, општинских, регионалних или других друштвених структура, доставе следеће податке: име и презиме; назив признања; давалац признања и година доделе признања (за сада је, у "Ковчежићу" забележено: Радослав Јовановић, Светосавска повеља општине Смедерево, 2006 година).

Наведени подаци могу се доставити путем мејла: storat38@gmail.com или путем телефона: 011/6 750135, односно 064/5069836

Аутор Монографије

 

 


 

IN MEMORIAM

 

МИЛЕНКО (Милана) МИЈАТОВИЋ
(Клење, код Богатића, 20. август 1951 – Стари Сланкамен, 08.децембар 2022)

 

14.12.2022.

 


У Старом Сланкамену је 08. децембра, после дуге и тешке борбе сa задобијеним повредама у саобраћајној несрећи, у 72. години умро истакнути енигмата Миленко МИЈАТОВИЋ. Родио се у месту Клење код Богатића 20. августа 1951. године, у месту где је пре неколико месеци доживео удес, када га је аутомобил ударио при његовој вожњи на бициклу. Месец дана је био у коми а затим је пар месеци био свестан али непокретан да би пре неки дан био пребачен са ВМА у Стари Сланкамен на рехабилитацију. У Клењу је сахрањен 13. децембра.


Гимназију је завршио у Шапцу а од 1970. живи у Београду, где јe 1974. године постао апсолвент на Економском факултету. Радио је у београдској фирми „Сигурност – Врачар“ а затим се запослио у новинској кући „Политика“, где постаје помоћник главног и одговорног уредника два енигматска издања: „ Политика енигматика“ и „Политика разбибрига“. На овој дужности остаје све до одласка у пензију. Дуго година је стални сарадник „Вести“, учествујући у уређивању часописа „Укрштеница“ а после престанка излажења овог листа наставља сарадњу у енигматском додатку истог имена при редакцији „Вести“. Независни дневни лист
„Вести“ (број 358) у свом викенд издању 10/11. децембра објављује вест са сликом о смрти Миленка Мијатовића.
Активно се бавио спортом све до 1976. године када престаје са тим активностима због теже повреде ноге. Тренирао је атлетику у Шапцу где је био вишегодишњи првак Шапца у скоку удаљ и троскоку. Био је првотимац одбојкашког клуба „Мачва“ из Шапца а играо је и фудбал у локалном сеоском клубу „Душко“.

У свет десете уметности – енигматику ушао је објављивањем првог рада – анаграма у загребачком часопису „Вјесников квиз“1976. године. Од тада је објавио преко 10.000 енигматских радова а највише мрежастих загонетака (класичне, беле, мозаичке, домино укрштенице, тематске скандинавке, анаграми, магични ликови, ребуси, пасијанси и друго). Радове је објављивао у великом броју енигматских и неенигматских листова и часописа: „Еурека“, „Мала Еурека“, „Еурека шампионка“, „Вјесников квиз“, „Новости енигма“, издања новосадске „Пирамиде“, издања бањалучког „Рубикона“, „Марбо“, „Мини марбо“, „Икс“, „Флеш“, „Мини флеш“, „Хоби“, „Аш“, „Крон“, „Мини крон“, „Пан сканди“, „Пан забавник“, „Браво“, „Квиз Браничево“, „Треф“,
„Изазов“, „Осмосмерка“, „Балкан мозаик“, „Разонода“, „Хупер енигматика“, а већ је наведено да је био стални сарадник и уредник „Политикиних“ издања „Енигматика“ и „Разбибрига“ као и издања „Вести“ – „Укрштеница“. Изузетан састављач укрштених речи заступљен је у књизи „Укрштање речи у српској енигма-тици“ (Мирослав Лазаревић, Јован Вуковић и Миодраг Тошић, Београд, 2014) где му је објављена укрштеница на 222. страни из „Политика енигматике“ број 383 од 05. новембра 2013. године (23 х 14 поља) и фотографија као истакнутог укрштеничара. Заступљен је у „Лексикону српских енигмата“ аутора Мирослава
Лазаревића и Јована Вуковића (Београд, 2007) где је представљен на 216. страни сликом и биографијом а на 240. страни му је објављен анаграм : ТА, ЕТО ПРОВЕРЕНО ЈЕ – СВЕТСКИ ЈЕ ДОБАР МАГАЗИН (решење: ПЕТСТО БРОЈЕВА ЕНИГМАТСКЕ РЕВИЈЕ „РАЗОНОДА“; „Разонода“ број 500, 10. децембар 2005. године). На 290. страни објављена му је укрштеница са пет „белина“ 6 х 6 димензије 22 х 20 поља.
Дугогодишњи је члан Удружења енигмата „Вук Караџић“ из Београда и члан пријатељ енигматских клубова „Нова загонетка“ (Београд) и „Ниш“ (Ниш) а уједно је био члан Енигматског савеза Србије. Учесник је на 13 Сусрета енигмата Србије (од првог до 12. и на 15. СЕС-у). Троструки је првак Србије у решавању задатака :
2004. у Панчеву, 2007. у Лозници и 2010. у Крагујевцу а једном је био други – 2009. у Вршцу и двапут трећи – 2005. у Нишкој Бањи и 2011. у Пожаревцу. На Првенству Србије у састављању загонетака 2007. у Лозници је други а 2008. у Сомбору трећи док је на Првенству Србије у састављању анаграма 2005. у Нишкој Бањи био трећи. Освојио је више првих, других и трећих места на конкурсима УЕ „Вук Караџић“ у састављању укрштених речи. Представљен је у књигама : „Истакнути српски енигмати“ Ивице Млађеновића (Београд, 1999) са сликом и избором радова и „Свет анаграма“ Зорана Радисављевића (Београд, 2004) са 4 анаграма од којих је и овај: ЦРНОГОРСКИ 'ТИЋ ВЈЕШТА ПЕРА И ЊЕГОВ ЕП (решење: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ - ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ објављено у „Вјесниковом квизу“).
Учествовао је у изради МАМУТСКЕ СКАНДИНАВКЕ на 12. Сусретима енигмата Србије у Кикинди 2012. године што је представљено и у истоименој књизи Славка Бована и сарадника. У „Коцељевачким новостима“ Верољуба Бабића представљен је кратком биографијом и сликом из пера Воје Додевског.
У Лексикону српских енигмата речено је о Миленку и следеће: „Први хоби и највећа младалачка љубав била му је енигматика. Овај хоби је постао нешто много више , када је уобичајено решавање укрштених речи и других енигматских прилога, замењено покушајима да се уради нешто слично. Тако је ушао у сферу ениг-матског стваралаштва у којој се, са неколико прекида, налази 30 (сада 45, прим В. Ш.) година. Коначно, енигматика му постаје и професија.“

За Миленком је остала супруга Миланка и два сина Милан и Владета и две унуке и унук, којима изражавамо искрено саучешће.


Нека му је вечна слава.

В. Шарић


 


 

logo saveza

  

 

ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА" БЕОГРАД

9.12.2022.


Изашао је ВЕСНИК br. 74, који можете преузети ОВДЕ.

 


 

IN MEMORIAM

7.12.2022.
ТОМИСЛАВ (Боривоја) ВУКАДИНОВИЋ
(рођен у Жаркову/Београд, 04.08.1948; умро у Вранићу,
03.12.2022)


У Вранићу је 03. децембра умро у 75. години Томислав ВУКАДИНОВИЋ, дугогодишњи енигмата, са стажом од преко 55 година. Умро је после дуге и тешке болести а сахрањен је у Вранићу 06. децембра. Тома ВУКАДИНОВИЋ је био пензионисани инжењер организације рада, запослен у Радио телевизији Србије у Београду. Основну школу је завршио у Жаркову да би средњу машинску и Вишу школу за организацију рада завршио у Београду.
У београдској „Енигми“ је 20. јула 1966. године објавио свој први енигматски рад – укрштеницу. Од тада па све до последњих дана живота био је везан за енигматику. Као један од најистакнутијих сарадника „Енигме“ постаје седамдесетих година уредник и то као замена Симону РАЦКОВИЋУ. Сарађивао је у свим издањима
Енигматског клуба „Београд“, чији је дугогодишњи члан. Поред укрштеница на почетку свог енигматског рада бавио се и другим загонеткама: анаграмима, испуњаљкама, криптограмима, клино-
вима, квадратима и др.
Касније се специјализовао за укрштене речи и скандинавке где је поред „белина“ инсистирао на прожетости и максималном укрштању речи. Објавио је преко 30.000 радова. Користио је псеудониме: „Вукадин“ и „Тома“.
Поред „Енигме“, „Мале укрштенице“, „Разоноде милиона“ и специјалних издања касније „Новости енигме“ Тома ВУКАДИНОВИЋ је сарађивао и у другим енигматским и неенигматским листовима и часописима: „Политика“, „Политика експрес“, „Вечерње новости“, „НИН“, „Младост“, „Чик погоди“, „Јеж“, „Ана“,
„Вива“ и др.

Истакао се и као оснивач, сарадник и уредник „Политике ХУПЕР“ (од 1990. до 1999) а касније „Политике ЕНИГМАТИКЕ“ и „Политике РАЗБИБРИГЕ“, где му и даље излазе скандинавке и
укрштене речи, Поред тога био је један од оснивача, истакнути сарадник и уредник београдског енигматског часописа „Разонода“ (први број 11.03.1994). Коаутор је рекордне симетричне укрштенице димензије 23 х 14
поља са просечном дужином речи 7,18 („Политика ХУПЕР“ број 72, 15. децембар 1992. – коаутори: Томислав ВУКАДИНОВИЋ, Вељко ДОПУЂА и Зоран ЗЕЉКОВИЋ). Представљен је у „Лексикону загонетача Југославије“ (Бјеловар, 1979, аутор Стјепан ХОРВАТ), „Лексикону српских енигмата“ (Београд, 2007, аутори: Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ и Јован ВУКОВИЋ), антологијској књизи „Укрштање речи у српској енигматици“ (Бео-
град, 2014, аутори Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Јован ВУКОВИЋ и Миодраг ТОШИЋ), књизи „Клинови, пирамиде и варијације“ (Београд, 2006, аутор Владета ТРИВУНАЦ) где је објављено 17 комбинација, књизи „Магични квадрат“ (Београд, 2007, аутор Владета ТРИВУНАЦ) где је објављено 12 квадрата, књизи „Збирка квадрата 7 х 7“ (Бјеловар, 2019, аутор Борис АНТОНИЋ) где је објављено 11 квадрата и „Библиографији српске енигматике“ (Београд, 2012, аутор: Марјан РАДАКОВИЋ). Био је верни члан Енигматског клуба „Београд“ до краја његовог постојања. За свој рад добио је јубиларне награде клуба и часописа „Политика ХУПЕР“. Учествовао на другим Сусретима енигмата Србије у Београду 2001. и на шестим Сусретима
енигмата Србије у Бајиној Башти 2006. године. Последњи пут су га енигмати видели на сахрани др Бошка ПЕТРОВИЋА 26. јуна 2021. Остаће запамћен као вредан и квалитетан енигмата а нама, који
смо га лично познавали, као ведар друг, увек спреман за шалу и дружење.

За њим су остали супруга Јагода, ћерке Маријана и Данијела, зет Славко и унучад Милош и Милица.
Нека му је вечна слава и хвала.


В. Шарић


 


 

IN MEMORIAM

ОДЛАЗАК ПИСЦА И ЕНИГМАТЕ

24.10.2022.
A picture containing person, indoor, person  Description automatically generated

Преминуо je Милован Данојлић, рођен 1937 године, песник, есејист, преводилац, романсијар, личност која нам је у ова турбулентна времена дуго година била духовни друг. Нама је био посебно занимљив јер је био и енигмата. Сарађивао је успешно у првим бројевима Енигме, али је нагон за писањем и књижевношћу био неупоредиво јачи и одвео га је на ту, тежу  страну. Ипак није сасвим заборавио уживање и задовољство укрштања речи, посебно су га привлачили магични квадрати. Тако је 2005 године издао енигматску књигу „Игре с речима“ у којој су били 221 квадрат 7 х 7 и 3 квадрата 8 х 8.

Ево неколико реченица из његових уводних напомена о књизи:

Да би ублажио појаву оваквих нежељених речи МД им је понекад давао различите, кадикад неочекиване дефиниције: Например:

 - Некад нас је водио у братство и јединство а данас у иностранство (АУТОПУТ)

- Амерички политичар, летећи амбасадор, покушао да у лету отме Косово.      ( ХОЛБРУК)

- Хвалилац свога коња у познатој песми Ј.Ј.Змаја (ЦИГАНИН)


Оно што је још занимљиво у овој књизи су дугачки и духовити описи речи што је разумљиво ако се има у виду да је у питању писац. То би могло и нама да буде узор пошто често дајемо немаштовите описе који би добро одговарали у службеним листовима или неким правним актима. Тако рецимо имамо на страни 30:  „Богата руска породица живела и на западу где је завршно В из презимена окренула у Ф. (ДЕМИДОФ)“

Ево и два изабрана квадрата из наведене књиге:

Квадрат 7 х 7

А

Н

Т

Р

А

К

С

Н

О

В

И

Т

Е

Т

Т

В

Р

Ђ

Е

Њ

Е

Р

И

Ђ

А

Н

К

А

А

Т

Е

Н

Т

А

Т

К

Е

Њ

К

А

Т

И

С

Т

Е

А

Т

И

ТКвадрат 8 х 8

У

С

К

А

Н

О

Ш

А

С

Т

О

П

А

Р

А

Ц

К

О

Њ

О

Л

И

К

Е

А

П

О

Л

О

Г

Е

Т

Н

А

Л

О

Ж

И

Т

И

О

Р

И

Г

И

Н

А

Л

Ш

А

К

Е

Т

А

Њ

Е

А

Ц

Е

Т

И

Л

Е

Н


Драган Лојаница

 


vuk

 

МОНОГРАФИЈА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ"

24.11.2022.

Поводом 35. година од оснивања УЕ "Вук Караџић" у припреми је израда монографије (додуше са извесним закашњењем). Позивају се "Вуковци" (активни и бивши) да помогну доставом личних доживљаја, анегдота, цртица, фотографија, исечака из медија и сл. како би монографија обухватила што више података. Ово се односи и на остале енигмате који имају или знају интересантне детаље и податке који се односе на Удружење и његово деловање.

Познато је да је израда монографија веома захтеван посао, да тражи много времена како би се прибавили, обрадили и систематизовали сви релевантни подаци али се очекује да МОНОГРАФИЈА УДРУЖЕЊА ЕНИГМАТА "ВУК КАРАЏИЋ" буде завршена до средине наредне године.

Евентуална објашњења, односно додатне информације могу се добити путем телефона 011/6750 135 или 064/506 98 36, односно путем мејла: storat38@gmail. com или на адреси: Ратко Стојковић, Београд, ул. Вељка Дугошевића број 17.


 


slika

 

САЈАМ КЊИГА (3)

21.11.2022.
На Сајму књига је на штанду Алме (издавача и енигмате Ђорђа Оташевића) 27. октобра (на празник Свету Петку) за време окупљања енигмата од 12 до 14 часова промовисана и књига Гордане Јовановић Шарић "ЕКО СВЕТ" у издању "БеоСинга". На насловној страни је цвет РАМОНДА СЕРБИКА (НАТАЛИЈИНА РАМОНДА) а на полеђини је пресликано дело ауторке  - уље на платну ЕКО СВЕТ из 2016. године.
Књига се састоји из поглавља : Одбрана природе (уводник), Биљни свет са 35 одредница у стиху и опису, Животињски свет са 66 одредница у стиху и опису, Еко - савети, Неки рекорди међу биљкама и животињама, За ђаке - природњаке са 15 одредница у стиху, Обедска бара (песма), Појмовник, Белешка о писцу и Захвалнице.

На 138 страна А5 формата уз десетак илустрација ауторка је своју 16 књигу посветила биљном и животињском свету који се бори за опстанак на планети Земљи уз пригодне стихове и описе уз потребна образложења у појмовнику. Намењена је свим узрастима а понајвише школској популацији.

Гордана Јовановић Шарић, члан је Удружења књижевника Србије, Енигматског
савеза Србије и Енигматског клуба „Срем“, при Културном центру у Пећинцима.

ВЕЛИКА ПАНДА
Забринула се због панде планета.
Панда је симбол нестајућег света.
Ако се свет заиста боји
да ли ће панда да постоји,
нека добре законе скроји
и акције такве води
да панде живе на слободи
да им право на живот дамо
а не да их само из књига знамо.

ВЛАШАР
 


САЈАМ КЊИГА (2)

29.10.2022.

У организацији Издавачке куће АЛМА, Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА и Енигматског савеза Србије, на 65. Међународном београдском сајму књига, у четвртак, 27. октобра 2022. године, у времену од 12,00 – 14,00 часова, на штанду АЛМЕ у приземљу Хале 1 Београдског сајма, одржан је традиционални скуп енигмата, на коме су присуствовали: Илинка ВУКОВИЋ, Војин ВУКШИЋ, Станко ЖУГИЋ, Миодраг ИВАНИШЕВИЋ, Зорица ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Драган ЛОЈАНИЦА, Ђорђе ОТАШЕВИЋ, Сретен ПЕРИЋ, Томислав ПОПОВИЋ, Ратко СТОЈКОВИЋ, Милутин ТЕПШИЋ, Вања ТОМАШЕВ и Владимир ШАРИЋ.Војин ВУКШИЋ и Ратко СТОЈКОВИЋ

На овом скупу поред пријатних разговора и размена мишљења, Владимир ШАРИЋ је испред Енигматског савеза Србије уручио Вањи ТОМАШЕВУ из Кикинде пехар Енигматском клубу КИКИНДА за најбоље такмичарске резултате на недавно завршеним Сусретима енигмата Србије у Коцељеви, присутнима су подељена нова издања књига Гордане ЈОАНОВИЋ ШАРИЋ и ГЛАСНИКА ЕСС–а, могла су се видети на штанду изложена нова енигматска издања АЛМЕ и Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА, при чему је Ратко СТОЈКОВИЋ представио своју нову књигу ЕНИГМАТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЛИЧНОСТИ И ДЕЛА.

Слева надесно:
Драган Лојаница, Томислав Поповић, Војин Вукшић, Мирослав Лазаревић, Миодраг Иванишевић, Сретен Перић, Милутин Тепшић, Ђорђе Оташевић, Владимир Шарић и Илинка Вуковић.

 

 

Мирослав Лазаревићkoc

 


ЕНИГМОИНФОРМАЦИЈЕ СА 21. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ (3)

 

26.10.2022.
ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАГОНЕТАКА


ПОБЕДНИК НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ ИСПРЕД РАДОЈЕ РАЦАНО-
ВИЋА И ВЛАДИМИРА ШАРИЋА
Осмог октобра, другог дана 21. Сусрета енигмата Србије, пре вечере, одржано је Појединачно првенство Србије у решавању загонетака. Требало је за 90 минута решити 15 загонетака (скандинавку, осмосмерку, четири анаграма, укрштене речи, палиндромни ребус, ребус, петоструку читаљку, помицаљку, стиховну мењаљку, словни ребус, индирект и троструку мењаљку) чија вредност је била 260 поена. Задатке је припремио Воја ДОДЕВСКИ.


Коначни пласман :
1. НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ – Бања Лука………………260 поена
2. РАДОЈА РАЦАНОВИЋ – Градишка …………………………260 „
3. ВЛАДИМИР ШАРИЋ – Шимановци ……………………….245 „
4. СРЕТЕН ПЕРИЋ – Лозница …………………………………… 245 „
5. СЛАВКО БОВАН – Кикинда ……………………………………243 „
6. ДРАГИША ЦЕТИЋ – Гацко ……………………………………..240 „
7. ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ – Шимановци ……..236 „
8. МИЛОШ КАРНА – Београд …………………………………….235 „
9. РАДИСАВ НИКОЛИЋ – Каменица ………………………….230 „
10. САША ЧОЛАКОВИЋ – Ниш …………………………….230 „
11. РЕШАД БЕСНИЧАНИН – Нови Пазар ……………. 228 „
12. АЛЕКСАНДАР АЦО ЈАНКОВИЋ – Крагујевац ….228 „
13. ЈАДРАН ГОЛОИГРА – Бијељина ……………………..220 „
14. ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ – Нови Сад ……………..219 „
15. МИЛУТИН ТЕПШИЋ – Кљајићево …………………..219 „
16. МАРКО МАРКОВИЋ – Крупањ…….………………….216 „
17. БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац …………………214 „
18. ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ – Ћуприја …………………….200 „
19. ВАЊА ТОМАШЕВ – Кикинда …………………………..198 „

20. ГОЈКО МАНДИЋ – Бања Лука …………………………197 поена
21. ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ – Привлака ……………………..188 „
22. НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ – Угљара ……………………………185 „
23. КАТАРИНА КЛИКОВАЦ – Земун ……………………….185 „
24. РАДОМИР МАТИЋ – Бор ………………………………….168 „
25. БОЖО МИЉЕВИЋ – Бања Лука ………………………..160 „
26. ВОЈИН ВУКШИЋ – Београд ……………………………….137 „
27. АНИЦА МИЛОШЕВ – Црвенка ………………………….122 „
----------------------------------------------------------------------------------------
Победник НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ је добио пехар, златну медаљу, енигматску и другу литературу и монографију, другопласирани РАДОЈА РАЦАНОВИЋ сребрну медаљу и литературу
а трећепласирани ВЛАДИМИР ШАРИЋ бронзану медаљу.

======================================================


РЕШАВАЊЕ РЕБУСА У ПАРОВИМА


ПОБЕДИЛИ СУ ДРАГИША ЦЕТИЋ И ГОЈКО МАНДИЋ


Такмичење у решавању ребуса у паровима постало је традиционално и одржано је другог дана 21. Сусрета енигмата Србије увече. Такмичењем су руководили Бранислав НИКИЋ и Воја ДОДЕВСКИ, који је припремио 12 ребуса Радомира МИЋУНОВИЋА. Учествовали су брачни парови и парови одређени жребом. Максимални број поена је био 120.


Коначан пласман:


1. ДРАГИША ЦЕТИЋ И ГОЈКО МАНДИЋ…………………….100 поена
2. ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ И ВАЊА ТОМАШЕВ……………… 90 „
3. МИЛУТИН ТЕПШИЋ И НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ 90 „
4. РЕШАД БЕСНИЧАНИН И ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ……… 80 „
5. ГОРДАНА И ВЛАДИМИР ШАРИЋ……………………………. 80 „
6. ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ И ВОЈИН ВУКШИЋ……………70 „
7. МИЛИЈАНА И СЛАВКО БОВАН…………………………………70 „

8. МИОДРАГ ИВАНИШЕВИЋ И БОЖО МИЉЕВИЋ……….70 „
9. СРЕТЕН ПЕРИЋ И МИЛОШ КАРНА …………………………..50 „
10. АНИЦА МИЛОШЕВ И НЕДЈЕЉКО НЕДИЋ………..50 „
------------------------------------------------------------------------------------
Награде најбољим паровима уручене су у енигматској и другој
литератури на свечаном затварању.

====================================================


На 21. Сусретима енигмата Србије учесници су добили рекламну кесу Фестивала зимнице са поклонима и материјалима (мајица са амблемима Фестивала зимнице, логом 21. СЕС-а, грбом Коцељеве и амблемом ЕК Ваљево, Весником број 73, Гласником ЕСС број 39 итд.). У оквиру Гласника достављен је и УПИТНИК
где је требало уписати податке за израду адресара ЕСС, који овде понављамо и молимо да енигмати доставе попуњени упитник на адресу или мејл председника ЕСС.


У П И Т Н И К


ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ АДРЕСАРА ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ


1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ____________________________________


2. АДРЕСА : МЕСТО - ___________________________________


УЛИЦА И БРОЈ: ______________________________________


3. БРОЈ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА :


БРОЈ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА:


4. ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (Е – mail) : _______________________


5. КЛУПСКА ПРИПАДНОСТ:
____________________________________________________


ПОТПИС

в.ш.

 


koc

 

ЕНИГМОИНФОРМАЦИЈЕ СА 21. СУСРЕТА ЕНИГМАТА СРБИЈЕ (2)

26.10.2022.
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ АНАГРАМАПОБЕДНИК СЛАВКО БОВАН ИСПРЕД ЗОРАНА РАДИСАВЉЕВИЋА И
ГОЈКА МАНДИЋА


Првог дана 21. Сусрета енигмата Србије, после вечере, одржано је Првенство Србије у састављању анаграма. Потребно је било да се за 90 минута саставе анаграми на ове теме:


1. САЈАМ ЗИМНИЦЕ У КОЦЕЉЕВИ (21 слово)
2. ТАМНАВСКЕ ПРИЧЕ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА (31 слово)
3. ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ (32 слова)


Чланови жирија су били : ВОЈА ДОДЕВСКИ, МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ И ВЕРОЉУБ БАБИЋ а радови су били преписани и обројчени тако да чланови жирија нису знали ауторе при оцењивању а оно
је учињено по Правилнику о такмичењима ЕСС.
Коначан пласман са анаграмима свих аутора и оценама (први број је збир оцена сва три анаграма првог члана жирија, па други број другог а трећи број трећег члана):


1. СЛАВКО БОВАН – Кикинда 45 поена (15,15,15)
- У ИМЕ ЗВАНИЦА СЕЦИ МОЈ КЕЉ
- ПИСАЋЕ, КАКАВ ЈЕ И ВЕЛИЧАНСТВЕН РОМАН
- КОМША КАНИ МНОГО У ВАЉЕВО, ЧАК УСПУТ ЦЕР